Świat

Terry Pratchett: Zalegalizujmy eutanazję

Świat

wikimedia commonsPratchett: dopuśćmy eutanazję

Twórca „Świata Dysku” chce legalizacji eutanazji. Chory na Alzheimera Terry Pratchett proponuje powołanie trybunałów, które dawałyby ludziom nieuleczalnie chorym prawne zezwolenie na wspomagane samobójstwo.

Pisarz ma na ten temat wygłosić wykład w poniedziałek wieczorem w Royal College of Physicians. Wystąpienie zatytułowane jest „Uścisnąć dłoń śmierci".

"Bez długiego pobytu w poczekalni Boga"

Pratchett twierdzi, że nadchodzi czas, by zalegalizować wspomagane samobójstwo. - Wydaje mi się sensowne, byśmy zwracali się ku profesji lekarskiej, która przez stulecia pomagała nam żyć dłużej i zdrowiej, aby pomagała nam umrzeć spokojnie pośród naszych bliskich, w naszym własnym domu, bez długiego pobytu w poczekalni Boga - postuluje pisarz.

Autor serii powieści o „Świecie Dysku” proponuje, by w skład trybunałów wchodził specjalista od prawa rodzinnego oraz lekarz znający się na przewlekłych śmiertelnych chorobach. Niezbędne jest upewnienie się - zaznacza - że osoba, która chce popełnić samobójstwo, jest zdrowa na umyśle i nie znajduje się pod presją innych.

W swoim postulacie pisarz nie jest odosobniony. Jak wynika z niedawnego sondażu ośrodka YouGov, 75 proc. Brytyjczyków popiera wprowadzenie prawa zezwalającego na eutanazję.

Ryzyko nadużyć

Po drugiej stronie barykady stoi natomiast promująca opiekę paliatywną brytyjska organizacja Care Not Kipling, która opowiada się za całościowym zakazem wspomaganego samobójstwa. Uważa, że eutanazja nosi ze sobą ryzyko nadużyć, których ofiarą mogliby paść ludzie starsi, chorzy i niepełnosprawni.

- Argumentowanie, że jeśli jesteś śmiertelnie chory, to przysługuje ci słabsza ochrona prawna, niż nam pozostałym, jest wysoce dyskryminujące oraz niebezpieczne - powiedział szef organizacji dr Peter Saunders, cytowany przez portal BBC News.

W Zjednoczonym Królestwie decyduje prokuratura

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi we wrześniu zeszłego roku, w Wielkiej Brytanii urząd prokuratorski ma swobodę decydowania, czy ścigać krewnych, którzy dopomogli osobie śmiertelnie chorej w dokonaniu wspomaganego samobójstwa - na przykład w klinice w Szwajcarii, gdzie eutanazja nie jest karana.

Jednocześnie eutanazja nadal jest formalnie zakazana przez brytyjskie prawo.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: wikimedia commons