Polska w Schengen

20 grudnia 2007

Polska weszła do strefy Schengen. Oznacza to otwarcie granic z naszymi zachodnimi i południowymi sąsiadami. Z drugiej strony, trudniej będzie do nas wjechać naszym sąsiadom zza wschodniej granicy.

Porozumienie zakłada zniesienie kontroli na granicach pomiędzy państwami należącymi do układu. Jednak, aby z kontroli można było zrezygnować, kraje członkowskie zobowiązały się do wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa i polityki wizowej oraz azylowej. Ponadto zdecydowano o wzmocnieniu kontroli na granicach zewnętrznych strefy Schengen oraz o zacieśnieniu współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo granic oraz poszczególne formy przestępczości.

Krótka historia Układu Początki porozumienia sięgają 1985 roku. Wtedy właśnie Francja, Niemcy i kraje Beneluksu podpisały umowę o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. Od luksembuskiego miasteczka, w którym ją podpisano, umowę nazwano Układem z Schengen. Początkowo, w 1986 roku, zaprzestano zatrzymywania samochodów i nie kontrolowano ich szczegółowo, pozwalając kierowcom przejeżdżać granice ze zmniejszoną prędkością. 26 III 1995 roku całkowicie zniesiono kontrolę na granicach. Wtedy do Układu z Schengen przystąpiły też Hiszpania i Portugalia. Dwa lata później dołączyły do niego Włochy i Austria. Ostatnie rozszerzenie strefy miało miejsce 26 marca 2001 roku, kiedy do Układu przystąpiła Finlandia, Szwecja oraz nienależące do UE Norwegia i Islandia. Do dziś spośród krajów "Piętnastki" tylko Irlandia i Wielka Brytania nie podpisały Umowy z Schengen.