Porzucenie pracy przez pracownika – jakie mogą być tego konsekwencje

Źródło:
TVN24 Biznes
Stopa bezrobocia w lipcu
Stopa bezrobocia w lipcu
Stopa bezrobocia w lipcu

Porzucenie pracy przez pracownika traktowane jest jako ciężkie naruszenie jego podstawowych obowiązków. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących przepisów, w świetle obecnej regulacji nie skutkuje ono jednak natychmiastowym ustaniem stosunku pracy. Jest jednak podstawą do tzw. dyscyplinarki.

Porzucenie pracy definiować można jako stałe i nieuzasadnione zaprzestanie przez pracownika wykonywania powierzonych mu obowiązków służbowych.Porzucenie pracy przez pracownika to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.Porzucenie pracy przez pracownika nie oznacza rozwiązania umowy, ale może stać się podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.Konsekwencją porzucenia pracy może być dochodzenie przez pracodawcę odszkodowania od pracownika.Za okres porzucenia pracy pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.Porzucenie pracy nie ma wpływu na urlop przysługujący pracownikowi.Za okres porzucenia pracy nie jest naliczane świadczenie emerytalne.

Porzucenie pracy – podstawa prawna

Porzucenie pracy przez pracownika rozumiane jest jako stałe i nieuzasadnione zaprzestanie wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Co istotne, mimo porzucenia stanowiska pracy, pracodawcę i pracownika nadal wiąże stosunek pracy. Aby go zakończyć, pracodawca musi podjąć czynności związane z wypowiedzeniem umowy.

Warto zauważyć, że porzucenie pracy nie jest definiowane na gruncie obecnie obowiązującego Kodeksu pracy. W myśl zapisów sprzed nowelizacji z 1996 roku, porzucenie pracy było jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Art. 64 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wskazywał, że konsekwencje porzucenia pracy są takie, jak w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika.  

Konsekwencje porzucenia pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy, w tym przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Jeśli zatem pracownik z dnia na dzień porzuca pracę bez uzasadnienia, narusza tym swoje ustawowo określone obowiązki

Na ogół porzucenie pracy związane jest z chęcią lub koniecznością podjęcia pracy w nowym miejscu. Pracownik musi mieć jednak świadomość, że w takiej sytuacji warto poszukać innego rozwiązania. Porzucenie pracy pociąga bowiem za sobą konsekwencje: możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia w trybie art. 52 §1 Kodeksu pracy oraz dochodzenia odszkodowania od pracownika przez pracodawcę.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 §1 Kodeksu pracy

Skutkiem porzucenia pracy przez pracownika jest możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Porzucenie pracy traktowane jest bowiem jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Należy jednak podkreślić, że pracodawca, aby zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, musi mieć pewność, że porzucenie pracy nie nastąpiło z powodu okoliczności niezależnych od pracownika. W praktyce warto, aby odczekał on kilka dni, upewniając się, że pracownik nie usprawiedliwi swojej nieobecności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających się stawienie się do pracy, pracownik ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym czasie jej trwania niezwłocznie, ale jednocześnie nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione wyłącznie szczególnymi okolicznościami. 

Co istotne, rozwiązanie umowy w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy nie może nastąpić jednak po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę takiego rozwiązania. Ponadto jeżeli w zakładzie pracy powołana jest zakładowa organizacja związkowa, wówczas pracodawca zobowiązany jest do zasięgnięcia jej opinii. Jeśli posiada ona zastrzeżenia w przedmiocie zwolnienia dyscyplinarnego, wyraża swoją opinię w terminie do trzech dni. 

Warto podkreślić, że ustawodawca nie wprowadza ograniczeń co do rodzaju umowy a jej rozwiązania z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Tym samym, jeśli dojdzie do porzucenia pracy na okresie próbnym, podczas umowy na czas nieokreślony, czy porzucenia pracy w okresie wypowiedzenia – konsekwencje mogą być takie same. 

Odszkodowanie za porzucenie pracy

Pracodawcy przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania za porzucenie pracy przez pracownika. Nie wynika ono wprost z Kodeksu pracy, ale z art. 471 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy. Jeżeli zatem pracodawca poniósł szkodę w związku z porzuceniem pracy, może domagać się jej naprawienia, co ważne – nie w wysokości trzykrotności wynagrodzenia, ale na zasadach ogólnych, czyli w pełnej wysokości.

Porzucenie pracy a wynagrodzenie

Porzucenie pracy przez pracownika nie oznacza utraty przez niego przysługujących mu praw. Za dni, w których z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pojawił się w pracy, nie przysługuje mu jednak wynagrodzenie

Porzucenie pracy a urlop

W razie rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia pracownik nie traci prawa do przysługującego mu ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu. Porzucenie pracy nie ma zatem wpływu na urlop

Warto dodać, że rozwiązując umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym, pracodawca zobowiązany jest nie tylko do wypłacenia mu wszelkich należnych świadczeń, ale też do wydania świadectwa pracy. Co ważne, w dokumencie tym wskazana jest podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę.

Porzucenie pracy a emerytura

Czy okres porzucenia pracy wlicza się do emerytury? Nie, dni podczas których pracownik nie podejmował pracy nie wliczają się na poczet świadczeń. Samo rozwiązanie umowy o pracę z powodu porzucenia pracy jako ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych nie wpływa zaś na przydzielanie świadczenia emerytalnego.

Porzucenie pracy – umowa zlecenia

Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, nie mają do niej zatem zastosowania przepisy Kodeksu pracy. 

Akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 1974 nr 24 poz.141, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Dz. U. 1996 nr 60 poz. 281.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych ostrzega, że nowe unijne cła na chińskie elektryki mogą doprowadzić do wojny handlowej, co uderzy między innymi w polski przemysł. - Ostatnie, czego potrzebujemy, to wojna handlowa, która dotknie także firmy działające w Polsce. Tego typu działania to miecz obosieczny i możemy szybko pożałować tej decyzji - mówi prezes SDCM Tomasz Bęben.

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Źródło:
PAP

Po wcześniejszych turbulencjach zwiększająca się oferta mieszkań na wynajem doprowadziła do stabilizacji cen - wynika z analizy Otodom oraz Polityki Insight. - To dobry okres dla najemców, bo stawki czynszów się zatrzymały, a oferta jest większa niż w poprzednim roku - zauważył Adam Czerniak, współautor raportu.

Turbulencje i hamowanie. "Stawki się zatrzymały"

Turbulencje i hamowanie. "Stawki się zatrzymały"

Źródło:
PAP

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się w piątek na objęcie przez Szymona Miderę stanowiska prezesa banku PKO BP. Zgoda KNF była warunkiem obcięcia funkcji prezesa przez Miderę, powołanego 26 marca na stanowisko wiceprezesa zarządu banku.

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla portu lotniczego Warszawa-Modlin na lata 2022-2045. "Dziś, przy obecnej siatce połączeń, port jest na granicy przepustowości i pilnie wymaga rozbudowy" - podano w komunikacie.

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Źródło:
PAP

Średnie wynagrodzenie w przetwórstwie przemysłowym wynosi niemal 7,8 tysiąca złotych brutto, w budownictwie ponad 8,1 tysiąca złotych, a w branży wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną jest to niemal 11,1 tysiąca złotych brutto - wynika z "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym" przygotowanego przez Grafton Recruitment.

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Źródło:
tvn24.pl

Od 14 czerwca do 14 lipca kierowców podróżujących po autostradzie A2 i przejeżdżających przez Słubice mogą czekać utrudnienia w ruchu w związku z Euro 2024 w Niemczech - ostrzega policja. "U naszych zachodnich sąsiadów będą prowadzone wzmożone kontrole podróżnych" - przypomina.

"Wzmożone kontrole" w Niemczech, utrudnienia na drogach. Apel policji

"Wzmożone kontrole" w Niemczech, utrudnienia na drogach. Apel policji

Źródło:
tvn24.pl

- Max pozwala nam wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe. To jest duże szczęście, to jest prezent - stwierdziła Marta Malikowska, aktorka i jurorka 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". W jego ramach odbył się panel dyskusyjny "Max is here. More stories to tell".

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Źródło:
tvn24.pl

Budowa przydomowej elektrowni wiatrowej będzie mogła zostać objęta dofinansowaniem do 30 tysięcy złotych w ramach programu "Moja Elektrownia Wiatrowa", który rusza w poniedziałek, 17 czerwca.

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 150 milionów złotych. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to trzy czwartego stopnia. Każda z nich po niemal 232 tysiące złotych. Oto liczby, jakie wylosowano 14 czerwca.

Wyniki Eurojackpot z 14 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 14 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed otwieraniem linków dołączonych do fałszywych informacji o ogromnych podwyżkach cen energii. Resort zwrócił uwagę, od 1 lipca będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Grafiki i posty z hasłem "jak uniknąć ogromnych podwyżek". Ministerstwo ostrzega

Grafiki i posty z hasłem "jak uniknąć ogromnych podwyżek". Ministerstwo ostrzega

Źródło:
tvn24.pl

Polska Izba Handlu protestuje przeciw skali podwyżki płacy minimalnej w 2025 roku. Zdaniem organizacji będzie to dewastujące dla tysięcy placówek handlowych.

"To będzie dewastujące dla tysięcy placówek handlowych"

"To będzie dewastujące dla tysięcy placówek handlowych"

Źródło:
tvn24.pl

Nowy raport potwierdza odczucia wielu potencjalnych nabywców domów i określa niektóre duże miasta jako "niemożliwie niedostępne" - wskazał portal stacji CNN. Podał też listę 10 metropolii, na które z finansowego punktu widzenia praktycznie nie można sobie pozwolić.

Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Źródło:
CNN

Wszystkie stacje własne spółki MOL Polska są już po rebrandingu, tym samym 70 procent sieci operuje pod marką MOL, a kolejnym krokiem będzie rebranding przeszło stu stacji franczyzowych - poinformował MOL w komunikacie prasowym. Spółka będzie też rozwijać sieć punktów koncepcyjnych Fresh Corner z jedzeniem dla kierowców.

MOL przemalował niemal wszystkie stacje Lotosu

MOL przemalował niemal wszystkie stacje Lotosu

Źródło:
PAP

PKO BP, Pekao, Santander, ING Bank Śląski, Millennium, Alior, Credit Agricole, Pocztowy - te banki zaplanowały prace serwisowe na najbliższy weekend. W niektórych przypadkach lepiej wyposażyć się w zapas gotówki.

Przerwy w bankach. Prace serwisowe w weekend

Przerwy w bankach. Prace serwisowe w weekend

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja w maju 2024 roku wyniosła 2,5 procent w ujęciu rocznym - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 procent. Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Inflacja w maju 2024. O tyle wzrosły ceny

Inflacja w maju 2024. O tyle wzrosły ceny

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Udziałowcy Tesli zatwierdzili gigantyczny pakiet wynagrodzeń w wysokości 56 miliardów dolarów dla Elona Muska. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, obecnie na miejscu numer 3, powiększy swój wyceniany na 200 mld dolarów majątek. Jednocześnie po drugiej stronie Atlantyku rozgorzała burza wokół pakietu wynagrodzeń dla Kena Murphy'go, prezesa Tesco, który ma otrzymać dodatkowe 10 milionów funtów.

Jeden się cieszy, drugi będzie musiał się tłumaczyć. Ogromne pensje prezesów wzbudzają emocje

Jeden się cieszy, drugi będzie musiał się tłumaczyć. Ogromne pensje prezesów wzbudzają emocje

Źródło:
Reuters, The Guardian

Chińska platforma sprzedażowa Shein może mieć problem z dostaniem się do indeksu największych spółek notowanych w Wielkiej Brytanii. To ciąg dalszy kłopotów platformy po tym, jak kolejne europejskie rządy zapowiadają regulacje, mające ukrócić jej działalność. Zajęcie się "nieuczciwą konkurencją" ze strony chińskich platform zapowiada także Polska.

Kolejne kłopoty Shein w Europie. "To byłaby zdrada wobec pracowników i planety"

Źródło:
tvn24.pl

Dopłaty do kupna używanych samochodów elektrycznych powinny ruszyć jesienią 2024 roku - podała prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak. Dodała, że na ten cel ma trafić blisko 1,6 miliarda złotych.

Kiedy dopłaty do używanych aut elektrycznych? Prezeska funduszu podała termin

Kiedy dopłaty do używanych aut elektrycznych? Prezeska funduszu podała termin

Źródło:
PAP

"Ukryta wada konstrukcyjna silnika może zwolnić przewoźnika z odpowiedzialności za opóźniony lot" - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To odpowiedź na pytanie polskiego sądu, który musi rozstrzygnąć sprawę opóźnionego lotu z Krakowa do Chicago.

Ważne orzeczenie TSUE w sprawie odszkodowań za opóźniony lot z Krakowa

Ważne orzeczenie TSUE w sprawie odszkodowań za opóźniony lot z Krakowa

Źródło:
PAP

- Uwolnienia handlu w niedziele chcą galerie handlowe i Ryszard Petru - oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny pracy i polityki społecznej, gość "Faktów po Faktach" w TVN24. To odpowiedź na pytanie o dzisiejszą debatę w Sejmie nad projektem Polski 2050, dotyczącym zmian w zakazie handlu w niedziele. Ministra skomentowała również propozycję rządu w kwestii podwyżek dla budżetówki i minimalnego wynagrodzenia na 2025 rok.

Dziemianowicz-Bąk o powrocie handlu w niedziele: chcą tego galerie i Ryszard Petru

Dziemianowicz-Bąk o powrocie handlu w niedziele: chcą tego galerie i Ryszard Petru

Źródło:
tvn24.pl

Doświadczenia pandemiczne, większa świadomość zdrowia psychicznego, szansa na karierę w wielu dziedzinach - to wszystko czynniki sprawiające, że psychologia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Liczba studentów wzrosła w ostatnich latach o ponad 60 proc. Większość uczelni otrzymała jednak negatywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. A problemy nie kończą się wraz z uzyskaniem dyplomu.

Coraz więcej chętnych na studia psychologiczne. "Rośnie dostępność, ale nie jakość kształcenia"

Źródło:
tvn24.pl

Od 14 czerwca otrzymanie dotacji w programie Czyste Powietrze będzie możliwe do pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów. Przy czym trzeba będzie przeprowadzić audyt energetyczny.

Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze

Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze

Źródło:
PAP

Elon Musk twierdzi, że akcjonariusze Tesli są na dobrej drodze do zatwierdzenia jego pakietu wynagrodzeń o wartości 56 miliardów dolarów - donosi Reuters. Ma to być wyraz uznania dla jego przywództwa oraz zachęta do skupienia przez Muska uwagi na produkcji pojazdów elektrycznych Tesli. Wynik zostanie ogłoszony na spotkaniu w siedzibie Tesli w Teksasie.

Najbogatszy człowiek świata z największą pensją na ziemi. Na stole dziesiątki miliardów dolarów

Najbogatszy człowiek świata z największą pensją na ziemi. Na stole dziesiątki miliardów dolarów

Źródło:
Reuters