Zaległy urlop – do kiedy trzeba wykorzystać? Czy zaległy urlop może przepaść?

Źródło:
TVN24 Biznes
Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?
Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?TVN24
wideo 2/4
Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?TVN24

Zaległy urlop to urlop niewykorzystany w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z Kodeksem pracy zaległy urlop powinno się wykorzystać do końca września, inaczej pracodawca może zostać ukarany grzywną. Zaległy urlop jednak nie przepada, jest ważny przez trzy lata od roku, w którym miał pierwotnie być wykorzystany.

Zaległy urlop to urlop niewykorzystany w poprzednim roku kalendarzowym.Aby uniknąć ewentualnej grzywny, w interesie pracodawcy jest, żeby pracownik wykorzystał zaległy urlop do 30 września kolejnego roku.Zaległy urlop nie przepada przez trzy lata od roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do niego prawo.Zgodnie z ustawą covidową, pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu we wskazanym przez siebie terminie i w wymiarze 30 dni, a pracownik jest zobowiązany wyrazić na to zgodę.

Zaległy urlop – co to jest?

Zaległy urlop to niewykorzystany urlop wypoczynkowy z poprzedniego roku. Zgodnie z Kodeksem pracy niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i w interesie pracodawcy jest, żeby pracownik wykorzystał go do końca września. 

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Art. 168 Kodeksu pracy precyzuje, że zaległy urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym urlop miał być pierwotnie wykorzystany. Oznacza to, że najpóźniej 30 września pracownik powinien rozpocząć zaległy urlop. Pracodawca może też sam zadecydować o terminie, w którym pracownik ma iść na zaległy urlop, tak by po tej dacie jego pracownicy nie mieli już zaległych urlopów. 

Konsekwencje niewykorzystania zaległego urlopu do 30 września ponosi pracodawca. W razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zostanie to potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za niewykorzystany do końca września zaległy urlop pracownika pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ile dni zaległego urlopu można wykorzystać? Kodeks pracy tego nie reguluje, jednak w 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 pracodawca może skorzystać z zapisów ustawy antycovidowej, które precyzują dokładny limit dni urlopu zaległego, na jaki pracodawca może wysłać swojego pracownika w terminie wskazanym przez siebie bez konieczności wyrażenia na to zgody przez pracownika.

ZOBACZ >> Wczasy pod gruszą - kiedy można dostać dofinansowanie do urlopu?

Zaległy urlop a COVID-19

W czasie pandemii warunki udzielania pracownikom zaległego urlopu precyzuje ustawa covidowa. Art. 15 ustawy o COVID-19 mówi, że pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi do 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w wybranym przez siebie terminie, z pominięciem planu urlopów i – co ważne – bez zgody pracownika. Jeśli pracownik ma więcej dni zaległego urlopu, pracodawca nie może sam ustalić, kiedy pracownik musi tę różnicę wykorzystać, jeśli ten nie wyraża zgody na dłuższy urlop. Pracodawcę obowiązuje limit 30 dni, a urlop nadal musi być udzielony najpóźniej do 30 września roku następnego, tak jak stanowi Kodeks pracy.

Czy zaległy urlop przepada?

Czy niewykorzystany do 30 września zaległy urlop przepada? Nie, pracownik nie traci prawa do wykorzystania zaległego urlopu przez trzy lata od dnia, kiedy powstał. Termin 30 września jest wiążący dla pracodawcy, który - jeśli nie dopilnuje, by jego pracownicy wykorzystali zaległe dni urlopowe w tym czasie - w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może zapłacić grzywnę.

Zaległy urlop a wypowiedzenie i umowa na czas określony

Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas określony lub jest w trakcie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, musi wykorzystać przysługujący mu w danym roku urlop w czasie trwania umowy lub w okresie wypowiedzenia. Art. 155[1] Kodeksu pracy precyzuje, że w tym przypadku pracownikowi przysługuje urlop „w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze”. Oznacza to, że pozostały urlop pracownik może wykorzystać u nowego pracodawcy

Jeśli wykorzystał więcej dni urlopowych, niż okres przewidziany w tej sytuacji u kolejnego pracodawcy otrzyma urlop w niższym wymiarze czasu. Nie dotyczy to jednak zaległego urlopu. W okresie wypowiedzenia pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie go w całości, a ten nie może się na to nie zgodzić.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Jeśli po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracownikowi pozostanie niewykorzystany urlop, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent urlopowy. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, kiedy pracownik nie będzie już pracował dla danego pracodawcy. W przeciwnym wypadku, jeśli pracownik ma zaległy urlop, nie otrzymuje ekwiwalentu urlopowego, tylko wykorzystuje urlop.

Jak obliczyć należny ekwiwalent za urlop? Można to zrobić za pomocą dostępnych w internecie kalkulatorów ekwiwalentu za urlop lub samodzielnie. Aby samodzielnie obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop, trzeba zastosować współczynnik ekwiwalentu obowiązujący w danym roku kalendarzowym (także w przypadku urlopu zaległego z poprzedniego roku stosuje się ekwiwalent z roku, w którym się go wypłaca). Bierze on pod uwagę średnią liczbę dni pracujących w miesiącu i łączną liczbę dni wolnych od pracy (weekendy i święta). 

Obliczanie ekwiwalentu za urlop – ekwiwalent w 2021 roku

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego w 2021 roku oblicza się więc następująco: 365 dni w roku – (52 niedziele + 52 soboty + 9 dni świątecznych wolnych od pracy), to daje 252 dni pracujące. Następnie należy podzielić 252 przez 12 miesięcy i otrzymujemy współczynnik ekwiwalentu za urlop. W 2021 roku wynosi on 21. 

Następnie podstawę wymiaru ekwiwalentu (przeciętnego wynagrodzenia) dzieli się przez współczynnik i przez liczbę godzin, które pracownik ma do przepracowania na dobę. W ten sposób otrzymujemy ekwiwalent za jedną godzinę niewykorzystanego urlopu. Po przemnożeniu tego wyniku przez liczbę godzin zaległego urlopu otrzymujemy kwotę ekwiwalentu za urlop. 

Akty prawne: Kodeks pracy; Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1842: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Trwa globalna wojna solarna. Zainteresowanie energią słoneczną przyspieszyło w wyniku kryzysu energetycznego - wskazał Arkadiusz Balcerowski, ekonomista mBanku. Imponującą skalą ekspansji w 2023 roku mogą się pochwalić Chiny, które daleko w tyle pozostawiają USA i Europę. Zdaniem eksperta, jeżeli Unia Europejska nie odrobi lekcji z obecnej sytuacji, to w skrajnym scenariuszu może nam grozić "powtórka z uzależnienia się od rosyjskiego gazu".

Wojna solarna. "Kryzys wywrócił stół do góry nogami"

Wojna solarna. "Kryzys wywrócił stół do góry nogami"

Źródło:
tvn24.pl

Szwajcarski bank UBS rozpoczął program cięcia kosztów, którego wynikiem jest ogromna redukcja etatów. Wkrótce pracę ma stracić ponad 30 tysięcy osób, zatrudnionych na całym świecie.

Zwolnienia w gigancie. Pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób

Zwolnienia w gigancie. Pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób

Źródło:
Reuters

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował ostrzeżenie dotyczące 13 partii mąki migdałowej marki Fivio. Powodem jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w surowcu wykorzystanym do produkcji - czytamy w komunikacie.

Kilkanaście partii mąki wycofanych z rynku. Ostrzeżenie

Kilkanaście partii mąki wycofanych z rynku. Ostrzeżenie

Źródło:
tvn24.pl

Frankowicze czekają na posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych, dotyczących tak zwanych kredytów walutowych. Rozprawa ma się odbyć w najbliższy czwartek, 25 kwietnia. Chodzi o pytania skierowane przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego sędzię Małgorzatę Manowską.

Ważny termin dla frankowiczów. Głos zabierze Sąd Najwyższy

Ważny termin dla frankowiczów. Głos zabierze Sąd Najwyższy

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zwiększyć o 15 procent stawki dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. Jak wyjaśnił resort, dotychczasowy poziom powodował negatywne skutki dla sytuacji tej grupy osób na rynku pracy.

Większe dopłaty do wynagrodzeń. Rząd szykuje zmianę

Większe dopłaty do wynagrodzeń. Rząd szykuje zmianę

Źródło:
tvn24.pl

Bank Millennium wygasi usługi mobilnych płatności zbliżeniowych kartą za pomocą aplikacji na platformie Android. Nie dotyczy to płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem Blika czy wirtualnych portfeli.

Zmiany dla klientów dużego banku. "Usługa będzie niedostępna"

Zmiany dla klientów dużego banku. "Usługa będzie niedostępna"

Źródło:
tvn24.pl

Mocniejszy złoty to jedna z przyczyn spadku inflacji w szybszym tempie niż oczekiwano - powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Sytuacja na złotym. Tusk zabiera głos

Sytuacja na złotym. Tusk zabiera głos

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Wakacje kredytowe 2024 coraz bliżej. Ustawa w tej sprawie czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. W stosunku do rozwiązań z lat ubiegłych zajdą zmiany w składaniu wniosków - wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania resort finansów. Ma to związek z kryteriami, które uprawniają do skorzystania z wakacji od rat.

To rozwiązanie było "pozbawione sensu". Ważne zmiany w sprawie wakacji kredytowych

To rozwiązanie było "pozbawione sensu". Ważne zmiany w sprawie wakacji kredytowych

Źródło:
tvn24.pl

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 roku wyniosło 8408,79 złotego brutto - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 12 procent rok do roku.

Najnowsze dane w sprawie wynagrodzeń. "Silny wzrost"

Najnowsze dane w sprawie wynagrodzeń. "Silny wzrost"

Źródło:
PAP

Polskie władze zapowiedziały renegocjowanie z Brukselą kwestii wprowadzenia podatku od aut spalinowych. Nowa danina to obietnica poprzedniej ekipy - rządu Mateusza Morawieckiego. Według informacji "Gazety Wyborczej" Komisja Europejska jest jednak niechętna zmianom w tej sprawie.

Duży kłopot z podatkiem od aut

Duży kłopot z podatkiem od aut

Źródło:
PAP, tvn24.pl

TikTok ocenił, że wprowadzenie zakazu działania aplikacji w USA będzie "podeptaniem wolności słowa", które uderzy w 170 milionów Amerykanów. Według szacunków właśnie tylu użytkowników korzysta z tej aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Zapewniono, że ByteDance, czyli obecny właściciel TikToka, "nie jest agentem Chin, ani żadnego innego kraju".

Ciemne chmury nad popularną aplikacją. Gigant odpowiada

Ciemne chmury nad popularną aplikacją. Gigant odpowiada

Źródło:
BBC, Reuters

Produkcja przemysłowa w marcu spadła o 6 procent rok do roku - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Potężne tąpnięcie" - napisali w komentarzu analitycy Pekao.

"Potężne tąpnięcie" w produkcji przemysłowej

"Potężne tąpnięcie" w produkcji przemysłowej

Źródło:
tvn24.pl

Rząd podejmie decyzję dotyczącą cen prądu do końca miesiąca - powiedziała w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Podkreśliła, że obecnie planowane rozwiązania dotyczą drugiej połowy 2024 roku.

Duże zmiany w rachunkach za prąd. Decyzja "do końca miesiąca"

Duże zmiany w rachunkach za prąd. Decyzja "do końca miesiąca"

Źródło:
tvn24.pl

Od poniedziałku w programie Czyste Powietrze obowiązują nowe zasady dotyczące między innymi dopłat na pompy ciepła. Przez niespełna dwa miesiące potrwa okres przejściowy, a następnie dofinansowania przyznawane będą tylko na urządzenia spełniające określone parametry techniczne. Czym jest Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów oraz gdzie ją sprawdzimy?

Od dziś zmiany w wielkim rządowym programie

Od dziś zmiany w wielkim rządowym programie

Źródło:
PAP

Wenecja już na dniach ma wprowadzić opłaty za wstęp do historycznego centrum miasta. W ostatnią niedzielę przed wejściem w życie przepisów miasto odwiedziła rekordowa liczba 60 tysięcy turystów. W tych dniach miasto przeżyło turystyczne oblężenie, także za sprawą Biennale Sztuki, przyciągającego tłumy gości z całego świata.

Ta ostatnia niedziela w Wenecji. Jest rekord

Ta ostatnia niedziela w Wenecji. Jest rekord

Źródło:
PAP

Chorwacja oczekuje w 2024 roku rekordowego sezonu turystycznego. Jak podał portal Dnevnik, w tym roku 70 firm umożliwia bezpośrednie dotarcie nad Adriatyk z ponad 500 kierunków. W ten sposób nawiązano do zainaugurowanego bezpośredniego połączenia lotniczego na linii Warszawa - Split.

"Ulubiony wakacyjny kierunek Polaków" liczy na rekord. Nowe połączenia

"Ulubiony wakacyjny kierunek Polaków" liczy na rekord. Nowe połączenia

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Orange Polska kontynuuje wyłączanie starszej technologii 3G w naszym kraju. Proces wkrótce ma objąć kolejne regiony. Operator opublikował harmonogram wyłączeń do końca 2024 roku.

Orange zapowiada kolejne zmiany. Opublikowano mapę

Orange zapowiada kolejne zmiany. Opublikowano mapę

Źródło:
tvn24.pl

Lotnisko Kraków-Balice jako pierwszy port lotniczy w Polsce uruchomiło procedurę na zakup dziesięciu nowoczesnych systemów kontroli bezpieczeństwa bagaży kabinowych. Takie informacje przekazały władze małopolskiego portu w mediach społecznościowych. Pojawienie się urządzeń będzie oznaczało duże ułatwienia dla podróżnych.

To może być pierwsze takie lotnisko w Polsce. Duże ułatwienia dla pasażerów na horyzoncie

To może być pierwsze takie lotnisko w Polsce. Duże ułatwienia dla pasażerów na horyzoncie

Źródło:
tvn24.pl

Tesla, której prezesem jest miliarder Elon Musk, wezwie do serwisu właścicieli blisko 4 tysięcy samochodów w USA. Chodzi o posiadaczy futurystycznego modelu Cybertruck. Problemem okazało się mocowanie gumowej podkładki na pedale gazu.

Tesla wezwie do serwisu posiadaczy futurystycznego modelu

Tesla wezwie do serwisu posiadaczy futurystycznego modelu

Źródło:
tvn24.pl

Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała przepisy, które mogą doprowadzić do zakazu w USA popularnej chińskiej aplikacji TokTok i wycofania jej ze sklepów z aplikacjami. Teraz ustawą zajmie się Senat. TikTok to aplikacja do udostępniania krótkich filmów wideo. "To niefortunne" - tak o głosowaniu w cieniu przyznania pomocy dla Ukrainy, piszą przedstawiciele TikToka na platformie X.

TikTok może zostać zakazany. Nowe przepisy coraz bliżej

TikTok może zostać zakazany. Nowe przepisy coraz bliżej

Źródło:
CNN, tvn24.pl

Obecnie w rządzie trwają prace nad wprowadzeniem bonu senioralnego, czyli nowej formy wsparcia kierowanej do osób starszych oraz ich rodzin. Warto jednak pamiętać, że emeryci i renciści mogą też wnioskować o kilka innych zasiłków oraz dodatków, które pozwolą podreperować domowy budżet. Jakie formy pomocy przysługują seniorom w 2024 roku?

Bon senioralny i nie tylko. Na jakie formy wsparcia mogą liczyć osoby starsze?

Bon senioralny i nie tylko. Na jakie formy wsparcia mogą liczyć osoby starsze?

Źródło:
ZUS, MRPiPS

Zapowiedź wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw wywołała burzę. Eksperci są podzieleni, a politycy przepychają się w social mediach. Dla części to nadmierny wpływ państwa na rynek, dla drugich walka o zdrowie Polaków. Pomiędzy nimi są stacje benzynowe, dla których zakaz może spowodować spadek blisko 50 procent dochodów.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Eksperci podzieleni

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Eksperci podzieleni

Źródło:
tvn24.pl

Wakacje już niedługo, a to oznacza, że wiele osób planuje letni wypoczynek. Miliony Polaków wybierają zorganizowane wycieczki z biurami podróży. Warto przed wybraniem touroperatora sprawdzić, czy jest to rzetelny partner, z którym spokojnie możemy się wybrać na wymarzony urlop. Z pomocą przychodzi strona internetowa Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

Planujesz wyjazd z biurem podróży? Te rzeczy warto sprawdzić

Planujesz wyjazd z biurem podróży? Te rzeczy warto sprawdzić

Źródło:
tvn24.pl, UFG

Na stacjach paliw w Polsce w ostatnich dniach obserwowaliśmy niewielkie zmiany cen. Eksperci zwrócili jednak uwagę, że rośnie liczba punktów, na których benzyna bezołowiowa 95 jest droższa od oleju napędowego. Są też prognozy dotyczące kosztów tankowania w najbliższym tygodniu.

"Mijanka" w cenach paliw. Eksperci o rosnącej liczbie stacji

"Mijanka" w cenach paliw. Eksperci o rosnącej liczbie stacji

Źródło:
tvn24.pl

Wielka Brytania odrzuciła wstępną propozycję Komisji Europejskiej w sprawie nowej umowy ułatwiającej mobilność młodzieży po brexicie. Bruksela chciała, aby osoby w wieku 18-30 lat mogły podejmować studia i pracę na Wyspach Brytyjskich na określony czas bez konieczności ubiegania się o wizę. Zarówno rząd w Londynie, jak i opozycja oświadczyły, że nie mają w planie przywracać swobody przepływu osób z UE. Zamiast tego Wielka Brytania woli zawierać umowy z wybranymi krajami.

Swobodny przepływ młodzieży. Wielka Brytania odpowiada na propozycję Brukseli

Swobodny przepływ młodzieży. Wielka Brytania odpowiada na propozycję Brukseli

Źródło:
PAP