Ewidencja czasu pracy – co powinna zawierać i jak długo ją przechowywać

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Prof. Flisiak: jeśli dowiaduję się, że obniża się wynagrodzenia lekarzom, to nie mam dobrego nastroju
Prof. Flisiak: jeśli dowiaduję się, że obniża się wynagrodzenia lekarzom, to nie mam dobrego nastrojuTVN24
wideo 2/3
TVN24Prof. Flisiak: jeśli dowiaduję się, że obniża się wynagrodzenia lekarzom, to nie mam dobrego nastroju

Ewidencja czasu pracy to dokument, który umożliwia pracodawcy prawidłowe ustalenie wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń związanych z pracą. Jej prowadzenie jest obowiązkiem pracodawcy, a jego niedopełnienie pociąga za sobą konsekwencję w postaci kary grzywny. 

Ewidencja czasu pracy prowadzona jest przez pracodawcę w celu ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Ewidencja powinna zawierać szczegółowo określone przepisami informacje.Pracodawca zobowiązany jest przechowywać ewidencję czasu pracy przez okres zatrudnienia oraz 10 lat po ustaniu stosunku pracy.Za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny.Ewidencjonowanie czasu pracy umowy zlecenia wynika z obowiązku przestrzegania minimalnej stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy – podstawa prawna

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika na podstawie art. 149 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Kodeks pracy określa też wyjątki od obowiązku prowadzenia ewidencji, okres jej przechowywania oraz konsekwencje nieprowadzenia. Szczegółowe regulacje, w tym wskazanie rodzaju informacji, które powinna zawierać ewidencja czasu pracy, określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. 

Do końca 2018 roku pracodawca prowadził zaś kartę ewidencji czasu pracy. 

Ewidencja czasu pracy – w jakim celu należy ją prowadzić?

Ewidencję czasu pracy pracownika pracodawca prowadzi do celów prawidłowego ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Mając na uwadze informacje, które musi zawierać ewidencja czasu pracy, jej prowadzenie służy też kontroli przestrzegania przepisów Kodeksu pracy dotyczących m.in. liczby godzin pracy i doby pracowniczej, czy nieprzerwanego odpoczynku.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy?

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy? Pracodawca może prowadzić ewidencję czasu pracy w formie papierowej lub elektronicznej. W myśl § 6 ust. 1 Rozporządzenia ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o:

– liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, – liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej, – liczbie godzin nadliczbowych, – dniach wolnych od pracy, z określeniem tytułu ich udzielenia, – liczbie godzin dyżuru i godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, z określeniem miejsca jego pełnienia, – rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy, – rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, – wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, – czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach zabronionych dla młodocianych, których wykonywanie jest dozwolone z uwagi na odbycie przygotowania zawodowego. 

Ustawodawca wprowadził także ograniczenie dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy. Pracodawca nie uwzględnia w ewidencji informacji o godzinach pracy w stosunku do pracowników:

– objętych systemem zadaniowego czasu pracy,  – zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, – otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Jak długo przechowywać ewidencję czasu pracy?

Pracodawca jest zobowiązany przechowywać ewidencję czasu pracy przez okres zatrudnienia oraz 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł. Wyjątek stanowią przepisy odrębne, które mogą zakładać dłuższy okres przechowywania ewidencji. 

Co ważne, pracodawca powinien przechowywać ewidencję czasu pracy w sposób, który gwarantuje zachowanie jej poufności, integralności, kompletności i dostępności. Warunki przechowywania nie mogą zaś grozić uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Konsekwencją nieprowadzenia ewidencji czasu pracy lub jej przechowywanie w warunkach, które grożą jej uszkodzeniem lub zniszczeniem, jest kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Ewidencja czasu pracy a umowa zlecenia

Ewidencja czasu pracy w przypadku zawarcia umowy zlecenia wynika z przepisów o stosowaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku umowy zlecenia określane jest ono jako minimalna stawka godzinowa. Ewidencjonowanie czasu pracy umowy zlecenie staje się zatem obowiązkowe, przy czym nie określono w sposób szczegółowy, jak powinno ono wyglądać. Ustawodawca wskazał jedynie, że strony w umowie określają sposób potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia, a jeśli tego nie zrobią, wówczas zleceniobiorca przedkłada taką informację.

Wymiar czasu pracy a ewidencja czasu pracy

Od pojęcia ewidencji czasu pracy należy odróżnić „wymiar czasu pracy”. Wymiar czasu pracy jest to bowiem liczb godzin, jaką pracownik zobowiązany jest przepracować w okresie rozliczeniowym. Precyzuje on zarówno liczbę godzin, którą powinien przepracować on w ciągu doby, jak i w ciągu tygodnia. Wymiar czasu pracy określony jest w Kodeksie pracy.

Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz. U. 2018 poz. 2369, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1679

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Nie zrobimy niczego, co podważyłoby zaufanie do państwa polskiego - zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, pytany o wniosek do Trybunału Stanu wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Zaznaczył, że w tej sprawie będzie jeszcze podejmowana decyzja. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia dodał, że nad każdym takim wnioskiem trzeba się dobrze zastanowić.

Tusk zabiera głos w sprawie Glapińskiego. "Nerwowość ma swoje uzasadnienie"

Tusk zabiera głos w sprawie Glapińskiego. "Nerwowość ma swoje uzasadnienie"

Autor:
JW
Źródło:
PAP

Telewizja TVN24 w listopadzie 2023 roku była najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym, osiągając 7,2 procent udziału w widowni w grupie ogólnej (widzowie powyżej 4. roku życia) - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. To drugi najwyższy wynik w historii. W tyle konkurencję pozostawiły także "Fakty" TVN, a w kategorii portali stacji informacyjnych tvn24.pl.

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Jak ustaliła Wirtualna Polska, tuż po wyborach w prawie wszystkich księgach wieczystych nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Daniel Obajtek, pojawiły się wpisy o zmianie statusu własności. Według dziennikarzy WP, stało się to za pośrednictwem co najmniej sześciu sądów - w 20 księgach wieczystych pojawiły się wzmianki dotyczące zmian w dziale opisującym status własności nieruchomości. Część z nich, na podstawie darowizny, trafiło do jego syna. 

Media: Daniel Obajtek pozbywa się nieruchomości. Przekazuje je synowi

Media: Daniel Obajtek pozbywa się nieruchomości. Przekazuje je synowi

Autor:
JW/ams
Źródło:
Wirtualna Polska

Klienci Banku Millennium mieli w piątek utrudniony dostęp do swoich pieniędzy. Przy otwieraniu aplikacji mobilnej pojawiał się komunikat o "chwilowych utrudnieniach". "Aplikacja już działa poprawnie" - poinformowali redakcję biznesową tvn24.pl przed 15.00 przedstawiciele banku.

Klienci mieli kłopot z dostępem do pieniędzy. "Aplikacja już działa poprawnie"

Klienci mieli kłopot z dostępem do pieniędzy. "Aplikacja już działa poprawnie"

Aktualizacja:
Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Być może zostaną zgłoszone autopoprawki dotyczące najbardziej spornych kwestii - powiedział w piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia na temat projektu ustawy o zamrożeniu cen energii, który zawiera także regulacje dotyczące farm wiatrowych. Donald Tusk zaapelował, by "nie budować atmosfery tajemniczości" w tej sprawie.

"Osobiście dopilnujemy, żeby żadne zdanie w tym projekcie nie budziło najmniejszych wątpliwości czy emocji"

"Osobiście dopilnujemy, żeby żadne zdanie w tym projekcie nie budziło najmniejszych wątpliwości czy emocji"

Autor:
ks/dap
Źródło:
TVN24, tvn24.pl, PAP

Grupa Neonet, do której należy sieć ponad 300 sklepów ze sprzętem AGD, RTV i IT, ma poważne kłopoty. W krajowym Rejestrze Zadłużonych 30 listopada zarejestrowano wniosek o wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. To na wypadek, gdyby nie udało się dojść do porozumienia z kontrahentami. Spółka poinformowała, że zarząd złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Neonet z wnioskiem o upadłość i postępowanie sanacyjne. Co z zamówieniami?

Neonet z wnioskiem o upadłość i postępowanie sanacyjne. Co z zamówieniami?

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

- Na walce z inflacją zarówno Narodowy Bank Polski jak i premier Mateusz Morawiecki polegli - powiedział Ryszard Petru, poseł Trzeciej Drogi, który był gościem programu "Jeden na jeden". Jego zdaniem proces obniżania inflacji do celu może potrwać nawet półtora roku. Główny Urząd Statystyczny w tzw. szybkim szacunku podał w czwartek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 6,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7 proc. 

Petru: rząd i Narodowy Bank Polski "polegli w walce z inflacją"

Petru: rząd i Narodowy Bank Polski "polegli w walce z inflacją"

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Grupa posłów PiS zwróciła się o zbadanie zgodności z Konstytucją zapisów ustawy o Trybunale Stanu dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa NBP. Posłowie chcą w ten sposób obronić prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, którego usunięcie ze stanowiska zapowiadała wielokrotnie obecna opozycja.

PiS broni Adama Glapińskiego. Wniosek do TK w sprawie przepisów o Trybunale Stanu

PiS broni Adama Glapińskiego. Wniosek do TK w sprawie przepisów o Trybunale Stanu

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Wprowadzenie dodatkowych niedziel handlowych jest zaskoczeniem dla pracowników, którzy niemal w ostatniej chwili dowiadują się, że muszą stawić się do pracy 10 i 17 grudnia - powiedział Polskiej Agencji Prasowej (PAP) przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.

Dodatkowe niedziele handlowe w grudniu. "Pracownicy zaskoczeni"

Dodatkowe niedziele handlowe w grudniu. "Pracownicy zaskoczeni"

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

Posłowie koalicji chcą nałożenia na Orlen podatku od nadmiarowych zysków. Ryszard Petru, w programie "Jeden na jeden", mówił, że spółka "złupiła Polaków". - Przypomnę, że Orlen był firmą chronioną przez PiS i w całej Europie firmy tego typu były opodatkowane, bo miały nadmiarowe zyski z tytułu podwyżek cen na świecie energii - powiedział. Według niego spółka ma "zwrócić to, co zabrała narodowi". Prezes Orlenu napisał do prezydenta prośbę o analizę projektu ustawy.

"Orlen złupił Polaków". Przez nowy podatek "ma zwrócić narodowi to, co nam zabrał"

"Orlen złupił Polaków". Przez nowy podatek "ma zwrócić narodowi to, co nam zabrał"

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Prawie wszystkie państwa świata zdecydowały w czwartek w Dubaju o utworzeniu funduszu pomocy krajom zmagającym się z powodziami, upałami i suszami spowodowanymi zmianami klimatycznymi, co uznano za ważny przełom pierwszego dnia konferencji klimatycznej ONZ, COP28 - informuje Associated Press.

Będzie specjalny fundusz dla państw zagrożonych zmianami klimatycznymi

Będzie specjalny fundusz dla państw zagrożonych zmianami klimatycznymi

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Biznes posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

Prawdopodobna minister w rządzie Tuska o nowych daninach od spółek Skarbu Państwa

Prawdopodobna minister w rządzie Tuska o nowych daninach od spółek Skarbu Państwa

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 28 lutego 2024 roku obowiązywanie stopni alarmowych: drugiego stopnia BRAVO i trzeciego stopnia CHARLIE-CRP na terenie całego kraju oraz drugiego stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami Polski.

Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera

Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Zurych i Singapur zajęły ex aequo pierwsze miejsce w dorocznym zestawieniu najdroższych miast do życia, przygotowanym przez firmę Economist Intelligence Unit (EIU). W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się cztery europejskie metropolie. Najbardziej gwałtowny spadek w rankingu odnotowały dwa miasta w Rosji.

Ranking najdroższych miast świata. Jedno z gwałtownym spadkiem o 105 miejsc

Ranking najdroższych miast świata. Jedno z gwałtownym spadkiem o 105 miejsc

Autor:
jdw//az
Źródło:
CNN, TVN24.pl

Sam Altman wraca na stanowisko dyrektora generalnego OpenAI - potwierdziła firma w oficjalnym komunikacie. Wcześniej szef jednej z najważniejszych firm technologicznych świata został niespodziewanie odwołany ze stanowiska.

Koniec technologicznego serialu. Przyszłość Altmana potwierdzona

Koniec technologicznego serialu. Przyszłość Altmana potwierdzona

Autor:
mp/ams
Źródło:
CNN