Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Komu przysługuje i jak długo można go otrzymywać?

Autor:
mm,
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
"Technologia i praca zdalna staną się stałymi elementami"
"Technologia i praca zdalna staną się stałymi elementami"TVN24
wideo 2/8
TVN24"Technologia i praca zdalna staną się stałymi elementami"

Zasiłek chorobowy przysługuje co do zasady osobom zatrudnionym. Może się zdarzyć, że zachorujemy po utracie pracy, a przed znalezieniem nowej. W takiej sytuacji zasiłek chorobowy również może nam przysługiwać, konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.

Zasiłek chorobowy - komu przysługuje?

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym. Jeżeli osoba objęta była obowiązkową składką na ubezpieczenie chorobowe, np. z tytułu umowy o pracę, prawo do zasiłku przysługuje jej po upływie 30 dni nieprzerwanego trwania ubezpieczenia. Jeżeli natomiast ktoś dobrowolnie płacił składkę chorobową, np. w przypadku umowy zlecenia, prawo do zasiłku pojawia się dopiero po upływie 180 dni tego ubezpieczenia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Jako nieprzerwany czas trwania ubezpieczenia wlicza się przy tym wcześniejsze okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa pomiędzy nimi była nie dłuższa niż 30 dni lub była spowodowana urlopem bezpłatnym, wychowawczym, albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez osobę niebędącą zawodowym żołnierzem.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy może przysługiwać również po ustaniu zatrudnienia. Ma to miejsce w przypadku, gdy niezdolność do pracy rozpocznie się w czasie ubezpieczenia chorobowego i będzie nieprzerwanie trwała po ustaniu tego ubezpieczenia, np. gdy w czasie niezdolności wygaśnie umowa o pracę na czas określony.

Zasiłek chorobowy może przysługiwać również w sytuacji, gdy niezdolność do pracy rozpocznie się już po ustaniu zatrudnienia, konieczne jest jednak wówczas spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, trzeba być z powodu choroby niezdolnym do pracy bez przerwy przez co najmniej 30 dni. Niezdolność ta musi przy tym powstać nie później niż 14 dni od ustania zatrudnienia lub nie później niż 3 miesiące od ustania zatrudnienia, jeżeli przyczyną niezdolności jest choroba, której objawy chorobowe pojawiają się po czasie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

CHOROBOWE A KWARANTANNA >>>

Wysokość zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości 80 proc. wysokości wynagrodzenia, od którego płacona była składka chorobowa.

Od tej zasady są jednak wyjątki. Zasiłek za czas pobytu w szpitalu jest niższy i wynosi 70 proc. wynagrodzenia. Z kolei gdy niezdolność do pracy wypada w okresie ciąży lub powstała w rezultacie niezbędnych badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, lub wykonania takiego zabiegu, zasiłek wypłacany jest w wysokości 100 proc. - w tym przypadku również za czas pobytu w szpitalu.

Należy pamiętać, że zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, a więc również za dni wolne od pracy.

Zasiłek chorobowy - jak długo przysługuje?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez cały spowodowany chorobą okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż 182 dni (pół roku) lub 270 dni, jeżeli niezdolność spowodowana była gruźlicą.

Jeżeli po upływie tego czasu nadal występuje niezdolność do pracy, pojawiają się dwie możliwości – orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy lub uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują na odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie takie przysługuje przez maksymalnie 12 miesięcy, aby je uzyskać należy jednak wystąpić z odpowiednim wnioskiem do ZUS.

Zasiłek chorobowy - wykluczenia

Istnieją również wyjątki wykluczające przyznanie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, nawet jeżeli potencjalnie spełnia się warunki jego przyznania. Dotyczy to osób, które posiadają prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, a także osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Prawo do otrzymania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia możemy stracić ponadto, jeżeli będziemy kontynuować działalność zarobkową lub rozpoczniemy nowe zatrudnienie, z tytułu którego będziemy mogli być objęci obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Autor:mm, kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości