Świat

Andrej Babisz premierem po raz drugi. Ponownie spróbuje stworzyć rząd

Świat


Czeski prezydent Milosz Zeman mianował w środę na Zamku Praskim na premiera Andreja Babisza. Jego centroprawicowy ruch ANO zdobył najwięcej głosów w wyborach do Izby Poselskiej w październiku ubiegłego roku.

Po pierwszej nominacji na premiera Babisz zdołał utworzyć tylko mniejszościowy rząd, który nie uzyskał parlamentarnego wotum zaufania, ale funkcjonuje nadal jako rząd w stanie dymisji.

Babisz stara się teraz utworzyć gabinet złożony z przedstawicieli ANO i Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSD), który w parlamentarnych głosowaniach uzyskałby bezwzględną większość dzięki wsparciu posłów Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM).

O udziale CSSD w koalicji zadecyduje ostatecznie trwające obecnie wewnątrzpartyjne referendum, powszechnie oczekuje się jego pozytywnego wyniku.

"Będę wysłuchiwać obywateli i będę walczyć o ich lepsze życie"

Zeman poprosił Babisza, by w odpowiednim czasie przedstawił mu listę kandydatów na ministrów, umożliwiając zapoznanie się z nimi. Życzył mu też, żeby tym razem uzyskał w Izbie Poselskiej wotum zaufania.

Prezydent nie wykluczył możliwości mianowania nowego rządu pod koniec czerwca, zaznaczając, że głosowania nad wotum zaufania oczekuje w pierwszej bądź drugiej dekadzie lipca.

Zeman mianował Babisza szefem rządu jeszcze przed wyznaczonym na 14 czerwca zakończeniem referendum w CSSD. Zrezygnował w ten sposób ze stawianego wcześniej warunku, by przed drugą nominacją Babisz przedstawił mu gwarancje uzyskania większości w Izbie Poselskiej.

Premier po nominacji obiecał na konferencji prasowej forsowanie czeskich interesów narodowych na forum Unii Europejskiej, zwalczanie korupcji i marnotrawstwa oraz działania na rzecz usprawnienia państwa. - Będę wysłuchiwać obywateli i będę walczyć o ich lepsze życie. I będę wypełniać przedwyborcze obietnice - zapewnił.

Na pytanie, jak ocenia rządzenie przy współudziale KSCM, przypomniał, że "przy wsparciu komunistów byli wybrani (przez obie izby parlamentu) prezydenci (Vaclav) Havel i (Vaclav) Klaus".

Podział resortów

W razie zatwierdzenia koalicji przez referendum socjaldemokraci obsadziliby pięć resortów, a przewodniczący ich partii Jan Hamaczek zostałby ministrem spraw wewnętrznych. CSSD chce na ministra spraw zagranicznych jednego ze swych posłów do Parlamentu Europejskiego Miroslava Pochego, ale sprzeciwia się temu Zeman, przypominając jego wcześniejsze publiczne poparcie dla przyjmowania imigrantów.

Przed drugą turą tegorocznych wyborów prezydenckich Poche zadeklarował zamiar głosowania na kontrkandydata Zemana Jirzego Drahosza.

CSSD mają przypaść także resorty spraw socjalnych, rolnictwa i kultury.

Autor: ads//plw / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości