Wniosek Polaków o unieważnienie wyników wyborów na Litwie odrzucony

TVN24 | Świat

Autor:
mb//now
Źródło:
PAP

Litewska Główna Komisja Wyborcza (VRK) odrzuciła wniosek o unieważnienie wyników niedawnych wyborów parlamentarnych. Wniosek został złożony przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), która twierdziła, że została poddana negatywnej kampanii wyborczej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

W ocenie VRK, przedwyborcza kampania, zainicjowana przez znanego litewskiego dziennikarza i działacza społecznego Andriusa Tapinasa przeciwko przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, eurodeputowanemu Waldemarowi Tomaszewskiemu i jego partii, była negatywną reklamą, jednakże nie naruszała ustawy o zasadach prowadzenia kampanii wyborczej.

W niedawnych wyborach sejmowych AWPL-ZChR nie przekroczyła wymaganego 5-procentowego progu wyborczego. Partia uzyskała 4,8 procent głosów. Zdaniem partii reprezentującej litewskich Polaków, na taki wynik wyborczy miała bezpośredni wpływ negatywna kampania prowadzona przez Tapinasa. AWPL-ZChR zwróciła się do VRK z wnioskiem o unieważnienie wyników wyborów.

Do spięcia pomiędzy Tapinasem a Tomaszewskim doszło po zorganizowanej przez dziennikarza 23 sierpnia akcji wsparcia protestujących na Białorusi, w ramach której został utworzony 32-kilometrowy żywy łańcuch od wileńskiego placu Katedralnego do litewsko-białoruskiej granicy w Miednikach.

Przewodniczący AWPL-ZChR określił tę akcję nieudaną i nastawioną wyłącznie na autopromocję samego Tapinasa. W odpowiedzi Tapinas zorganizował akcję, w ramach której zachęcał do aktywnego udziału w wyborach parlamentarnych w celu zmniejszenia odsetka głosów oddawanych na AWPL-ZChR.

Mniej posłów

AWPL-ZChR przez dwie ostatnie kadencje sejmowe miała ośmiu posłów, a w ciągu ostatniego roku należała do koalicji rządzącej - w nowym Sejmie będzie miała tylko trzech posłów, którzy zdobyli mandaty w okręgach jednomandatowych.

Na Litwie obowiązuje mieszana ordynacja wyborcza: 70 posłów w 141-osobowym jednoizbowym parlamencie wybieranych jest z list partyjnych, a 71 - w okręgach jednomandatowych. Wybory na Litwie, jakie odbyły się 11 i 25 października, wygrali konserwatyści z ugrupowania Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD), którzy zebrali najwięcej - 50 mandatów w 141-osobowym parlamencie. TS-LKD wspólnie z dwiema partiami liberalnymi - Litewskim Ruchem Liberałów (LRLS) - 13 mandatów i LP - 11 mandatów (wspólnie 74 mandaty) przystąpili do tworzenia umowy koalicyjnej i rządu.

Autor:mb//now

Źródło: PAP