Świat

Sondaż: ponad 60 proc. Litwinów i Łotyszy boi się wojny

Świat


Blisko połowa mieszkańców Estonii obawia się konfliktu militarnego na terytorium swojego kraju - wynika z opublikowanych we wtorek wyników sondażu społecznego. Estończycy czują się jednocześnie najbardziej bezpieczni spośród narodów bałtyckich. W badaniu dotyczącym poczucia bezpieczeństwa uczestniczyli także obywatele Łotwy i Litwy.

Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Estonii w ostatnim czasie wzrosło. Jeszcze dwa lata temu obawę przed możliwym starciem wojskowym na terytorium Estonii wyrażało prawie 60 proc. społeczeństwa. Obecnie większe poczucie zagrożenia mają Litwini (68 proc.) i Łotysze (62 proc.). Jednocześnie dwie trzecie estońskiego społeczeństwa są zaniepokojone niekorzystnymi konsekwencjami związanymi z napływem migrantów oraz uchodźców do Europy.

Poczucie zagrożenia terroryzmem, mimo znaczącej w ostatnim czasie liczby ataków w Europie, utrzymuje się w Estonii na stałym poziomie - około 23 proc. ankietowanych boi się, że może paść ofiarą zamachów. W 2015 r. taką obawę deklarowało kilka procent ankietowanych mniej. Strach przed terroryzmem jest obecnie większy na Łotwie (38 proc.) i Litwie (32 proc.).

Estonia w Radzie Unii Europejskiej

Od lipca Estonia objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów jej półrocznej prezydencji jest bezpieczeństwo w Europie, w tym kwestie związane z bezpieczeństwem cyfrowym. Jak poinformowało estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w trakcie swojego przewodnictwa Estonia skoncentruje się na wzmocnieniu walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, a także wzmocnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony zewnętrznych granic Unii, wykorzystując najnowsze systemy informatyczne. - Będziemy kontynuować prace mające na celu rozwiązanie kryzysu migracyjnego i reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego. Estonia będzie również wspierać i wzmacniać stosunki z krajami Partnerstwa Wschodniego. Będzie także koncentrować się na zwiększeniu wydatków obronnych, rozwijaniu europejskiej współpracy w dziedzinie obronności i partnerstwie Unia Europejska-NATO - zapowiedziało estońskie MSZ. Dla Estonii, Łotwy i Litwy kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa są istotne między innymi ze względu na potencjalne zagrożenie ze strony Rosji. Co czwarty obywateli Estonii i Łotwy ma narodowość rosyjską. Najbardziej jednolitym narodowościowo krajem bałtyckim jest Litwa – blisko 85 proc. mieszkańców to Litwini, a największymi mniejszościami są tam Polacy i Rosjanie.

Autor: arw/adso/jb / Źródło: PAP