Zwolnienie lekarskie – terminy i zasady wystawiania tzw. L4

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes, pacjent.gov.pl, zus.pl
Kontrole zwolnień lekarskich. ZUS wstrzymuje zasiłki chorobowe
Kontrole zwolnień lekarskich. ZUS wstrzymuje zasiłki chorobowetvn24
wideo 2/6
tvn24Kontrole zwolnień lekarskich. ZUS wstrzymuje zasiłki chorobowe

Zwolnienie lekarskie, popularnie nazywane L4, to urzędowe zaświadczenie wystawiane przez lekarza i usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy. Od 1 grudnia 2018 roku zwolnienia lekarskie wydawane są wyłącznie w formie elektronicznej. 

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie wydawane w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy.Zwolnienie lekarskie potwierdza czasową niezdolność do pracy z powody choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych lub całodobowych świadczeń zdrowotnych albo z uwagi na konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.Zwolnienie lekarskie co do zasady wystawia się od dnia, w którym przeprowadzono badanie lub od dnia następującego bezpośrednio po tym dniu.Możliwe jest wystawienie zwolnienia lekarskiego z datą wsteczną – co do zasady trzy dni przed dniem przeprowadzenia badania.Istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego do przodu w ściśle określonych okolicznościach, nie więcej jednak niż czwartego dnia po badaniu.

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie to urzędowe zaświadczenie potwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych lub całodobowych świadczeń zdrowotnych albo z uwagi na konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Jego wydanie następuje po przeprowadzeniu postępowania diagnostyczno-leczniczego.

Od 1 grudnia 2018 roku zwolnienie lekarskie może być wystawione wyłącznie w postaci elektronicznej jako tzw. e-zwolnienie.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? L4 z – ile dni wstecz?

Zasadą jest, że zwolnienie lekarskie wystawia się od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia następującego bezpośrednio po dniu badania. Dopuszczalne jest jednak także wystawienie L4 wstecz. Co do zasady możliwe jest określenie okresu orzeczonej czasowej niezdolności do pracy na trzy dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie. Przy czym musi być to uzasadnione wynikami, które wskazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.

Zatem L4 można wystawić na trzy dni wstecz w stosunku do dnia badania.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie do przodu?

Istnieje także możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego do przodu, czyli od dnia następującego po dniu badania, jednak nie później niż czwartego dnia po tym dniu. Możliwe jest to, jeżeli:

– bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy, – badanie jest przeprowadzone w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

Kto może wystawić L4 wstecz?

E-zwolnienie może wystawić:

– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, – lekarz specjalista, – lekarz w szpitalu, – lekarz stomatolog.

Warto pamiętać, że o tym, czy lekarz może wystawić e-zwolnienie, nie decyduje miejsce pracy, ale fakt posiadania upoważnienia z ZUS.

Jak sprawdzić e-zwolnienie?

E-zwolnienie, nazywane też e-ZLA, to zwolnienie wystawiane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub przy pomocy specjalnych aplikacji zintegrowanych z PUE. Co ważne, jest ono automatycznie przesyłane do systemu ZUS, natomiast pracodawca otrzymuje o nim informację na swoim profilu PUE. E-zwolnienie przesyłane jest także na profil pacjenta, który posiada profil PUE. 

Gdzie i jak sprawdzić e-zwolnienie? Wystarczy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta, na którym znaleźć można wszystkie e-zwolnienia.

Czy można anulować elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Warto pamiętać, że jeżeli w wystawionym e-zwolnieniu zostanie stwierdzony błąd, można wówczas je anulować i ewentualnie wystawić nowy dokument. Może zrobić to lekarz, który wystawił e-zwolnienie. W ciągu trzech dni od dnia, kiedy zauważył błąd lub otrzymał informację od pacjenta, płatnika lub ZUS-u, może anulować e-ZLA. 

Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim Dz. U. 2015 poz. 2013

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, pacjent.gov.pl, zus.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości