Kryterium dochodowe – ile wynosi? Jak obliczyć dochód na członka rodziny?

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Gowin: bon mieszkaniowy będzie przyznawany bez kryterium wieku, dochodu czy powierzchni
Gowin: bon mieszkaniowy będzie przyznawany bez kryterium wieku, dochodu czy powierzchniZdjęcia organizatora
wideo 2/4
Zdjęcia organizatoraGowin: bon mieszkaniowy będzie przyznawany bez kryterium wieku, dochodu czy powierzchni

Kryterium dochodowe ma wpływ na to, czy można starać się o różne świadczenia i zasiłki. Ile wynosi kryterium dochodowe w 2021 roku? Czy możliwe jest uzyskanie świadczeń pomimo przekroczenia kryterium dochodowego?

● Wypłata poszczególnych świadczeń uzależniona jest od spełniania różnych kryteriów dochodowych. ● Spełnianie kryteriów zależy od wysokości dochodu na członka rodziny. ● Część świadczeń, m.in. 500 plus czy tzw. kosiniakowe, nie jest warunkowana kryterium dochodowym.Do dochodu wlicza się nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale też wiele pobieranych świadczeń.

Czym jest kryterium dochodowe?

Istnieją różne kryteria dochodowe, od których zależy wypłata świadczeń rodzinnych czy świadczeń z pomocy społecznej. Kryteria te są cyklicznie weryfikowane, zmiany nie odbywają się jednak równocześnie ze zmianami obowiązującej pensji minimalnej. Rosnąca w ostatnich latach wysokość minimalnego wynagrodzenia sprawia, że spełnienie niektórych kryteriów dochodowych staje się coraz trudniejsze.

W zależności od rodzaju świadczeń obowiązują kryteria dochodowe w różnej wysokości. Ile obecnie wynoszą?

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

W przypadku świadczeń rodzinnych, kryterium dochodowe ustalane jest w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Aktualna wysokość kryterium dochodowego warunkującego wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi: - nie więcej niż 674 zł przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochodu osoby uczącej się; - nie więcej niż 764 zł przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochodu osoby uczącej się, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Od spełnienia tego kryterium dochodowego uzależniona jest przede wszystkim wypłata zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Kryterium to warunkuje również wypłatę jednego ze świadczeń opiekuńczych – specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czy wzrośnie kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego?

Wysokość kryterium dochodowego dla świadczeń rodzinnych podlega weryfikacji co trzy lata. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce 1 listopada 2018 roku, co oznacza, że kolejna nastąpi pod koniec 2021 roku.

W niektórych sytuacjach możliwa jest wypłata zasiłku rodzinnego również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Odbywa się to wówczas według tzw. zasady złotówka za złotówkę. 

Zasada ta oznacza, że po przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia wypłacane są w pomniejszonej wysokości. Wynoszą one wówczas tyle, ile różnica między łączną wysokością przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a wysokością dochodu ponad kryterium. Tak wyliczone świadczenie nie jest wypłacane, gdy jest niższe niż 20 zł.

Kryterium dochodowe dla pomocy społecznej

Inne kryterium dochodowe obowiązuje w przypadku wypłaty świadczeń z pomocy społecznej. Jego wysokość reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Aktualnie kryteria dochodowe warunkujące wypłatę świadczeń z pomocy społecznej wynoszą: - nie więcej niż 701 zł przeciętnego miesięcznego dochodu w przypadku osoby samotnie gospodarującej; - nie więcej niż 528 zł przeciętnego miesięcznego dochodu w przypadku rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Od spełnienia tego kryterium dochodowego uzależniona jest wypłata zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, zasiłku i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie, a także pomocy na usamodzielnianie oraz na kontynuowanie nauki.

Wysokość kryterium dochodowego do świadczeń z pomocy społecznej również podlega weryfikacji co trzy lata. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2018 roku. Kolejna wypada więc w 2021 roku, a jej wejście w życie planowane jest od 1 stycznia 2022 roku.

Kryterium dochodowe a becikowe

Przy niektórych świadczeniach funkcjonują jeszcze inne kryteria dochodowe. Przykładowo, aby przysługiwała jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowe, dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1922 zł

Z kolei świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jedynie, gdy dochód w rodzinie w przeliczeniu na mieszkańca nie przekracza 900 zł.

Kryterium dochodowe 500 plus

Wypłata niektórych świadczeń nie jest z kolei uwarunkowana spełnianiem żadnych kryteriów dochodowych. Oznacza to, że przysługują one bez względu na wysokość dochodów w danej rodzinie.

Przykładem takiego świadczenia jest 500 plus wypłacane na każde dziecko. Żadne kryterium dochodowe nie obowiązuje również przy wypłacie świadczenia rodzicielskiego nazywanego kosiniakowym, świadczenia Dobry Start, świadczeń z programu Za Życiem, a także zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Szlachetna paczka – kryterium dochodowe

Jedną z form pomocy, na jaką mogą liczyć potrzebujący, jest Szlachetna Paczka. To funkcjonujący od ponad 20 lat projekt społeczny polegający na dostarczaniu rodzinie tworzonych według jej potrzeb paczek.

Jednym z głównych warunków kwalifikowania do udzielenia pomocy w ramach tej akcji jest spełnianie kryterium dochodowego. Nie ma jednak określonej, jawnej wysokości dochodu na członka rodziny, która uprawnia do otrzymania paczki. Każda zgłoszona do akcji Szlachetna Paczka rodzina oceniana jest indywidualnie.

Jak obliczyć dochód na członka rodziny?

Podstawą kryteriów dochodowych jest dochód na członka rodziny. Jak wylicza się ten dochód?

Przy wyliczaniu dochodu na potrzeby świadczeń rodzinnych bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Przykładowo, jeżeli nowy okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2021 roku, brany pod uwagę jest dochód osiągnięty przez rodzinę w całym roku 2020.

Dochód obliczamy, sumując roczne, podlegające opodatkowaniu przychody wszystkich członków rodziny, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w rodzinie. Dochody te pomniejsza się przy tym o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochód ten możemy pomniejszyć ponadto o alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny oraz o opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Co wlicza się do dochodu?

Do osiąganych dochodów wliczyć należy nie tylko osiągane wynagrodzenie, ale też pobierane renty, emerytury, świadczenia rodzicielskie, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych czy też zasiłek macierzyński.

Są też jednak świadczenia, które nie wliczają się do dochodu. To m.in. dodatek pielęgnacyjny, świadczenie 500 plus, zasiłek celowy, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne, pomoc materialna dla uczniów, dodatki dla sierot zupełnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek okresowy z pomocy społecznej, jednorazowe świadczenia pieniężne i świadczenia w naturze z pomocy społecznej.

Akty prawne: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia zakazu używania pieców na gaz i węgiel. Porozumienie w tej sprawie osiągnęły kraje członkowskie Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Pierwsze przepisy wprowadzające ograniczenia mają wejść w życie już w 2025 roku.

Koniec z piecami na gaz. Ważne terminy

Koniec z piecami na gaz. Ważne terminy

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Błażej Poboży, do niedawna wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PiS, rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. Poboży, który jest też warszawskim radnym, do banku centralnego trafił na początku grudnia. W ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda powołał ponadto byłego wiceministra finansów Artura Sobonia na członka zarządu NBP.

Kolejny były wiceminister trafił do NBP

Kolejny były wiceminister trafił do NBP

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec Grupy Olx. W jego efekcie spółka może zapłacić karę w wysokości nawet 10 procent obrotu. Zarzuty - tłumaczy UOKiK - dotyczą między innymi "nietransparentnych i wprowadzających w błąd określeń przyjętych w systemie zamieszczania opinii". Grupa Olx podkreśliła, że "prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi regulacjami i najwyższymi międzynarodowymi standardami biznesowymi i każdorazowo współpracuje z organami kontroli".

Popularna platforma sprzedażowa z dwoma zarzutami. Spółce grozi wysoka kara

Popularna platforma sprzedażowa z dwoma zarzutami. Spółce grozi wysoka kara

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Przesunie się próg zarobków, do którego trzeba płacić ZUS - zwraca uwagę w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Wszystko przez wzrost prognozowanego na 2024 rok przeciętnego wynagrodzenia. Większe składki mają zapłacić także przedsiębiorcy.

Tak mają wzrosnąć składki na ZUS

Tak mają wzrosnąć składki na ZUS

Autor:
mp/dap
Źródło:
"Rzeczpospolita", tvn24.pl

Narodowy Bank Polski może zakończyć rok 2023 rekordową, sięgającą nawet 20 miliardów złotych stratą. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości zakładał, że bank centralny zanotuje zysk i z tego tytułu do państwowej kasy trafi 6 miliardów złotych. Jeśli NBP będzie na minusie, żadne pieniądze z banku centralnego do budżetu nie popłyną, co nie jest dobrą informacją dla przyszłego rządu Donalda Tuska.

Miały być miliardy do budżetu, może być rekordowa strata

Miały być miliardy do budżetu, może być rekordowa strata

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe ma obowiązywać do końca marca 2024 roku. Oznacza to, że w pierwszym kwartale przyszłego roku dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT mogą być mniejsze o około 2,7 miliarda złotych - tak wynika z rządowych szacunków dołączonych do wydanego w weekend rozporządzenia.

Jedna z ostatnich decyzji rządu PiS. Podano koszt

Jedna z ostatnich decyzji rządu PiS. Podano koszt

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Pierwsza grupa uczniów na ferie zimowe w 2024 roku uda się już 15 stycznia. Termin dotyczy województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Kolejne daty początku ferii to 22 i 29 stycznia oraz 12 lutego.

Ferie zimowe coraz bliżej. Cztery terminy

Ferie zimowe coraz bliżej. Cztery terminy

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

We Włoszech państwo nigdy nie zbuduje nowych elektrowni jądrowych - oświadczył minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin. Zaznaczył, że możliwa jest budowa małych reaktorów przez firmy.

"Nie zbudujemy nigdy nowych elektrowni nuklearnych"

"Nie zbudujemy nigdy nowych elektrowni nuklearnych"

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP

PKP Intercity poinformowało o uruchomieniu sprzedaży biletów na pociąg z Warszawy do Monachium przez Wiedeń i Salzburg. Choć połączenie zainaugurowano w sobotę, to wcześniej nie było możliwości zakupu biletu na to połączenie na stronie polskiej spółki. PKP Intercity winą obarczało austriackiego operatora.

Pierwsze takie połączenie od 30 lat i zamieszanie na kolei. "Zakup biletów jest już możliwy"

Pierwsze takie połączenie od 30 lat i zamieszanie na kolei. "Zakup biletów jest już możliwy"

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Osoby, które w tym roku z zakupem choinki zamierzają czekać do Wigilii Bożego Narodzenia, mogą być zaskoczone. To efekt nowych przepisów, zgodnie z którymi 24 grudnia będzie obowiązywał zakaz handlu, co obejmuje też punkty zajmujące się sprzedażą choinek. Jednocześnie w ustawie są zapisane pewne wyjątki.

Zmiany w zakazie handlu. Czy w Wigilię kupimy choinkę?

Zmiany w zakazie handlu. Czy w Wigilię kupimy choinkę?

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

W tym tygodniu uwaga krajowego rynku skupi się na expose i głosowaniu nad wotum zaufania w Sejmie dla nowego premiera. Inwestorzy poznają też szczegóły inflacji za listopad i dane o bilansie płatniczym. Kluczowe dla rynków finansowych będą decyzje największych banków centralnych.

Wybór premiera, inflacja i decyzje banków centralnych. Taki będzie tydzień w gospodarce

Wybór premiera, inflacja i decyzje banków centralnych. Taki będzie tydzień w gospodarce

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Do Serbii popłynął gaz z Azerbejdżanu, w ceremonii uruchomienia przesyłu surowca uczestniczyli w niedzielę prezydenci Serbii, Azerbejdżanu, Bułgarii i przedstawiciel Unii Europejskiej. Belgrad, dotąd uzależniony od gazu rosyjskiego, stawia na zdywersyfikowanie źródeł dostaw.

Serbia uniezależni się od Rosji. Dzięki Azerbejdżanowi

Serbia uniezależni się od Rosji. Dzięki Azerbejdżanowi

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

W piątek Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie przepisów regulujących wykorzystanie sztucznej inteligencji, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji przez rządy w nadzorze biometrycznym oraz sposobu regulowania systemów sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT.

Plan Unii Europejskiej na sztuczną inteligencję. Jest ważny akt prawny

Plan Unii Europejskiej na sztuczną inteligencję. Jest ważny akt prawny

Autor:
JW/ams
Źródło:
Reuters

W niedzielę 10 grudnia w Argentynie dojdzie do zaprzysiężenia nowego prezydenta - Javiera Mileia. Czeka go trudne wyzwanie, bo kraj jest pogrążony w głębokim kryzysie, zarówno gospodarczym jak i społecznym. Za sytuację w państwie przepraszał w sobotę ustępujący prezydent Alberto Fernandez, który w pożegnalnym wideo wyrażał "głęboki ból z powodu sytuacji, tych rodaków którzy nadal żyją w najgłębszym ubóstwie i których losu nie zdołałem polepszyć".

Argentyna w obliczu zmiany władzy. Gigantyczna inflacja wyzwaniem dla nowego prezydenta

Argentyna w obliczu zmiany władzy. Gigantyczna inflacja wyzwaniem dla nowego prezydenta

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

W wtorek, 12 grudnia, od godziny 10 do 14 zamknięty będzie tunel w ciągu zakopianki - odbędą się tam ćwiczenia służb ratowniczych. Ruch samochodowy będzie poprowadzony objazdem przez Mszanę Dolną – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

We wtorek tunel na zakopiance będzie zamknięty. Stara trasa również nieprzejezdna

We wtorek tunel na zakopiance będzie zamknięty. Stara trasa również nieprzejezdna

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

- Nie można negować praw ekonomii, nie można dopuścić do sytuacji, w której często w dyskusjach związkowcy są bardziej kompetentni od przedstawicieli administracji państwowej. To trzeba zdecydowanie postawić na nogi - powiedział Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, w rozmowie z Jerzym Korczyńskim na temat stworzenia ministerstwa przemysłu w Katowicach. Według zapowiedzi Donalda Tuska na czele nowego resortu stanie prof. Marzena Czarnecka.

Wyzwania dla nowego resortu. "Największy problem polskiej gospodarki, to transformacja energetyczna"

Wyzwania dla nowego resortu. "Największy problem polskiej gospodarki, to transformacja energetyczna"

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Tak zwane płatności odroczone pojawiły się na polskim rynku w 2016 roku. Od tamtej pory stały się bardzo popularną usługą, na tyle, że przy okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia planuje skorzystać z niej aż jedna trzecia Polaków - wynika z raportu Comfino "Płatności ratalne i odroczone w Polsce 2023/24".

Świąteczne wydatki na raty. Aż jedna trzecia Polaków chce zapłacić za zakupy później

Świąteczne wydatki na raty. Aż jedna trzecia Polaków chce zapłacić za zakupy później

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

W Rzymie, Mediolanie, Wenecji, Turynie i Bolonii aktywiści klimatyczni wlali w sobotę do rzek i kanałów substancję, barwiąc wodę na zielono. Ich akcja przy wykorzystaniu nieszkodliwego, jak zapewniono, środka była wyrazem protestu wobec braku konkretnych rezultatów konferencji klimatycznej COP28, trwającej w Dubaju.

Rzeki i kanały zafarbowane na zielono. "Rząd mówi, Ziemia tonie"

Rzeki i kanały zafarbowane na zielono. "Rząd mówi, Ziemia tonie"

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Republikański senator wezwał amerykański rząd do wszczęcia śledztwa, które zbadałoby wpływ importu chińskiego czosnku na bezpieczeństwo narodowe. Republikański senator Rick Scott napisał do sekretarza handlu, twierdząc, że chiński czosnek jest niebezpieczny, powołując się na niehigieniczne metody produkcji.

Amerykański senator: chiński czosnek stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Amerykański senator: chiński czosnek stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Autor:
JW/ams
Źródło:
BBC

Obowiązujące od piątku ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę w stolicy Holandii doprowadziło do tworzenia się dużych korków i irytacji kierowców, napisał dziennik "De Telegraaf". "Wyprzedzają nas nawet rowery i to nie tylko elektryczne" – narzekał jeden z nich.

Ograniczyli prędkość w europejskiej stolicy do 30 km/h. "To szaleństwo"

Ograniczyli prędkość w europejskiej stolicy do 30 km/h. "To szaleństwo"

Autor:
JW
Źródło:
PAP