Komisja wszczyna postępowanie, niemiecki rząd spokojny. "Przeanalizujemy to"

Ze świata

Fakty TVN Rzeczniczka resortu zapowiedziała, że niemieckie władze zdecydują o dalszym postępowaniu w spornej kwestii po analizie pisma otrzymanego od KE

Ministerstwo pracy w Niemczech poinformowało, że rząd w Berlinie przeanalizuje stanowisko zajęte przez Komisję Europejską w sprawie stosowania niemieckich przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu. Resort dodał, że ma na to dwa miesiące.

Rzeczniczka resortu zapowiedziała, że niemieckie władze zdecydują o dalszym postępowaniu w spornej kwestii po analizie pisma otrzymanego od KE. "Z pisma Komisji Europejskiej niemiecki rząd dowiedział się po raz pierwszy, jakie konkretnie rozwiązania ustawy o płacy minimalnej, a także w jakim kontekście i zakresie, traktowane są jako niezgodne z prawem Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie. Ministerstwo pracy zwróciło uwagę, że KE wyraziła "pełne poparcie" dla wprowadzenia w Niemczech płacy minimalnej.

Mocna decyzja

Komisja Europejska wszczęła we wtorek procedurę o naruszenie unijnego prawa przeciwko Niemcom w sprawie stosowania przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu. Zdaniem KE przepisy te ograniczają swobodę świadczenia usług i przepływ dóbr na rynku UE. Komisja postanowiła wysłać do Berlina wstępne upomnienie, co jest pierwszym etapem procedury o naruszenie prawa UE. Niemcy mają dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi. Jeśli Niemcy nie usuną uchybienia, procedura ta może w ostateczności skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zdaniem Komisji nieuzasadnione jest w szczególności wymaganie płacy minimalnej w przypadku przewozów tranzytowych oraz "niektórych operacji transportu międzynarodowego", gdyż "tworzy to nieproporcjonalne bariery administracyjne, które uniemożliwiają właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego".

Głośny protest

W styczniu br., po interwencji Polski i kilku innych krajów, Komisja Europejska zwróciła się do Niemiec o wyjaśnienia w sprawie nowych przepisów o płacy minimalnej, z których wynika, że także zagraniczni kierowcy ciężarówek przejeżdżający przez Niemcy tranzytem mają otrzymywać minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,5 euro za godzinę.

Berlin zawiesił stosowanie tych przepisów do czasu wyjaśnienia sprawy z KE, utrzymuje jednak, że nowe regulacje są zgodne z unijnym prawem.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN