Umowa zlecenie - wynagrodzenie, podatek, składki ZUS

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy są zaszczepieni
Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy są zaszczepieni
TVN24
TVN24Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy są zaszczepieni

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej mu przez zleceniodawcę. Umowa zlecenie może dotyczyć także świadczenia usług.

●     Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. ●     Od umowy zlecenia odprowadzana jest składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oraz w określonych przypadkach składki na ubezpieczenia społeczne. ●     Umowa zlecenie jest opodatkowana. ●     Umowę zlecenie można wypowiedzieć. ●     Wynagrodzenie w umowie zlecenia nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która określa zadania do wykonania przez zleceniobiorcę przy zachowaniu należytej staranności w ich realizacji. W umowie zlecenia zleceniodawca to osoba (lub podmiot), który zleca wykonanie określonych czynności osobie (lub podmiotowi), czyli zleceniobiorcy.

Kiedy umowa zlecenie ma zastosowanie?

Umowę zlecenia zawiera się zazwyczaj do zlecenia powtarzalnych usług i czynności, takich jak np.

● zbiory owoców, ● pielęgnacja ogrodu, ● prace montażowe, ● prowadzenie wykładów, ● sprzątanie biur, ● roznoszenie ulotek.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Umowa zlecenie jest co do zasady objęta obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo zleceniobiorca może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, jeśli zleceniobiorca:

● nie ma innego źródła przychodów, ● z innych umów zlecenia osiąga przychód podlegający składkom społecznym niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2021 r. w kwocie niższej niż 2800 zł), ● jest pracownikiem zleceniodawcy, zatrudnionym u niego na umowę o pracę, ● jest emerytem lub rencistą.

Jeśli zleceniobiorca wykonuje jednocześnie kilka prac na podstawie umów zlecenia, obowiązek ubezpieczeń społecznych obejmuje wszystkie te umowy do momentu, kiedy łączna podstawa wymiaru składek osiągnie wysokość płacy minimalnej (2800 zł). W tej sytuacji od pozostałych umów odprowadzane będą tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, a zleceniobiorca może wybrać, od których umów zlecenia będzie miał odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że umowa zlecenie liczy się do emerytury, choć nie każda, lecz ta, od której odprowadzane są składki.

Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Każda umowa zlecenie podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zleceń, składki ma opłacane od każdej z nich. Ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu nie podlega tylko umowa zlecenia z uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, przed ukończeniem przez niego 26 lat.

Zgłoszenie umowy zlecenia do ZUS

Ponieważ umowa zlecenie jest z reguły oskładkowana zleceniodawca ma obowiązek w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy zgłosić zleceniobiorcę do ZUS:

● na druku ZUS ZUA - ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne,

● na druku ZUS ZZA - tylko obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszenia można dokonać przez CEIDG, jeśli zleceniodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ZUS przez internet (porta ePUAP) lub osobiście.

Umowa zlecenie: podatek

Umowy zlecenie rozlicza się następująco:

● co do zasady 17 proc. podatku po odliczeniu 20 proc. kosztów uzyskania przychodu (lub 50 proc. w przypadku dzieł z prawami autorskimi przechodzącymi na zleceniodawcę); osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku od umowy zlecenia, ● w przypadku umowy zlecenia do 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek 17 proc., niezależnie od wieku zleceniobiorcy i bez odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowę zlecenie można wypowiedzieć. Zleceniodawca jest jednak zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę do wykonania zlecenia i/lub do wypłacenia przyjmującemu zlecenie części wynagrodzenia, która odpowiada wykonanym do momentu otrzymania wypowiedzenia pracom.

Wynagrodzenie na umowie zlecenie

W przypadku przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych (np. urzędów, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych) stosuje się zasadę minimalnej stawki godzinowej. Jeśli umowa zlecenie zawierana jest między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej. Wysokość minimalnej stawki godzinowej zmienia się co roku. Od 1 stycznia 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto.

Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie w umowie zlecenia musi być określone w stawce godzinowej. Może być to kwota miesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem jednak, że w przeliczeniu na godzinę wykonywanej pracy nie będzie ona niższa od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. W umowie powinien znaleźć się więc zapis, ile godzin wymaga wykonanie danego zlecenia. Można też nie umieszczać tej informacji w umowie, ale wysłać ją mailem lub listem.

Minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje w przypadku umowy, w której wynagrodzenie uzależnione jest od wyników przyjmującego zlecenie, np. prowizji od sprzedanych produktów, ilości zawartych umów, sprzedaży, obrotu, wykonanych usług itd.

Umowa zlecenie - wzór

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

1. Określenie stron (zleceniodawca i zleceniobiorca):

a. dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości,

b. dla przedsiębiorców: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu tożsamości, NIP, nr REGON, zaświadczenie z CEIDG,

c. dla spółki prawa handlowego: nazwa spółki, adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer wpisu do rejestru, wysokość kapitału zakładowego oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Datę zawarcia umowy zlecenia.

3. Określenie rodzaju zlecanej usługi.

4. Zobowiązanie się zleceniobiorcy do starannego wykonywania obowiązków.

5. Czas trwania umowy i okres wypowiedzenia.

6. Wynagrodzenie.

7. Opcjonalnie: miejsce świadczenia zlecenia, kwestie przeniesienia praw autorskich, kar umownych za nieterminowe bądź wadliwe wykonanie zlecenia.

8. Podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Cieszy nas bardzo postępujący szybko spadek inflacji. Inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do naszego celu inflacyjnego - powiedział podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

Adam Glapiński: w ciągu dwóch lat inflacja dojdzie do celu inflacyjnego NBP

Adam Glapiński: w ciągu dwóch lat inflacja dojdzie do celu inflacyjnego NBP

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Ile zapłacimy za energię w 2024 roku? Zgłoszone do Urzędu Regulacji Energetyki taryfy na prąd zakładają wzrost cen o 76 procent, gazu - o 48 procent, poinformował w czwartek Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, który ma przedłużyć zamrożenie cen prądu i gazu.

Spółki energetyczne chcą dużych podwyżek cen. Poseł podał szczegóły

Spółki energetyczne chcą dużych podwyżek cen. Poseł podał szczegóły

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Spółka Orlen Synthos Green Energy została zaopiniowana negatywnie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Postępowanie ABW prowadzone przez panów Wacławka, Kamińskiego i Wąsika (...) trudno określić inaczej niż jako niekompetentne i nieodpowiedzialne" - oceniła spółka atomowa w stanowisku przesłanym TVN24 Biznes. Firma nie uzyskała dostępu do uzasadnienia decyzji wydanej przez służby specjalne. "Będziemy chcieli ich odtajnienia na drodze sądowej" - zapowiada Orlen Synthos Green Energy.

Spółka Orlenu krytykuje działania ABW. "Niekompetentne i nieodpowiedzialne"

Spółka Orlenu krytykuje działania ABW. "Niekompetentne i nieodpowiedzialne"

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek wydał orzeczenie, w którym odpowiedział na pytania dotyczące rozliczeń frankowiczów z bankami. Wniosek został skierowany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Pytania dotyczyły między innymi oświadczeń o skutkach nieważności umowy kredytu oraz terminu przedawnienia roszczenia o zwrot kapitału.

Jest wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Jest wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Po październikowych wyborach Ministerstwo Zdrowia przekazało związanej z Tadeuszem Rydzykiem Fundacji Lux Veritatis blisko 400 tysięcy złotych - wynika z odpowiedzi resortu na pytania posła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Pieniądze zostały przekazane na zakup czasu antenowego w Telewizji Trwam, której Rydzyk jest dyrektorem. Miała zostać z nich sfinansowana emisja kampanii "Planuję długie życie". "Pieniądze pochodziły z Narodowej Strategii Onkologicznej" - zwraca uwagę w mediach społecznościowych polityk KO.

Blisko 400 tysięcy złotych z ministerstwa dla fundacji Rydzyka. Na emisję spotów

Blisko 400 tysięcy złotych z ministerstwa dla fundacji Rydzyka. Na emisję spotów

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Artur Soboń, polityk PiS i były wiceminister finansów, został w środę powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę do zarządu Narodowego Banku Polskiego. O nominację był pytany przez dziennikarzy szef banku centralnego Adam Glapiński po swojej comiesięcznej konferencji prasowej. - Właśnie idę się z nim przywitać - odparł jedynie.

Glapiński pytany o nowego członka zarządu NBP. "Właśnie idę się z nim przywitać"

Glapiński pytany o nowego członka zarządu NBP. "Właśnie idę się z nim przywitać"

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek wydał orzeczenie w sprawie frankowiczów. - TSUE znowu pomógł polskim sądom i polskiemu konsumentowi - ocenia Beata Strzyżowska, radczyni prawna. Tymczasem Związek Banków Polskich zauważył, że Trybunał "nie odpowiedział na kluczowe pytanie dotyczące przedawnienia roszczeń banków". W ocenie sektora bankowego czwartkowy wyrok "w żaden sposób nie zmienia sytuacji banków ani kredytobiorców".

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Prezydent Andrzej Duda powołał Artura Sobonia na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Soboń, były wiceminister finansów w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego, jest kolejną osobą w zarządzie banku centralnego związaną z Prawem i Sprawiedliwością.

Ludzie PiS w zarządzie Narodowego Banku Polskiego

Ludzie PiS w zarządzie Narodowego Banku Polskiego

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Kursy banków zwiększają skalę zniżek po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości UE wydał niekorzystny dla nich wyrok w sprawie dotyczącej rozliczeń kredytobiorców z bankami.

Banki na minusie po wyroku TSUE

Banki na minusie po wyroku TSUE

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska wydała sześć decyzji zasadniczych dotyczących budowy sześciu obiektów energetyki jądrowej w technologii BWRX-30 dla spółek Orlen Synthos Green Energy. Takie informacje przekazało w czwartek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wcześniej tygodnik "Polityka" informował, że służby specjalne wydały negatywne opinie dla atomowej spółki.

Wielka inwestycja Orlenu. Jest decyzja minister klimatu

Wielka inwestycja Orlenu. Jest decyzja minister klimatu

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes, "Polityka"

Orlen w czwartek wprowadził kolejne zmiany w cenach hurtowych paliw. Potaniały zarówno benzyna bezołowiowa 95, jak i olej napędowy. Benzyna w hurcie jest najtańsza od końca stycznia 2022 roku. "5 z przodu na stacjach coraz bliżej" - napisał w mediach społecznościowych ekonomista Rafał Mundry.

Ceny benzyny najniższe od miesięcy. "Tańsze niż w wyborczej promocji"

Ceny benzyny najniższe od miesięcy. "Tańsze niż w wyborczej promocji"

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Rok 2024 będzie trudny, bo jest bardzo niezrównoważony budżet państwa i nad nową władzą wiszą liczne obietnice wyborcze - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Marek Belka, były premier. W jego ocenie zapowiadane podniesienie kwoty wolnej od podatku "można rozłożyć na kilka lat". Były prezes Narodowego Banku Polskiego odniósł się też do pomysłu zniesienia podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki.

"Rok 2024 będzie trudny". Belka o obietnicach wyborczych, które trzeba odłożyć

"Rok 2024 będzie trudny". Belka o obietnicach wyborczych, które trzeba odłożyć

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 grudnia 2023 roku powołał Artura Sobonia na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego - podano na stronach internetowych Kancelarii Prezydenta. Artur Soboń to były wiceminister finansów, od 2015 roku zasiada w Sejmie. Ustawa o Narodowym Banku Polskim stanowi, że "członek zarządu NBP nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską".

Jest nowy członek zarządu NBP. To były wiceminister finansów w rządzie PiS

Jest nowy członek zarządu NBP. To były wiceminister finansów w rządzie PiS

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Taka decyzja nie zaskoczyła ekonomistów. W komentarzach zgodnie przyznają, że na ewentualne obniżki trzeba będzie jeszcze długo poczekać.

RPP nie rusza stóp. Czy obniży je w 2024 roku?

RPP nie rusza stóp. Czy obniży je w 2024 roku?

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główny analityk Expander Advisors Jarosław Sadowski zaznacza, że raty kredytów hipotecznych i tak spadną, ponieważ zarówno trzy miesiące temu, jak i sześć miesięcy temu, a taka jest zwykle częstotliwość aktualizacji oprocentowania, stawki WIBOR były zdecydowanie wyższe niż obecnie.

Co z ratami kredytów? Wyliczenia

Co z ratami kredytów? Wyliczenia

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes

Sejm nie zdecydował jeszcze o losach wakacji kredytowych. Głos w tej sprawie zabrał Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. - Przedłużanie powszechnych wakacji kredytowych jest zbędne, a nawet niewskazane ze względu na promowanie postaw moral hazard (pokusa nadużycia) - ocenił szef banku centralnego.

Prezes NBP o przyszłości wakacji kredytowych

Prezes NBP o przyszłości wakacji kredytowych

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Sejmowe komisje uzgodniły w środę, że w drugim czytaniu poselskiego projektu ustawy o ochronie odbiorców energii, zgłoszona zostanie poprawka, która obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników indywidualnych ochroną przed wzrostem cen energii elektrycznej. Dalsze prace toczą się nad projektem nowej większości sejmowej, rządowy został natomiast wcześniej odrzucony.

Zamrożenie cen energii. Wsparcie ma zostać rozszerzone

Zamrożenie cen energii. Wsparcie ma zostać rozszerzone

Aktualizacja:
Autor:
JW,
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Newag dementuje informacje portalu Onet i jego rozmówców, czyli grupy hakerów wynajętych przez konkurencyjną firmę - SPS Mieczkowski, dotyczące wywoływania celowych awarii pociągów - podał Newag. W środę kurs spółki mocno zanurkował.

Mieli celowo wywoływać usterki w pociągach. Kurs zanurkował, jest stanowisko spółki

Mieli celowo wywoływać usterki w pociągach. Kurs zanurkował, jest stanowisko spółki

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Agencja ratingowa Moody's wydała we wtorek ostrzeżenie o obniżeniu ratingu kredytowego Chin, twierdząc, że koszty ratowania samorządów lokalnych i przedsiębiorstw państwowych oraz kontrolowania kryzysu na rynku nieruchomości będą ciążyć na drugiej gospodarce świata.

Amerykańska agencja ratingowa ostrzega Chiny

Amerykańska agencja ratingowa ostrzega Chiny

Autor:
JW/ams
Źródło:
Reuters