TVN24 Biznes | Z kraju

Osiem zmian, które mają pomóc przetrwać kryzys. Biznes apeluje do premiera

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes
Warski: ten armagedon ciągle postępuje TVN24
wideo 2/6
TVN24Warski: ten armagedon ciągle postępuje

Zawieszenie zakazu handlu w niedziele, ograniczenie obowiązków administracyjnych czy zmiany w podatkach. Konfederacja Lewiatan apeluje do premiera o wprowadzenie rozwiązań, które "bardzo pomogą firmom przetrwać kryzys". Według organizacji pracodawców "dziś jest ostatni moment, aby stały się faktem".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

"Za kilka dni skończy się działanie części instrumentów wsparcia. Przedsiębiorcy zostaną sami z narastającymi problemami, walcząc o każdy dzień utrzymania pracowników i swoich firm. Nikogo nie trzeba przekonywać, że sytuacja jest wyjątkowa" - czytamy w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Organizacja pisze, że "w kolejnych ustawach rząd wprowadza nowe obowiązki biurokratyczne, pomijając wdrożenie proponowanych przez nasze środowisko prostych, bezkosztowych rozwiązań, które – choć czasem wydają się porządkowe – okażą się zbawienne dla firm".

Konfederacja Lewiatan wymienia osiem rozwiązań, które mogą pomóc firmom przetrwać kryzys. "Nasze propozycje eksperci Lewiatana wypracowali w konsultacji z wiodącymi pracodawcami z Polski" - informuje organizacja.

1. Zawieszenie zakazu handlu w niedziele

Według organizacji zawieszenie zakazu handlu w niedziele spowoduje ochronę większej liczby miejsc pracy w handlu i branżach ściśle współpracujących z handlem, a także zwiększy sprzedaż oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów, które rozłożą się na siedem dni w tygodniu. 

"Apelujemy o otwarcie handlu w niedzielę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu" - pisze Konfederacja Lewiatan.

2. Przekazanie środków zablokowanych na kontach VAT

"Przedsiębiorcy, którzy nie mają możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT, mogą wystąpić do US (Urzędu Skarbowego - red.) o zgodę na ich przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Naczelnik US wydaje takie postanowienie w terminie 60 dni" - przypomina organizacja.

Konfederacja Lewiatan domaga się skrócenia tego terminu do 3 dni. Jak tłumaczą przedstawiciele firm, "pozwoli to szybko uwolnić pieniądze przedsiębiorców i poprawi ich płynność finansową".

"Jednocześnie – na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego i 6 miesięcy po jego zakończeniu – należy ograniczyć możliwości US do odmowy wydania zgody na zwolnienie środków z konta VAT" - apeluje organizacja.

3.  Zmiany w podatkach dochodowych

Firmy, których przychody w 2019 roku przekroczyły kwotę 2 mln euro nie mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek uproszczonych na podatek dochodowy - pisze Konfederacja Lewiatan.

"Konieczność stałych płatności podatku w okresie epidemii i przez wiele miesięcy po jej ustaniu, ustalonych na podstawie historycznych, często rekordowych dochodów (np. w branży handlowej, hotelarskiej, wynajmu powierzchni komercyjnych), jest obciążeniem, które spowolni proces odbudowywania się firm po kryzysie. Apelujemy o odstąpienie od tego obowiązku" - czytamy w komunikacie.

4. Zwieszenie poboru tzw. podatku minimalnego

"Podatek minimalny z tytułu własności budynku, będącego środkiem trwałym, powoduje, że jeżeli wynajmujący powierzchnie handlowe nie płaci podatku CIT, to zobowiązany jest zapłacić tzw. podatek minimalny" - pisze Konfederacja Lewiatan.

Organizacja podkreśla, że naliczany jest on nie od dochodu uzyskanego z najmu, a od wartości nieruchomości. Dodaje, że z powodu "wadliwej interpretacji MF" podatkiem minimalnym objęci zostali także hotelarze. Przekłada się to na to, że muszą oni zapłacić podatek minimalny naliczany od wartości hotelu, jeżeli nie uzyskują przychodów z tytułu usług hotelarskich.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan firmy te zostały szczególnie dotknięte skutkami epidemii. "W 2020 r. roku na pewno nie osiągną dochodów. Pomimo ponoszenia strat, muszą zapłacić podatek minimalny. Podobnie ogromne spadki dotykają właścicieli powierzchni komercyjnych na wynajem (obiekty handlowe i biurowe). Należy więc zawiesić stosowanie przepisów o tzw. podatku minimalnym" - czytamy w komunikacie.

5.  Skrócenie terminu wydawania interpretacji prawa podatkowego

Organizacja przypomina, że w związku z pandemią przedłużono o 3 miesiące termin na wydawanie interpretacji indywidualnych.

"Jednocześnie Minister Finansów może przedłużyć termin ich wydawania o kolejne 3 miesiące. W praktyce oznacza to, że w tym bardzo trudnym dla przedsiębiorców okresie, ale także przez kilka miesięcy po epidemii, nie będą oni w stanie uzyskać interpretacji indywidualnej. A często jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania firmy. Apelujemy, aby uchylić tę zmianę" - pisze Konfederacja Lewiatan. 

6. Ograniczenie obowiązków administracyjnych

Zdaniem przedstawicieli przedsiębiorców "w okresie trwania epidemii podjęto słuszną decyzję o odsunięciu w czasie nowych, często kosztownych dla firm obowiązków sprawozdawczych i administracyjnych". Organizacja apeluje, by w okresie zaraz po ustaniu epidemii nie wprowadzać nowych obciążeń.

Ma to dać firmom możliwość nadrobienia zaległości. Jako przykład organizacja podaje zbliżający się termin wprowadzenia obligatoryjnych plików JPK z deklaracją i rejestrem VAT (1 lipca 2020 r.). "Przy obecnych brakach kadrowych, pracy zdalnej, a nawet przy całkowitym zamknięciu firm, przygotowanie tego procesu pracy jest często niemożliwe. Postulujemy przesunięcie tego terminu do 1 stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

7. Koszty uzyskania przychodów

"Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (CIT i PIT), kosztów uzyskania przychodów nie stanowią straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków), w związku z niewykonaniem umowy" - podaje Konfederacja Lewiatan.

"Pandemia spowodowała, że wiele umów zawartych przez przedsiębiorców nie została zrealizowana, a płatności poniesione na ich realizację, zatrzymali kontrahenci. Zapłacone zaliczki zostały utracone, a w dodatku nie są one dla poszkodowanego kosztem uzyskania przychoduApelujemy, aby zaliczki z tytułu umów niewykonanych w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stanowiły koszt uzyskania przychodu" - podkreśla organizacja.

8. Forma elektroniczna dokumentów

Konfederacja Lewiatan apeluje też o "wprowadzenie przepisu generalnego, który na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozwalałaby w szeregu ustaw, w których zastrzeżono formę pisemną pod rygorem nieważności na alternatywne stosowanie formy elektronicznej".

"Analogicznie przepis generalny powinien umożliwiać na ten czas, aby we wszystkich przypadkach, gdy umowy zastrzegają formę pisemną również można było stosować formę elektroniczną" - apeluje organizacja. 

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: