Haitańczycy wyjeżdżają z USA do Kanady


Jak wynika z oficjalnych statystyk opublikowanych w czwartek, większość wniosków o azyl składanych w Kanadzie przez Haitańczyków, którzy w ostatnich miesiącach nielegalnie przekroczyli granicę amerykańsko-kanadyjską, jest odrzucana - podała AFP.

Ponad 6000 Haitańczyków przybyło do Kanady od lutego do października, ale do chwili obecnej Rada ds. Imigracji i Uchodźców zapoznała się z wnioskami 298 osób. Spośród nich jedynie 29 otrzymało azyl.

Boją się o los w USA, uciekają do Kanady

Ogólna liczba osób, które od lutego do października przekroczyło amerykańsko-kanadyjską granicę i wystąpiło o status uchodźcy wynosi 14467, jednak dotychczas rozpatrzono jedynie 1572 wnioski, a status uchodźcy uzyskało 941 osób.

Problem z nagłym wzrostem liczby imigrantów z USA wiąże się ze zmianami w traktowaniu przez władze amerykańskie osób, które przebywały czasowo w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Temporary Protected Status (TPS – tymczasowy status ochronny). W następstwie trzęsienia ziemi w 2010 roku status taki przyznano niemal 60 tysiącom Haitańczykom.

Latem tego roku ten tolerowany pobyt został przedłużony tylko na pół roku, a wielu Haitańczyków zdecydowało się podążyć do Kanady. Wśród osób przebywających w USA na podstawie TPS, którym kończą się czasowe pozwolenia na pobyt, poza Haitańczykami są obywatele dziewięciu krajów Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. W sumie jest to około 317 tysięcy osób.

Autor: adso / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości