Światowy Pakt w sprawie Migracji bez Węgier

Świat


Węgry oficjalnie zgłosiły Organizacji Narodów Zjednoczonych wystąpienie z procesu przyjmowania Światowego Paktu w sprawie Migracji – powiedział we wtorek dziennikarzom minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w Budapeszcie.

Szijjarto oznajmił, że niezgodność stanowisk Węgier i ONZ w sprawie migracji jest nie do rozwiązania, a Węgry zachowają swą dotychczasową politykę migracyjną, czego "nie zmieni żaden globalny pakiet"

Różne punkty widzenia

- Patrzymy na procesy migracyjne z różnych miejsc i dlatego inaczej je widzimy – dodał minister. Według niego ONZ uważa migrację za zjawisko nieuniknione, dobre i godne wsparcia, a tymczasem dla Węgier jest ona zjawiskiem złym i niebezpiecznym. Stąd też – jak tłumaczył – odmienne wnioski: według ONZ do migracji należy zachęcać, a według Węgier trzeba ją powstrzymać. Szijjarto wyraził przekonanie, że Światowy Pakt formułuje "piękne cele", na przykład walkę z przemytem ludzi, ale jego skutki są sprzeczne z tymi pozytywnymi celami.

Migracja sprzeczna z naturą

Minister podkreślił, że według Węgier wymiana ludności kontynentów jest sprzeczna z naturą i dlatego globalny pakt powinien się skupić raczej na powstrzymaniu migracji. Szijjarto oświadczył, że w pakcie znalazły się zapisy, których Węgry nie spełnią, na przykład dotyczące tego, że jeszcze przed wyruszeniem w drogę i już po wyruszeniu należałoby organizować migrantom szkolenia, by ułatwić im składanie skarg, czy przyznać ulgi, by mogli taniej przesyłać do kraju wypłaty, a organizacjom pozarządowym należałoby umożliwić pomaganie migrantom w składaniu skarg i zwiększaniu zdolności ich przyjmowania. Węgry – jak podkreślił – podjęły "wręcz przeciwne posunięcia" w celu zwiększenia bezpieczeństwa swoich obywateli. Minister dodał, że ponieważ Stany Zjednoczone już na samym początku wycofały się z procesu ustalania tekstu paktu, a niezadowolenie z jego kształtu wyrażały też inne państwa, zatem nie trzeba się obawiać negatywnych konsekwencji po decyzji Węgier.

Światowy Pakt w sprawie Migracji

Podobne stanowisko wobec Pakty zajmują Czechy. MSZ w sprawie migracyjnego paktu ONZ oświadczyło, że w Pradze nie może się zgodzić i nie zgodzi się na nielegalną migrację. "Republika Czeska wielokrotnie podkreślała, że tekst (Paktu) musi w sposób wystarczający rozwiązywać problemy nielegalnej migracji, szczególnie kwestie powrotu uchodźców do ich krajów pochodzenia, walki z przemytnikami (ludzi) i problemy, które do nielegalnej migracji prowadzą. Rząd Republiki Czeskiej nie może i nie będzie wyrażać zgody na nielegalną migrację" – oświadczył resort dyplomacji.

13 lipca państwa członkowskie ONZ, poza USA, uzgodniły tekst Światowego Paktu w sprawie Migracji. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że ma on sprawić, by migracja była "bezpieczna, uporządkowana i uregulowana".

Podkreślił, że pakt jest niewiążący, ale stanowi "bezprecedensowy krok ku rozszerzeniu współpracy międzynarodowej" w kwestiach dotyczących uchodźców i migrantów. Pakt zostanie formalnie zatwierdzony podczas międzynarodowej konferencji, która ma się odbyć w Maroku w połowie grudnia.

Autor: momo//kg//kwoj / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: