1400 złotych dla bezrobotnych. ZUS wyjaśnia, jak otrzymać dodatek

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Wojciech Warski: "testem prawdy" będzie przełom czerwca i lipca
Wojciech Warski: "testem prawdy" będzie przełom czerwca i lipcaTVN24
wideo 2/5
TVN24Wojciech Warski: "testem prawdy" będzie przełom czerwca i lipca

Kto może ubiegać się o dodatek solidarnościowy? Jak złożyć wniosek? Czy dodatek mogą otrzymać osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych? To tylko niektóre pytania związane z nowym świadczeniem, które weszło w życie w niedzielę.

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. "Celem ustawy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19" - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

1. Dla kogo?

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony, po tym terminie, wygasła.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

2. Wysokość świadczenia

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 złotych miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Oznacza to, że jeśli złożymy wniosek w lipcu, to dodatek zostanie przyznany na dwa miesiące - lipiec i sierpień.

Co ważne, Rada Ministrów będzie mogła, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany w ustawie, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

3. Wniosek do ZUS

By otrzymać dodatek solidarnościowy należy złożyć wniosek. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS - wniosek EDS. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 roku.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS w zakładce "Dokumenty i wiadomości" w skrzynce odbiorczej.

4. Termin wypłaty pieniędzy

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy. ZUS poinformował, że dodatek solidarnościowy zostanie wypłacony w ciągu siedmiu dni "od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania".

5. Zasiłek dla bezrobotnych

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym, już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

"Jeśli urząd pracy wypłaci Ci zasiłek dla bezrobotnych w miesiącu, od którego przysługuje Ci dodatek solidarnościowy, otrzymasz go w kwocie pomniejszonej o wypłacony już zasiłek" - wyjaśnił ZUS.

Ustawa przewiduje, że z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. W zmianie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane zostało zwolnienie kwoty dodatku solidarnościowego z podatku dochodowego.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości