Z kraju

500 plus przejdzie lifting. Sprawdź, co się zmieni

Z kraju

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/23

Program Rodzina 500 plus do korekty. Minister rodziny Elżbieta Rafalska tłumaczy, że chodzi o "doprecyzowanie wielu przepisów, które nastręczają trudności interpretacyjnych". Co konkretnie może się zmienić?

To, że Rodzina 500 plus przejdzie przegląd, minister Rafalska zapowiadała już kilka miesięcy temu. Teraz zdradziła, że dokument podsumowujący pierwsze 12 miesięcy obowiązywania programu już w najbliższych dniach trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie do rządu i Sejmu. Zdaniem szefowej resortu rodziny, w połowie kwietnia powinien być on przedmiotem debaty parlamentarzystów.

W przeglądzie systemu wsparcia rodzin mają się pojawić propozycje poprawek. - Fundamenty się nie zmienią. To, co proponujemy, to doprecyzowanie wielu przepisów, które nastręczają trudności interpretacyjne - zapowiedziała minister Rafalska.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", chodzi o poprawki, które mają przede wszystkim zapobiec wyłudzaniu pieniędzy z rządowego programu. Nieznacznie zmienić miałyby się również przepisy dotyczące innych świadczeń rodzinnych.

1. Samotnie wychowujący dziecko

Po pierwsze resort Rafalskiej chciałby ograniczyć pobieranie 500 plus przez osoby, które rzekomo samotnie wychowują dzieci. Gazeta wskazuje, że chodzi o pary pozostające w nieformalnych związkach, w których jeden z rodziców ubiega się o wsparcie, występując jako samotny opiekun.

Pozwala mu to pominąć dochód partnera, a tym samym łatwiej uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko. Co miałoby się zmienić? Po poprawkach, miałoby dochodzić do sprawdzenia, czy "samotny" rodzic wystąpił o alimenty wobec drugiego.

Jeżeli tego nie zrobi, jego wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko zostanie odrzucony.

2. Celowe zmniejszenie dochodu

Ministerstwo chciałoby bowiem zatrzymać proceder, w którym ktoś zwalnia się z pracy, tylko po to żeby zaraz zatrudnić się u tego samego pracodawcy, ale za niższe wynagrodzenie.

Fikcyjne zaniżanie dochodu nie pozwoliłoby zatem na uzyskanie środków z 500 plus. Nie byłoby to jednak ograniczenie bezwzględne, a obowiązywałoby na przykład przez kilka miesięcy - wskazuje "DGP".

3. Ryczałtowcy

Kolejna z propozycji zakłada doprecyzowanie dochodu przy ryczałtowcach. Resort rodziny chce wprowadzić zasadę "jest przychód, są dochody" dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu.

Jak przyznała w rozmowie z PAP minister Rafalska, jest pewien problem z deklarowaniem dochodu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o ryczałt, które wykazują, że nie mają dochodu albo ten dochód jest znikomy.

4. Ujednolicenie terminów

Minister Rafalska proponuje również ujednolicenie terminów składania wniosków o świadczenie rodzinne i wychowawcze. Obecnie w pierwszym przypadku okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, w drugim - od 1 października do 30 września.

5. Waloryzacja świadczeń

Zmianie ma ulec także zapis dotyczący waloryzacji innych świadczeń rodzinnych. Zastosowany ma zostać mechanizm znany z programu 500 plus.

Obecnie weryfikacja wysokości wsparcia jest przeprowadzana na podstawie danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Niezbędne są również konsultacje z Radą Dialogu Społecznego. Po zmianach o wysokości świadczenia decydowałby jednak arbitralnie rząd.

Autor: mb//bgr / Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, tvn24bis.pl, PAP

Raporty: