Ojcowie na ojcowskie!

Najnowsze

TVN CNBC Biznes, fot. sxc.huOjcowie na ojcowskie!

Już od 1 stycznia każdy ojciec dziecka, które nie skończyło roku, będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego. Wniosek o taki urlop można składać u pracodawcy już teraz.

Na początku - w 2010 i 2011 r. - ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo skorzystać z urlopu w wymiarze 1 tygodnia. Od 2012 r. będą to juz 2 tygodnie. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany przez pracownika w dowolnym momencie pierwszego roku życia dziecka - również w trakcie urlopu macierzyńskiego matki.

- Prawo do urlopu ojcowskiego ma każdy ojciec, zatrudniony na podstawie umowy o pracę - wyjasnia Patrycja Zawirska, ekspert prawa pracy. Pracodawca nie może nam odmówić, ani zakwestionować terminu rozpoczęcia urlopu, o który wnioskujemy. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w ciągu pierwszego roku życia dziecka - przepada.

Dla mam też coś nowego

Od 2010 r. inaczej będzie wyglądał także urlop macierzyński. Będzie dłuższy i złożony z dwóch części - 20 tygodni urlopu podstawowego oraz urlopu dodatkowego.

Ten drugi udzielany będzie na wniosek pracownika (złożyć go trzeba nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu). Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu. W 2010 r. i w 2011 r. dodatkowy urlop macierzyński wyniesie do 2 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub do 3 tygodni w przypadku porodu mnogiego. W kolejnych latach wymiar dodatkowego urlopu będzie wzrastał.

Zasadniczo z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać matka dziecka. Ojciec może go wykorzystać w dwóch przypadkach: jeżeli matka zrezygnuje z podstawowego urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni, z pozostałej części tego urlopu będzie korzystał ojciec, albo jeśli matka po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego nie będzie zamierzała korzystać z dodatkowego urlopu - wtedy wykorzystać go może ojciec. Istnieje możliwość łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą u pracodawcy go udzielającego, ale w wymiarze nie wyższym niż pół etatu.

Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na takich samych warunkach, jak w czasie podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC Biznes, fot. sxc.hu