Zasiłek okresowy. Do kogo jest skierowany? Ile wynosi?

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Niepokojące dane z gospodarki. "Tarcza antykryzysowa" jest za słaba?
Niepokojące dane z gospodarki. "Tarcza antykryzysowa" jest za słaba?Grzegorz Maciążek | Fakty po południu
wideo 2/5
Grzegorz Maciążek | Fakty po południuNiepokojące dane z gospodarki. "Tarcza antykryzysowa" jest za słaba?

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Co to za zasiłek? Kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o jego wypłatę? 

● Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej.  ● Skierowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i spełniających określone kryterium dochodowe. ● Wysokość zasiłku oraz okres jego wypłacania są ustalane indywidualnie. ● Podania o zasiłek gwarantowany można składać w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Zasiłek okresowy MOPS – komu jest przyznawany

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej, wypłacanym z budżetu państwa. Jego funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a wypłatą zajmują się lokalne ośrodki pomocy społecznej, czyli miejski ośrodek pomocy społecznej MOPS lub gminny ośrodek pomocy społecznej GOPS.

Zasiłek ten przyznawany jest rodzinom i osobom samotnym w szczególności ze względu na poważną, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zgodnie ze swoją nazwą nie jest przyznawany na stałe, ale zawsze na czas określony.

Wypłata zasiłku okresowego uwarunkowana jest ponadto spełnianiem kryterium dochodowego: - dla osoby samotnie gospodarującej – nie więcej niż 701 zł przeciętnego miesięcznego dochodu  - dla osoby w rodzinie – nie więcej niż 528 zł przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.

Sam zasiłek okresowy nie jest wliczany do dochodu. 

Ile wynosi zasiłek z MOPS

Ile wynosi zasiłek okresowy? Jego wysokość nie jest stała i zależy od wysokości dochodów w danym gospodarstwie domowym. 

W przypadku osoby samotnie gospodarującej maksymalna kwota zasiłku jest równa wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (obecnie 701 zł) a jej dochodem. Maksymalnie to  418 zł.

W przypadku rodziny maksymalna kwota zasiłku jest równa wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701 zł)  a dochodem tej rodziny

Ustalona kwota zasiłku okresowego może wynosić od 50 proc. do 100 proc. tej różnicy. Minimalne kwoty zasiłku okresowego mogą jednak zostać podwyższone uchwałą rady gminy. 

Zasiłek okresowy – jak obliczyć

Jak wyliczyć wysokość zasiłku okresowego? Przykładowo, jeżeli dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 701 zł, a jej dochód wynosi 500 zł, ich różnica będzie wynosić 201 zł (701 – 500 = 201), a więc wysokość zasiłku okresowego będzie wynosić minimalnie 100,5 zł (201 : 50 % = 100,5), a maksymalnie 201 zł.

Zarówno w przypadku osób samotnie gospodarujących, jak i rodzin kwota zasiłku okresowego nie może być przy tym mniejsza niż 20 zł miesięcznie. Jeżeli po wyliczeniu jego wysokości kwota okaże się mniejsza, to zasiłek nie zostanie wypłacony.

Zasiłek okresowy – na jak długo jest przyznawany

Czas, na jaki przydzielany jest zasiłek okresowy, nie jest stały. Zależy on od indywidualnie ocenianej sytuacji danej osoby lub rodziny. Oceny dokonuje każdorazowo ośrodek pomocy społecznej rozpatrujący daną sprawę. 

W przypadku osoby objętej kontraktem socjalnym, która podejmie zatrudnienie, zasiłek okresowy może być przez pewien czas nadal wypłacany. Trwa to wówczas do dnia określonego w decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż dwa miesiące od dnia rozpoczęcia zatrudnienia. Co więcej, w takiej sytuacji zasiłek okresowy wypłacany jest niezależnie od dochodu, nie częściej jednak niż raz na dwa lata.

Podanie o zasiłek okresowy

Jeżeli dana osoba lub rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i spełnia kryterium dochodowe, może ubiegać się o przyznanie zasiłku okresowego.

W tym celu należy złożyć podanie w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej (GOPS lub MOPS). Tam można otrzymać właściwy formularz, należy jednak pamiętać o załączeniu do niego dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy, np. zaświadczenie o zarobkach lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Następnie wnioskodawca zobowiązany jest do współdziałania z pracownikiem socjalnym sprawdzającym sytuację danej osoby lub rodziny. Bez tego nie będzie możliwa indywidualna ocena sytuacji wnioskodawcy, a co za tym idzie – wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego.

Gwarantowany zasiłek okresowy

Zasiłku okresowego wypłacanego w ramach pomocy społecznej nie należy mylić z gwarantowanym zasiłkiem okresowym wypłacanym w przeszłości na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. 

Gwarantowany zasiłek okresowy skierowany był do osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wychowują samotnie co najmniej jedno dziecko poniżej 7. roku życia. Wraz z nowelizacją ustawy osoby, które pobierały gwarantowany zasiłek okresowy, nabyły prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

Akty prawne: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości