Budowa domu do 70 m2 bez formalności. Poprawka zwiększająca limit odrzucona

Aktualizacja:
Autor:
mb
Źródło:
PAP
Sadowski o wzroście rat kredytów hipotecznych
Sadowski o wzroście rat kredytów hipotecznychTVN24, Shutterstock
wideo 2/4
TVN24, ShutterstockSadowski o wzroście rat kredytów hipotecznych

Nowe przepisy Prawa budowlanego mają umożliwić budowę domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Podczas drugiego czytania zgłoszono poprawki, jedna z nich zakładała podniesienie limitu z 70 do 100 metrów kwadratowych. Poprawki posłów opozycji nie uzyskały jednak akceptacji sejmowych komisji.

Na piątkowym wspólnym posiedzeniu Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do projektu ustawy o budowie domów do 70 m2 powierzchni zabudowy bez formalności.

Prawo budowlane - poprawki odrzucone

Pierwszy wniosek dotyczył odrzucenia projektu ustawy w całości. Wśród posłów popierających wniosek był Waldy Dzikowski z Koalicji Obywatelskiej, który zwracał uwagę, że projekt w obecnym kształcie ogranicza władztwo samorządów nad planowaniem przestrzennym i może skutkować popsuciem także istniejącego już ładu przestrzennego.

- Nasz projekt nic nie zmienia w ładzie przestrzennym. Zasady jego kształtowanie zostają takie, jak są obecnie, jedyna zmiana materialna to ograniczenie analizy urbanistycznej do 200 metrów w okolicy. Poza tym dotyczy on wyłącznie budynków, które nie będą oddziaływać na działki sąsiednie. Jeśli ktoś zgłosi do starosty budowę oddziaływującą na działki sąsiednie, wówczas starosta nie będzie procedował tego wniosku tym trybem – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Wniosek został odrzucony.

Pozostałe poprawki dotyczyły m.in. wprowadzenia obowiązku zatrudniania kierownika budowy, konieczności poddania budynku doprowadzonego do stanu surowego kontroli pod względem jego zgodności z projektem, ograniczenia wielkości domu do 70 m2 powierzchni użytkowej (w projekcie jest mowa o powierzchni zabudowy).

Był także wniosek Konfederacji o podniesienie wielkości domu możliwego do zbudowania na zgłoszenie do 100 m2. Jak argumentował podczas drugiego czytania poseł Dobromir Sośnierz, dom bez zezwolenia to dobre rozwiązanie, które ułatwi życie Polakom, więc nie ma powodu ograniczać jego wielkość do 70 m2.

Wszystkie te poprawki nie uzyskały akceptacji sejmowych komisji.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Prawo budowlane - budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, odpowiadając na pytania i wątpliwości posłów w trakcie drugiego czytania, mówił, że to bardzo dobry projekt dla Polaków i spowoduje, że "Polacy będą mieli faktyczną wolność wyboru miejsca zamieszkania".

Zapewniał też, że projekt nie zburzy ładu architektonicznego, bo nie będzie ingerował w przepisy dotyczące tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Nie zmieniamy prawa materialnego, tylko upraszczamy procedury – zaznaczył Uściński.

Wiceminister rozwoju dodał, że projekty domów bez formalności będą dostępne za "przysłowiową złotówkę"

Polski Ład - budowa domu

Dom bez formalności to rozwiązanie zawarte w programie Polski Ład. Projektowana regulacja ma wprowadzić możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w procedurze zgłoszenia, bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m2 z poddaszem, a łączna powierzchnia użytkowa nie będzie mogła przekroczyć 90 m2. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Warunek ten ma gwarantować, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone mają być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Prawo budowlane - budynki rekreacji indywidualnej

Rozszerzona ma być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana ma być w ciągu 21 dni.

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości