TVN24 | Zdrowie psychiczne Polaków w roku pandemii

Gdzie szukać pomocy w trudnych emocjonalnie sytuacjach? Lista organizacji i kontaktów

TVN24 | Zdrowie psychiczne Polaków w roku pandemii

Źródło:
tvn24.pl

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA, DZWOŃ NA NUMER 997 LUB 112.

Poniższe zestawienie nie wyczerpuje listy wszystkich organizacji i numerów telefonu, pod którymi można uzyskać pomoc w trudnych emocjonalnie sytuacjach.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych. Infolinia czynna przez całą dobę.

Telefon: 800 12 00 02

Odwiedź stronę Niebieskiej linii.

Infolinia wsparcia psychicznego w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ:

Bezpłatny, całodobowy numer Telefonicznej Informacji Pacjenta, pod którym należy poprosić konsultanta o połącznie z psychologiem. Telefon przeznaczony dla osób w kwarantannie, leczących się z powodu koronawirusa lub odczuwających stres z powodu sytuacji epidemicznej.

Telefon: 800 190 590

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

Ogólnopolski, anonimowy i bezpłatny telefon zaufania prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Telefon: 116 111.

Odwiedź stronę telefonu zaufania lub Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

Działa całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Telefon: 800 12 12 12.

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci:

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Telefon: 800 100 100

Odwiedź stronę Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci.

Telefon dla Kobiet Doświadczających Przemocy:

Bezpłatne, anonimowe wsparcie prawne i psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy - psychicznej fizycznej, ekonomicznej i seksualnej – w rodzinie i poza nią. Przy telefonie dyżurują ekspertki Feminoteki, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.

Telefon: 888 88 33 88

Telefon Interwencyjny Centrum Praw Kobiet:

Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Połączenia z numerami telefonów pomocowych Fundacji są płatne według taryfy operatora. Przedstawiciele Centrum mogą oddzwonić, jeśli jest taka potrzeba.

Telefon: 600 070 717

W czwartki między godz. 11:00-16:00 można skorzystać także z pomocy prawnej.

Telefon: 22 621 36 37

Odwiedź stronę Centrum Praw Kobiet.

Stowarzyszenie Lambda. Ogólnopolski telefon zaufania dla osób LGBT+:

Telefon Zaufania jest kierowany do osób LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich. Porady udzielane są anonimowo. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 18:00-21:00.

Telefon: 22 628 52 22

Fundacja Trans-Fuzja

Ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób transpłciowych. Trans-Fuzja prowadzi grupy wsparcia, konsultacje psychologiczne dla osób transpłciowych oraz dla ich bliskich. Udziela także porad prawnych.

Telefon: 22 658 18 02

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania:

Bezpłatna infolinia dla osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich. Telefon czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00, z wyjątkiem świąt państwowych. Pod numerem można otrzymać m.in. informacje na temat systemu interwencji, leczenia i adresów konkretnych placówek

Telefon: 800 199 990

Zranieni w Kościele:

Telefon wsparcia dla pełnoletnich osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w Kościele, czynny we wtorki w godz. 19:00-22:00. Osoby poniżej 18 lat, powinny zadzwonić pod numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116111.

Telefon: 800 280 900

Odwiedź stronę Zranieni w Kościele.

Ośrodki Interwencji Kryzysowej:

Bezpłatna pomoc - psychologiczna, prawna, socjalna - w sytuacjach kryzysowych (także dla osób bez ubezpieczenia).

Odwiedź stronę z listą Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Polsce.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

Pozostałe wiadomości