Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi i kogo dotyczy

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Mindewicz-Puacz o 4-dniowym tygodniu pracy
Mindewicz-Puacz o 4-dniowym tygodniu pracyTVN24
wideo 2/7
TVN24Mindewicz-Puacz o 4-dniowym tygodniu pracy

Co roku ustalana jest obowiązująca minimalna stawka godzinowa, czyli najmniejsza dopuszczalna wysokość wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Stawka ta nie dotyczy jednak wszystkich pracujących. Kogo obejmuje i ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2021 roku? Czym różni się od wynagrodzenia minimalnego?

●     Minimalna stawka godzinowa to najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy. ●     Stawka ta w 2021 roku wynosi 18,30 zł brutto, podlega ona corocznej waloryzacji. ●     Minimalna stawka godzinowa dotyczy zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę świadczenia usług. ●     W przypadku umów o pracę ustalane jest minimalne miesięczne wynagrodzenie. W 2021 roku wynosi ono 2 800 zł brutto.

Zasady funkcjonowania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej określa ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Konkretna wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na kolejny rok ustalana jest natomiast każdego roku do 15 września przez rząd. Wcześniej przeprowadzane są konsultacje w tej sprawie w ramach Rady Dialogu Społecznego. Aktualne na 2021 rok wartości znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Minimalna stawka godzinowa 2021

Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia przysługująca za godzinę wykonanej pracy. Dotyczy ona osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz na umowę świadczenia usług przez samozatrudnionych, czyli prowadzących działalność gospodarczą, ale nie zatrudniających innych osób.

Od 1 stycznia 2021 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto, co oznacza jej wzrost w stosunku do obowiązującej w 2020 roku stawki o 1,30 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa podlega corocznej waloryzacji.

Płaca minimalna 2021 - ile na rękę?

Osób zatrudnionych na umowę o pracę nie dotyczy minimalna stawka godzinowa, ponieważ otrzymują one stałe, miesięczne wynagrodzenie – nie są wynagradzane za przepracowane godziny.

Dlatego oprócz minimalnej stawki godzinowej każdego roku ustalana jest również wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę. Pensję w tej wysokości otrzymuje około 1,5 mln Polaków.

W 2021 roku rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na poziomie 2 800 zł brutto, co oznacza jego wzrost o 200 zł w porównaniu do pensji minimalnej w 2020 roku.

Stawka minimalna – umowa o pracę

W rzadkich przypadkach zdarza się, że godzinowy system wynagradzania ustalany jest w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ustalenie takiej formy wynagradzania jest możliwe na tej samej zasadzie jak wynagrodzenie prowizyjne lub akordowe.

W przypadku wynagrodzenia godzinowego u osoby zatrudnionej na umowę o pracę nie ma zastosowania ustalona w danym roku minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość nie jest bowiem wówczas stała, ale zależy jednocześnie od dwóch zmiennych:

●     liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu, ●     obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W praktyce w takich przypadkach minimalną stawkę godzinową na każdy miesiąc wylicza pracodawca. Musi on w tym celu podzielić obowiązujące wynagrodzenie minimalne przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu.

Na przykład w maju 2021 roku były 152 godziny pracy, co oznacza stawkę minimalną w wysokości: 2800 / 152 = 18,42 zł brutto. Tym samym im więcej godzin pracy w danym miesiącu, tym niższa minimalna stawka godzinowa: np. w marcu 2021 roku tak wyliczona stawka wynosiła 15,21 zł brutto, a więc znacznie mniej niż minimalna stawka godzinowa ustalona rozporządzeniem.

W przypadku pracownika zatrudnionego na cały etat na umowę o pracę z wynagrodzeniem godzinowym możliwe jest, że w danym miesiącu jego tak wyliczone wynagrodzenie wyniesie mniej niż wysokość wynagrodzenia minimalnego – tj. wypracuje za mało godzin. W takim przypadku pracodawca zobowiązany jest do wyrównania jego wynagrodzenia do wysokości aktualnie przyjętego wynagrodzenia minimalnego w gospodarce. Wysokość tego wyrównania dzielona jest przez liczbę przepracowanych godzin zwiększając stawkę godzinową do takiego poziomu, aby wynagrodzenie w skali miesiąca wyniosło 2 800 zł.

Minimalna stawka godzinowa 2021 netto

Wysokości ustalonego minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej podawane są brutto, a więc przed potrąceniem od nich podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Ile w takim razie wynoszą te kwoty netto, a więc ile na rękę otrzymuje pracownik? Minimalna stawka godzinowa netto wynosi 13,37 zł. Z kolei minimalne wynagrodzenie netto wynosi 2 061,67 zł.

Więcej o różnicach pomiędzy kwotami brutto i netto pisaliśmy TUTAJ.

Umowa zlecenie - stawka

Przy umowie zleceniu nie jest ustalana pensja miesięczna, ponieważ jej strony mogą dowolnie ustalać wymiar czasu pracy. Nie zawsze będzie więc to pełny etat czy określony jego ułamek.

Z tego powodu przy umowie zlecenie zastosowanie znajduje corocznie waloryzowana minimalna stawka godzinowa wynosząca w 2021 roku 18,30 zł.

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy przy tym wszystkich umów zlecenie. Nie ma ona zastosowania przy umowach zawartych pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, tzw. umowach prywatnych, a także przy umowach zleceniach lub o świadczenie usług, w których wynagrodzenie zostało ustalone prowizyjnie, czyli uzależnione od osiągnięcia określonych rezultatów pracy. Z tego samego powodu minimalna stawka godzinowa zwykle nie dotyczy innych umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło.

Źródła:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości