Wynagrodzenie chorobowe – jak obliczyć jego wysokość? Kiedy wypłaca je pracodawca, a kiedy ZUS?

Źródło:
TVN24 Biznes
Polacy coraz częściej na siebie donoszą do ZUS
Polacy coraz częściej na siebie donoszą do ZUSTVN24
wideo 2/7
Polacy coraz częściej na siebie donoszą do ZUSTVN24

Pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Ile wynosi to wynagrodzenie i jak obliczyć jego wysokość? Czym wynagrodzenie chorobowe różni się od zasiłku chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje w czasie zwolnienia lekarskiego pracownikom objętym ubezpieczeniem chorobowym.Otrzymywać je można w ciągu roku przez maksymalnie 33 albo 14 dni – jeżeli chory ma ponad 50 lat.Wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe wynosi 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia pracownika.Po czasie wynagrodzenia chorobowego pracownikowi przysługuje wypłacany przez ZUS zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje pracownikom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego, czyli przede wszystkim osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Podstawą jego wypłaty jest wystawienie pracownikowi zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA, potocznie znanego jako L4, i zgłoszenie go elektronicznie przez lekarza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS, również elektronicznie, udostępnia wystawione zwolnienie pracodawcy chorej osoby.

Za każdy dzień choroby, również za dni wolne od pracy, pracownikowi przysługuje wówczas wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe. Otrzymywać je można łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, albo do 14 dni, jeżeli chory ukończył już 50. rok życia.

Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia pracownika, chyba że wewnętrzny regulamin danego pracodawcy przewiduje je w większej wysokości. Ponadto w określonych przypadkach wynagrodzenie chorobowe z mocy ustawy wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Ma to miejsce, gdy niezdolność do pracy wynika z powodu:

– wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy lub z pracy, – ciąży, – poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi ich pobrania.

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż maksymalny czas wypłacania wynagrodzenia chorobowego, tj. 33 lub 14 dni w ciągu roku, wypłatę świadczenia chorobowego przejmuje od pracodawcy ZUS. W rezultacie od 34. lub 15. dnia zwolnienia lekarskiego pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest w takiej samej wysokości jak wynagrodzenie chorobowe, czyli 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia chorego pracownika. Wyjątkiem jest wypłata zasiłku w wysokości 70 proc. wynagrodzenia za czas pobytu pracownika w szpitalu lub 100 proc. w przypadkach:

– ciąży, – choroby zawodowej, – wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy lub z pracy, – poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi ich pobrania.

Chorobowe w ciąży

W przypadku zwolnienia lekarskiego dla pracownicy w ciąży świadczenie chorobowe wynosi 100 proc. jej dotychczasowego średniego wynagrodzenia. Przez pierwsze 33 dni otrzymuje ona wynagrodzenie chorobowe, po czym przez pozostałą część zwolnienia lekarskiego – trwającego w tym przypadku maksymalnie 270 dni – zasiłek chorobowy. Jeszcze przed porodem kobieta może skorzystać ponadto z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe różni się od zasiłku chorobowego tym, kto je wypłaca, a także czasem, przez jaki pracownik może je otrzymywać.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę i można je pobierać przez nie więcej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub nie więcej niż 14 dni, jeżeli pracownik ukończył już 50 lat. Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS i można pobierać go przez maksymalnie 182 dni w roku kalendarzowym pomniejszone o liczbę dni otrzymywania wcześniej wynagrodzenia chorobowego (33 lub 14). 

Jeżeli po upłynięciu 182 dni zwolnienia lekarskiego pracownik nadal będzie niezdolny do pracy z powodu choroby, lekarz orzecznik ZUS podejmie decyzję o przyznaniu mu świadczenia rehabilitacyjnego na czas dalszego leczenia, albo wydaje mu orzeczenie o niezdolności do pracy. W określonych przypadkach zasiłek chorobowy można pobierać również po ustaniu zatrudnienia. 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wysokości wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przez 12 ostatnich miesięcy przed miesiącem, w którym powstała jego niezdolność do pracy z powodu choroby.

Do wysokości wynagrodzenia wliczane są w tym przypadku wszystkie składniki wynagrodzenia, od których wysokości płacona jest składka chorobowa:

wynagrodzenie zasadnicze, – premie i nagrody wynikające z indywidualnych wyników, – dodatki funkcyjne i stażowe, – wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne, – wynagrodzenie pobierane w czasie trwania urlopów.

Jeżeli przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik przepracował mniej niż 12 miesięcy, podstawą wymiaru wynagrodzenia staje się przeciętne wynagrodzenie ze wszystkich pełnych przepracowanych przez niego miesięcy.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Przykład

Wysokość przysługującego wynagrodzenia chorobowego można obliczyć samemu. W tym celu należy w pierwszej kolejności wyliczyć swoje przeciętne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy. Następnie należy od niego potrącić 13,71 proc. tytułem należnych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Za każdy dzień zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługiwać będzie 1/30 tak wyliczonego wynagrodzenia.

Przykładowo pracownik przez ostatnich 12 miesięcy otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2800 zł brutto. Ponadto co trzy miesiące otrzymywał premię uznaniową w wysokości 400 zł. Na zwolnieniu lekarskim przebywał przez 10 dni tego samego miesiąca.

Obliczenie łącznego wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy: 12 × 2 800 + 3 × 400 = 33 600 + 1 200 = 34 800 zł

Obliczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: 34 800 : 12 = 2 900 zł.

Potrącenie składek na ubezpieczenia: 2 900 – 2 900 * 0,1371 (tj. 13,71 proc.) = 2 900 - 397,59 = 2 502, 41 zł

Dzienna wysokość przeciętnego wynagrodzenia: 2 502,41 : 30 = 83,41 zł

Dzienna wysokość wynagrodzenia chorobowego: 83,41 * 0,8 (tj. 80 proc.) = 66,73 zł

Wysokość wynagrodzenia chorobowego za cały okres zwolnienia: 10 × 66,73 = 667,30 zł.

Za pozostałą, przepracowaną część miesiąca, czyli 20 dni, pracownik otrzyma natomiast wynagrodzenie wyliczone w następujący sposób:

Wynagrodzenie zasadnicze podzielone przez 30 -> 2 800 : 30 = 93,33 zł

Wynagrodzenie dziennie pomnożone przez długość zwolnienia: 93,33 * 10 = 933,30 zł

Pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego o wynagrodzenie niewypłacone za czas zwolnienia lekarskiego: 2 800 – 933,30 = 1 866,7 zł

Łącznie pracownik otrzyma więc 1866,7 zł za przepracowaną część miesiąca oraz 667,30 zł za część miesiąca spędzoną na zwolnieniu lekarskim, w sumie 2 534 zł.

Akty prawne: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zwłaszcza art. 92), Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Za chwilę będzie tak, że dowolny filmik z osobą, która idzie ulicą, będzie mógł być szybko przerobiony tak, że zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Michał Koźbiał, badacz sztucznej inteligencji w NASK. Problem dotyczy głównie kobiet, ale narażony jest każdy. - Celem tego typu fejków mogą być szantaże, okupy, wyłudzenia – komentuje Michał Wendt, szef firmy informatycznej Elsii.

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Źródło:
tvn24.pl

Propozycja rządu zakładająca wzrost pensji minimalnej o 7,6 procent w 2025 roku to zła wiadomość - twierdzi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Jak dodaje, szybkie tempo podwyżek przyniesie wiele negatywnych skutków, w tym przerzucenie rosnących kosztów zatrudnienia na ceny produktów. 

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

Źródło:
PAP

Tak zwany podatek inflacyjny przekroczył w ubiegłym roku sto miliardów złotych - wynika z szacunków Najwyższej Izby Kontroli. To koszt utraty wartości oszczędności, w tym gotówki i pieniędzy na bankowych rachunkach, w związku z wysoką inflacją.

Ten podatek płacą wszyscy. Olbrzymia kwota

Ten podatek płacą wszyscy. Olbrzymia kwota

Źródło:
PAP, tvn24.pl

W sobotę nastąpiło oficjalne otwarcie brakującego fragmentu obwodnicy Koszalina oraz Sianowa w ciągu drogi S6. Ruch jednak odbywa się ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowym odcinku, gdzie trwają ostatnie prace, a także trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Procesowi budowy nowej obwodnicy towarzyszyło też wiele komplikacji.

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

Źródło:
PAP

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych ostrzega, że nowe unijne cła na chińskie elektryki mogą doprowadzić do wojny handlowej, co uderzy między innymi w polski przemysł. - Ostatnie, czego potrzebujemy, to wojna handlowa, która dotknie także firmy działające w Polsce. Tego typu działania to miecz obosieczny i możemy szybko pożałować tej decyzji - mówi prezes SDCM Tomasz Bęben.

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Źródło:
PAP

Wells Fargo zwolnił grupę pracowników po kontroli związanej z zarzutami udawania służbowej aktywności przy komputerze. Według banku osoby te korzystały ze specjalnych symulatorów klawiatury. Firma w oświadczeniu podkreśliła, że "nie toleruje zachowań nieetycznych".

"Stwarzali wrażenie aktywnej pracy". Zostali zwolnieni

"Stwarzali wrażenie aktywnej pracy". Zostali zwolnieni

Źródło:
Bloomberg

Po wcześniejszych turbulencjach zwiększająca się oferta mieszkań na wynajem doprowadziła do stabilizacji cen - wynika z analizy Otodom oraz Polityki Insight. - To dobry okres dla najemców, bo stawki czynszów się zatrzymały, a oferta jest większa niż w poprzednim roku - zauważył Adam Czerniak, współautor raportu.

Turbulencje i hamowanie. "Stawki się zatrzymały"

Turbulencje i hamowanie. "Stawki się zatrzymały"

Źródło:
PAP

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się w piątek na objęcie przez Szymona Miderę stanowiska prezesa banku PKO BP. Zgoda KNF była warunkiem obcięcia funkcji prezesa przez Miderę, powołanego 26 marca na stanowisko wiceprezesa zarządu banku.

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla portu lotniczego Warszawa-Modlin na lata 2022-2045. "Dziś, przy obecnej siatce połączeń, port jest na granicy przepustowości i pilnie wymaga rozbudowy" - podano w komunikacie.

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Źródło:
PAP

Średnie wynagrodzenie w przetwórstwie przemysłowym wynosi niemal 7,8 tysiąca złotych brutto, w budownictwie ponad 8,1 tysiąca złotych, a w branży wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną jest to niemal 11,1 tysiąca złotych brutto - wynika z "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym" przygotowanego przez Grafton Recruitment.

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Źródło:
tvn24.pl

Od 14 czerwca do 14 lipca kierowców podróżujących po autostradzie A2 i przejeżdżających przez Słubice mogą czekać utrudnienia w ruchu w związku z Euro 2024 w Niemczech - ostrzega policja. "U naszych zachodnich sąsiadów będą prowadzone wzmożone kontrole podróżnych" - przypomina.

"Wzmożone kontrole" w Niemczech, utrudnienia na drogach. Apel policji

"Wzmożone kontrole" w Niemczech, utrudnienia na drogach. Apel policji

Źródło:
tvn24.pl

- Max pozwala nam wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe. To jest duże szczęście, to jest prezent - stwierdziła Marta Malikowska, aktorka i jurorka 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". W jego ramach odbył się panel dyskusyjny "Max is here. More stories to tell".

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Źródło:
tvn24.pl

Budowa przydomowej elektrowni wiatrowej będzie mogła zostać objęta dofinansowaniem do 30 tysięcy złotych w ramach programu "Moja Elektrownia Wiatrowa", który rusza w poniedziałek, 17 czerwca.

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 150 milionów złotych. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to trzy czwartego stopnia. Każda z nich po niemal 232 tysiące złotych. Oto liczby, jakie wylosowano 14 czerwca.

Wyniki Eurojackpot z 14 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 14 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed otwieraniem linków dołączonych do fałszywych informacji o ogromnych podwyżkach cen energii. Resort zwrócił uwagę, od 1 lipca będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Grafiki i posty z hasłem "jak uniknąć ogromnych podwyżek". Ministerstwo ostrzega

Grafiki i posty z hasłem "jak uniknąć ogromnych podwyżek". Ministerstwo ostrzega

Źródło:
tvn24.pl

Polska Izba Handlu protestuje przeciw skali podwyżki płacy minimalnej w 2025 roku. Zdaniem organizacji będzie to dewastujące dla tysięcy placówek handlowych.

"To będzie dewastujące dla tysięcy placówek handlowych"

"To będzie dewastujące dla tysięcy placówek handlowych"

Źródło:
tvn24.pl

Nowy raport potwierdza odczucia wielu potencjalnych nabywców domów i określa niektóre duże miasta jako "niemożliwie niedostępne" - wskazał portal stacji CNN. Podał też listę 10 metropolii, na które z finansowego punktu widzenia praktycznie nie można sobie pozwolić.

Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Źródło:
CNN

Wszystkie stacje własne spółki MOL Polska są już po rebrandingu, tym samym 70 procent sieci operuje pod marką MOL, a kolejnym krokiem będzie rebranding przeszło stu stacji franczyzowych - poinformował MOL w komunikacie prasowym. Spółka będzie też rozwijać sieć punktów koncepcyjnych Fresh Corner z jedzeniem dla kierowców.

MOL przemalował niemal wszystkie stacje Lotosu

MOL przemalował niemal wszystkie stacje Lotosu

Źródło:
PAP

Inflacja w maju 2024 roku wyniosła 2,5 procent w ujęciu rocznym - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 procent. Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Inflacja w maju 2024. O tyle wzrosły ceny

Inflacja w maju 2024. O tyle wzrosły ceny

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Udziałowcy Tesli zatwierdzili gigantyczny pakiet wynagrodzeń w wysokości 56 miliardów dolarów dla Elona Muska. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, obecnie na miejscu numer 3, powiększy swój wyceniany na 200 mld dolarów majątek. Jednocześnie po drugiej stronie Atlantyku rozgorzała burza wokół pakietu wynagrodzeń dla Kena Murphy'go, prezesa Tesco, który ma otrzymać dodatkowe 10 milionów funtów.

Jeden się cieszy, drugi będzie musiał się tłumaczyć. Ogromne pensje prezesów wzbudzają emocje

Jeden się cieszy, drugi będzie musiał się tłumaczyć. Ogromne pensje prezesów wzbudzają emocje

Źródło:
Reuters, The Guardian

Chińska platforma sprzedażowa Shein może mieć problem z dostaniem się do indeksu największych spółek notowanych w Wielkiej Brytanii. To ciąg dalszy kłopotów platformy po tym, jak kolejne europejskie rządy zapowiadają regulacje, mające ukrócić jej działalność. Zajęcie się "nieuczciwą konkurencją" ze strony chińskich platform zapowiada także Polska.

Kolejne kłopoty Shein w Europie. "To byłaby zdrada wobec pracowników i planety"

Źródło:
tvn24.pl

Dopłaty do kupna używanych samochodów elektrycznych powinny ruszyć jesienią 2024 roku - podała prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak. Dodała, że na ten cel ma trafić blisko 1,6 miliarda złotych.

Kiedy dopłaty do używanych aut elektrycznych? Prezeska funduszu podała termin

Kiedy dopłaty do używanych aut elektrycznych? Prezeska funduszu podała termin

Źródło:
PAP