TVN24 Biznes | Z kraju

Zakaz łączenia mandatu z pracą w spółkach państwowych. Wszyscy senatorowie za ustawą antykorupcyjną

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP
Powiązania ludzi władzy z zatrudnionymi w spółkach Skarbu Państwa
Powiązania ludzi władzy z zatrudnionymi w spółkach Skarbu PaństwaTVN24
wideo 2/7
TVN24Powiązania ludzi władzy z zatrudnionymi w spółkach Skarbu Państwa

Wszyscy senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem tak zwanej ustawy antykorupcyjnej, którą zaproponował Kukiz'15. Senat przegłosował kilka poprawek, w tym zakaz łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z pracą w instytucjach i spółkach państwowych od przyszłego roku.

Nowelizacja Kodeksu karnego i innych ustaw zwana "ustawą antykorupcyjną" została przygotowana przez posłów koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia i poparta przez PiS w ramach umowy politycznej zawartej między oboma ugrupowaniami. Sejm uchwalił ustawę w połowie września.

W piątek ustawę wraz z poprawkami poparło 100 senatorów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Senat przyjął ustawę antykorupcyjną

Najważniejsza z wprowadzonych przez Senat poprawek dotyczy wprowadzania już od 1 stycznia 2022 roku - a nie od kolejnej kadencji - zakazu łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z zatrudnieniem lub wykonywaniem innych zajęć w instytucjach państwowych i spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada co najmniej 10 proc. udziałów

Senator Krzysztof Kwiatkowski, który jako sprawozdawca komisji ustawodawczej oraz praw człowieka przedstawił w Senacie wprowadzone poprawki, wyjaśnił w rozmowie z PAP, że w trakcie prac połączonych komisji senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu do ustawy zmiany, że sąd fakultatywnie - a nie obligatoryjnie - będzie decydował o orzeczeniu za przestępstwo korupcyjne zakazu zajmowania stanowisk. "Tym samym uznaliśmy podczas prac w komisji, zgodnie z zapisami procedury karnej, że jest to sfera niezawisłości sędziowskiej" - powiedział PAP Kwiatkowski.

Wyjaśnił też, że katalog przestępstw korupcyjnych, za które sąd może orzec zakaz zajmowania stanowisk, został uzupełniony o tzw. przestępstwo urzędnicze.

Umowy do 500 złotych - założenia ustawy antykorupcyjnej

Senatorowie nie poparli natomiast poprawki, która nakazywałaby partiom ujawnianie wpłat składek członkowskich. - Chodzi o to, żeby nie było obowiązku umieszczania przez partie tych drobnych składek członkowskich w rejestrze wpłat, bo to są drobne sumy i nie ma takiej potrzeby. Chodzi oczywiście o składki członkowskie, a nie o większe wpłaty na partię czy na kandydata - wyjaśnił senator.

Senatorowie poparli też poprawki, które wprowadzają rozwiązania techniczne ułatwiające wyszukiwanie danych w rejestrach partyjnych, a także w rejestrach umów jednostek sektora finansów publicznych.

Senatorowie zdecydowali też, że w przypadku błędów w rejestrach partyjnych PKW będzie najpierw wzywała do ich usunięcia, a dopiero, gdy to wezwanie będzie nieskuteczne, będzie nakładać karę do 30 tys. zł - według określonych w ustawie kryteriów.

Senatorowie postanowili, że w rejestrze umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych będą tylko umowy, których wartość przekracza 500 zł. - To wynika z pragmatyki. Uznaliśmy, że rejestr będzie obejmował tylko umowy o trochę większej wartości, a nie na przykład każdą umowę zlecenie na sto kilka złotych - wyjaśnił Kwiatkowski.

Do zorganizowania takiego rejestru został zobligowany Minister Finansów. - Chodzi o to, żeby te rejestry były funkcjonalne i zintegrowane. Centralny Rejestr Umów powinien zacząć funkcjonować od 1 lipca 2022 roku - dodał senator.

Surowe kary za złamanie przepisów antykorupcyjnych

Uchwalona w połowie września ustawa poszerza katalog przestępstw, których popełnienie będzie grozić surowymi sankcjami m.in. utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy. Ponadto zakłada ona m.in., że skazani za korupcję nie będą mogli ubiegać się o pieniądze publiczne w ramach przetargów; sąd będzie mógł pozbawić skazanego za korupcję praw publicznych; wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, parlamentarzyści nie będą mogli być zatrudniani w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.

Zgodnie z "ustawą antykorupcyjną" partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestrów wpłat, które będą umieszczane w BIP; będą miały też obowiązek prowadzenia rejestru zawieranych umów, również udostępnianego w BIP. Obowiązek publikowania umów mają mieć również samorządy.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Bogacki / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości