Drzwi do euro zamknięte przez kilka lat

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Strefa euro jeszcze nie dla nas

Ministerstwa Finansów i Gospodarki ustaliły ostateczną wersję aktualizacji programu konwergencji, która w poniedziałek w trybie obiegowym trafi do akceptacji poszczególnych resortów - dowiedziała się PAP ze źródeł rządowych. Program zakłada, że deficyt sektora finansów publicznych zejdzie poniżej 3 proc. PKB - poziomu akceptowalnego przez strefę euro, najwcześniej w 2012 roku.

Program Konwergencji jest dokumentem zawierającym ocenę gospodarki pod kątem spełniania kryteriów z Maastricht. Chodzi o pięć warunków, które powinna spełniać gospodarka kraju aspirującego do przystąpienia do strefy euro. Przedstawia m.in. ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej, ocenę bieżącej sytuacji i prognozy, strategię i cele rządu, opis ryzyka.

3 proc. za dwa lub trzy lata

W podstawowym, założonym scenariuszu programu zejście z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. będzie możliwe w 2012 roku. W tym roku ma on wynieść 6,9 proc., a w 2011 roku 5,9 proc. PKB.

- Scenariusz bazowy aktualizacji programu konwergencji zakłada, że wzrost PKB wyniesie w tym roku 3 proc., w przyszłym 4,5 proc., zaś w 2012 roku 4,2 proc., w takim scenariusz tempa wzrostu PKB deficyt sektora finansów publicznych zejdzie do 2,9 proc. w 2012 roku - powiedział przedstawiciel rządu pragnący zachować anonimowość. - Natomiast, jeśli spełni się założony przez nas w analizie wrażliwości wariant pesymistyczny wzrostu gospodarczego, zakładający dynamikę PKB w tym roku na poziomie 2,7 proc., w 2011 3,7 proc., a w 2012 3,5 proc., wtedy deficyt sektora poniżej 3 proc. PKB znajdzie się w 2013 roku - dodał.

KRUS na przeszkodzie

Aktualizacja programu miała zostać przyjęta na posiedzeniu rządu w miniony wtorek. Gdy tak się nie stało, premier Donald Tusk wyjaśnił, że do dokumentu zastrzeżenia zgłosił wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Aktualizacja uwzględnia bowiem założenia przedstawionego w piątek przez premiera Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011. Jak mówił Donald Tusk, szef PSL miał zastrzeżenia do zawartych w nim propozycji upowszechniania systemu emerytalnego, co wiązałoby się m.in. ze zmianami w KRUS i systemie podatkowym - koniecznością objęcia nim rolników.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24