Głosowanie korespondencyjne 2020 - na czym polega? Jakie są zasady?

TVN24 | Wybory prezydenckie 2020

Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl
143,5 tysiąca osób zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnegoTVN24
wideo 2/35
TVN24143,5 tysiąca osób zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego

Wybory prezydenckie 2020 zaplanowane zostały decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek na 28 czerwca. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, głosowanie odbędzie się 12 lipca. Po raz pierwszy oprócz tradycyjnego głosowania w lokalu wyborczym zostało zorganizowane głosowanie korespondencyjne. Na czym polega?

Do 16 czerwca można było zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Należało wysłać wniosek do urzędu gminy, w której jesteśmy ujęci. Osoby, które 28 czerwca będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, izolacji bądź izolacji w warunkach domowych, mogą zgłosić chęć oddania głosu korespondencyjnie do 23 czerwca. Osoby, które rozpoczną kwarantannę, izolację bądź izolację w warunkach domowych po tym terminie, mogą złożyć wniosek o przydzielenia pakietu korespondencyjnego do 26 czerwca.

Wyborcy głosujący za granicą, mogli poinformować odpowiedniego konsula o zamiarze głosowania korespondencyjnego do 15 czerwca.

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy zarówno pierwszej jak i ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich. W efekcie, jeżeli dojdzie do ponownego głosowania 12 lipca, to wyborcy otrzymają kolejny pakiet wyborczy na adres zamieszkania, zgłoszony przed pierwszą turą.

Jeżeli wyborca nie zgłosił przed pierwszą chęci głosowania korespondencyjnego, a chciałby korespondencyjnie głosować w drugiej turze, może to zrobić po 28 czerwca. W kraju należy najpóźniej do 30 czerwca zgłosić swój zamiar oddania głosu korespondencyjnie odpowiedniemu urzędowi gminy. W przypadku osób, przebywających za granicą, wniosek należy złożyć odpowiedniemu konsulowi najpóźniej 29 czerwca.

Osoby, które 12 lipca będą jeszcze przebywać na obowiązkowej, zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zgłosić do 7 lipca. Ci, którzy rozpoczną kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po 7 lipca, zamiar głosowania korespondencyjnego powinni dokonać do dnia 10 lipca.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP. Osoby, które w dniu wyborów nie będą przebywać na kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą dołączyć do zgłoszenia deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy.

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Dla osób z niepełnosprawnych, którzy tego zażądali w zgłoszeniu, dołączona zostanie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a.

Doręczenie pakietu wyborczego

Osoby, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego, nie później niż 23 czerwca otrzymają pakiet wyborczy, który urząd gminy wyśle za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ci, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili po 17 czerwca, powinni otrzymać pakiet nie później niż 26 czerwca.

Pakiet do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy doręcza zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej.

Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, że od momentu doręczenia pakietu do skrzynki, za pakiet odpowiada wyborca. Ponadto: w przypadku braku skrzynki oddawczej lub braku możliwości umieszczenia w niej pakietu, wyborca otrzyma zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu we właściwej dla adresu placówce pocztowej. Informacja zostanie umieszczona we drzwiach wyborcy. Wyborca może odebrać pakiet w placówce nie później niż 1 dzień od pozostawienia zawiadomienia.

Pakiet może być dostarczony także przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Raport tvn24.pl: Wybory prezydenckie 2020

Głosowanie

Żeby głos w głosowaniu korespondencyjnym został uwzględniony, poprawnie wypełnioną kartę do głosowania należy włożyć do koperty na kartę do głosowania. Koperta ta musi zostać zaklejona.

Następnie należy upewnić się, że zostały wypełnione wszystkie dane na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosów, a także, że została własnoręcznie podpisana.

Zaklejoną kopertę na kartę oraz wypełnione i podpisane oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej, którą także należy zakleić. Tę następnie należy zaadresować do odpowiedniej komisji wyborczej (musi być podany numer komisji) i wrzucić do skrzynki pocztowej. Wypełniony pakiet wyborczy można dostarczyć również do odpowiedniego urzędu gminy. Wyborca ma na to czas do 26 czerwca w pierwszej turze i 10 lipca - w drugiej turze wyborów.

Kopertę z głosem można zanieść do odpowiedniego lokalu wyborczego w dniu wyborów. Można to zrobić osobiście bądź przez inną osobę.

Nie można głosować korespondencyjnie w obwodowych komisjach wyborczych utworzonych w: szpitalach, domach pomocy społecznej, akademikach, zakładach karnych i aresztach śledczych. Osoby, które wypełniły pełnomocnictwo do głosowania (dotyczy osób z niepełnosprawnościami) oraz które otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania, nie mogą głosować korespondencyjnie.

Wszystkie lokale wyborcze na terenie całego kraju będą otwarte w godzinach 7-21.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Kalendarz wyborczyKonkret24

Autor:tmw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: