Nagroda jubileuszowa – komu przysługuje, wysokość, staż pracy, składki

Źródło:
TVN24 Biznes
Sarnowski o tym, jak zmiany podatkowe wpłyną na pensje
Sarnowski o tym, jak zmiany podatkowe wpłyną na pensjeTVN24
wideo 2/5
Sarnowski o tym, jak zmiany podatkowe wpłyną na pensjeTVN24

Nagroda jubileuszowa dla pracownika to premia pieniężna za długi staż pracy.  Nie wszystkim pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa, a Kodeks pracy nie reguluje zasad jej przyznawania. Wyjaśniamy, kto może otrzymać nagrodę jubileuszową i jaki staż pracy jest wymagany do jej przyznania. 

Nagroda jubileuszowa to premia pieniężna za długi staż pracy przyznawana głównie pracownikom strefy budżetowej.Zasad przyznawania nagrody jubileuszowej nie reguluje Kodeks pracy, lecz osobne akty i rozporządzenia dotyczące poszczególnych grup zawodowych.Wysokość nagrody jubileuszowej jest różna dla różnych grup zawodowych.Nagroda jubileuszowa nie jest oskładkowana, jeśli przyznawana jest nie częściej niż co pięć lat.Od nagrody jubileuszowej odprowadza się podatek dochodowy.

Nagrody jubileuszowe

Nagroda jubileuszowa, czyli premia pieniężna za długi staż pracy, jest co do zasady przyznawana pracownikom sfery budżetowej. Nagrody jubileuszowe wypłacane są więc m.in. nauczycielom, pracownikom służby zdrowia i urzędnikom. Nagrodę jubileuszową otrzymują też pracownicy bibliotek, instytucji kultury oraz górnicy. 

W firmach spoza budżetówki nagrody jubileuszowe mogą być wypłacane, jeśli tak decyduje pracodawca. Informacja o nagrodzie jubileuszowej i zasadach jej wypłacania jest w tej sytuacja określona w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, który zatrudnia co najmniej 10 osób i w którym działa związek zawodowy. Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej mogą też być określone w umowie o pracę.

Kodeks pracy – nagroda jubileuszowa

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej nie są regulowane przez Kodeks pracy. Tryb wypłacania nagrody za długi staż pracy i grupy zawodowe, które mogą ją otrzymać, określone są w odrębnych aktach prawnych, m.in.: w Karcie nauczyciela, ustawie o zakładach opieki zdrowotne, ustawie o służbie cywilnej, ustawie o pracownikach samorządowych.

Nagroda jubileuszowa – jak liczyć staż pracy? 

Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do otrzymania nagrody jubileuszowej wlicza się:

– wszystkie zakończone zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, – okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, – urlop wychowawczy, – pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 

Do nagrody jubileuszowej nie wlicza się czas prowadzenia działalności oraz okresy pracy w ramach umów cywilnoprawnych.

Nagroda jubileuszowa: brakuje kilku miesięcy. Czy może przepaść?

Jeśli pracownik samorządowy przechodzi na emeryturę lub rentę, a do nagrody jubileuszowej brakuje mu mniej niż 12 miesięcy, otrzymuje nagrodę jubileuszową w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Nagroda jubileuszowa – kiedy wypłata?

Nagroda jubileuszowa wypłacana jest z zasady w dniu, kiedy pracownik nabywa do niej prawo, czyli w dniu poprzedzającym dzień podjęcia zatrudnienia. W praktyce nagroda jubileuszowa wypłacana jest jak najbliżej tej daty, ale nie później niż w dniu wypłaty pensji za dany miesiąc. 

Jak obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej?

Wysokość nagrody jubileuszowej jest różna dla różnych grup zawodowych i zależna od stażu pracy. Wysokość nagrody jubileuszowej zazwyczaj oblicza się na podstawie wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi w dniu otrzymania prawa do nagrody. Jeśli zostanie ona wypłacona później, a w tym czasie pensja pracownika wzrośnie, wysokość nagrody za staż pracy zostanie obliczona od wyższego wynagrodzenia. 

Nagroda jubileuszowa – nauczyciele 

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej nauczycielom regulują zapisy Karty nauczyciela. Wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli zależna jest od stażu pracy:

– 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 25 lat - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 30 lat - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 35 lat - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 40 lat - 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Nagroda jubileuszowa w budżetówce

Pracownicy budżetówki otrzymują nagrody jubileuszowe w określonych dla ich grupy zawodowej wysokości. Dla przykładu pracownicy samorządowi, pracownicy służb cywilnych otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości innej niż nauczyciele:

– 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 25 lat pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 30 lat - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 35 lat - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 40 lat - 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego, – 45 lat - 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Z kolei górnikom nagroda jubileuszowa wypłacana jest co pięć lat od momentu przepracowania przynajmniej 15 lat. Wysokość nagrody jubileuszowej dla górników wynosi od 75 do 400 proc. 

Czy nagroda jubileuszowa jest oskładkowana?

Od nagród jubileuszowych przyznawanych nie częściej niż co pięć lat nie odprowadza się składek ZUS. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku premii przyznawanych częściej, premii regulaminowych, nagród z tytułu jubileuszu zakładu pracy - od tych premii zawsze odlicza się składki ZUS.

Nagroda jubileuszowa a emerytura

Nagrody jubileuszowe wypłacane nie częściej niż co pięć lat nie są oskładkowane, co oznacza, że nie wliczają się do emerytury.

Nagroda jubileuszowa – podatek

Od nagrody jubileuszowej odprowadzany jest podatek dochodowy, ponieważ jest ona przychodem, który wynika ze stosunku pracy.

Akty prawne: art. 47 Karty Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Uruchomienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski oznacza, że nie ma miejsca na duże nowe wydatki, jak np. podniesienie kwoty wolnej - oceniają ekonomiści ING. Większość analityków uważa, że procedura nie będzie się jednak wiązała z koniecznością szybkiego i głębokiego skorygowania wydatków. Z kolei Sławomir Dudek stwierdził we wpisie na X "ta procedura to ocena 'osiągnięć' rządu premiera Mateusza Morawieckiego".

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski jest uzasadnione. Samo formalne rozpoczęcie procedury może nastąpić później. Bruksela zapowiada taki krok na lipiec - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, powołując się na komunikat prasowy.

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski

Źródło:
TVN24, PAP

Spar Group, właściciel Spar Polska, podjął decyzję o opuszczeniu polskiego rynku. Spółka znalazła już nowego nabywcę, który przejmie sklepy oraz będzie kontynuował rozwój biznesu pod tym samym szyldem. Transakcja zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku.

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Źródło:
tvn24.pl

Projektowanie lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zrealizowane w 50 procentach - poinformował w środę prezes spółki Filip Czernicki. Dodał, że "prace projektowe przez cały czas trwają, a spółka ma środki na to, aby płacić projektantom, natomiast nie ma zapewnionego finansowania na dalsze etapy tej inwestycji".

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Źródło:
PAP

Rząd planuje wprowadzenie opłaty gazowej finansującej utrzymywanie zapasów strategicznych gazu - podano w projekcie ustawy, którą resort klimatu wysłał do konsultacji.

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Źródło:
PAP

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła w maju do 2 procent i po raz pierwszy od prawie trzech lat znalazła się w granicach celu Banku Anglii. Do tej sytuacji przyczyniły się między innymi spadające ceny żywności, rozrywki oraz artykułów gospodarstwa domowego.

Inflacja na Wyspach najniższa od kilku lat

Inflacja na Wyspach najniższa od kilku lat

Źródło:
PAP

Szczyt inflacji ma być na koniec pierwszego kwartału 2025 roku na poziomie lekko poniżej 6 procent rok do roku - przewidują ekonomiści PKO BP. Zdaniem analityków, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powróci do obniżek stóp procentowych dopiero w lipcu 2025 roku.

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego porozumienia ograniczającego konkurencję. Garmin Polska - przedstawiciel producenta między innymi smartwatchów - mógł zawrzeć zmowę cenową z dystrybutorami swoich produktów - napisał UOKiK w komunikacie.

Garmin Polska pod lupą UOKiK. Możliwa zmowa cenowa

Garmin Polska pod lupą UOKiK. Możliwa zmowa cenowa

Źródło:
tvn24.pl

Skutki zmian w podatku od nieruchomości odczują przedsiębiorcy z wielu branż, przy czym zapłacą gminnemu fiskusowi więcej - podał "Dziennik Gazeta Prawna". Dodał, że skorzystają właściciele miejsc w garażach wielostanowiskowych. 

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości

Źródło:
PAP

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło zawiadomienie od firmy 4Kraft o wadliwych fotelikach samochodowych. Akcja dotyczy kilku modeli. Firma uruchomiła bezpłatny program wymiany .

Foteliki samochodowe do wymiany. "Jeden z elementów może się luzować"

Foteliki samochodowe do wymiany. "Jeden z elementów może się luzować"

Źródło:
tvn24.pl

W poniedziałek zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które z przewozu osób wykluczyły kierowców nieposiadających polskiego prawa jazdy, ale także tych, którzy w naszym kraju przebywają krócej niż 185 dni. Jak podaje środowa "Rzeczpospolita", nowe przepisy odsunęły nawet jedną czwartą zagranicznych kierowców. "Bez strategii migracyjnej biznes ma problem" - czytamy w gazecie.

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Źródło:
PAP

We wtorek 32-letnia Marlena Engelborn, będąca potomkinią Fredricha Engelhorna, założyciela przedsiębiorstwa chemiczno-farmaceutycznego BASF, rozdała majątek odziedziczony po swojej babci. Spadek w wysokości prawie 25 milionów euro został podzielony pomiędzy kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. 

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Źródło:
PAP

300 złotych na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start otrzymają rodzice dzieci w wieku szkolnym. Aby dostać świadczenie, trzeba jednak wcześniej złożyć wniosek. - Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat - przypomniał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

300 złotych na dziecko. Ważny termin

300 złotych na dziecko. Ważny termin

Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 190 milionów złotych. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to nagrody piątego stopnia wynoszące po prawie 19 tysięcy złotych. Najbliżej rozbicia kumulacji było we Włoszech i Holandii. Oto liczby, jakie wylosowano 18 czerwca.

Wyniki Eurojackpot z 18 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 18 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja liczona według HICP w Polsce w maju 2024 roku wyniosła 2,8 procent rok do roku - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Wskaźnik dla Polski jest powyżej średniej Unii Europejskiej, gdzie ceny rosły w tempie 2,7 procent rok do roku.

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Źródło:
tvn24.pl, PAP

CVC Capital Partners, właściciel sieci Żabka Polska chce, by spółka jeszcze w tym roku wkroczyła na giełdę. Według agencji Bloomberg wycena firmy może sięgnąć nawet 8 miliardów dolarów.

Żabka bliżej giełdy. Padła możliwa wycena

Żabka bliżej giełdy. Padła możliwa wycena

Źródło:
PAP

Ostatnimi laty w dyskusjach o turystyce dominuje jedna kwestia - nadmiar przyjezdnych. Kolejne miasta i podróżnicze regiony prześcigają się w pomysłach na ograniczenie fali turystów. W niedawnym badaniu sprawdzono, które europejskie atrakcje są najbardziej zatłoczone. Okazało się, że najwięcej turystów oblega Wersal.

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie akcji protestacyjnej sieci Euronet - przekazał Urząd. Dodał, nie przesądza to, czy doszło do naruszeń, a UOKiK zbada sytuację przede wszystkim pod kątem przepisów ochrony konkurencji.

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Źródło:
PAP

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski odwołał z dniem 24 czerwca tego roku Piotra Wielowieyskiego ze składu rady nadzorczej Orlenu - podał koncern w komunikacie giełdowym. Nie podano przyczyny odwołania.

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

Źródło:
PAP

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do przedsiębiorców, sieci handlowych i właścicieli sklepów o nieprzeprowadzanie akcji rabatowych za wysoką ocenę bądź czerwony pasek na świadectwie. "Oceny nie świadczą o wartości dziecka ani o jego potencjale" - pisze RPD.

Firmy kuszą uczniów rabatami za czerwony pasek. Apel Rzecznika Praw Dziecka

Firmy kuszą uczniów rabatami za czerwony pasek. Apel Rzecznika Praw Dziecka

Źródło:
tvn24.pl

PKP Cargo i Polregio podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia do 300 pracowników. Program ma być realizowany jeszcze w czerwcu tego roku. To efekt problemów, między innymi finansowych, PKP Cargo.

Kolejowa solidarność. Polregio przejmie setki pracowników PKP Cargo

Kolejowa solidarność. Polregio przejmie setki pracowników PKP Cargo

Źródło:
PAP

Prezentacja dotycząca przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) zostanie przedstawiona w tym lub przyszłym tygodniu - przekazał wiceszef resortu aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Podkreślił także, że w ciągu kilku miesięcy powstanie raport dotyczący nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa.

Wiceszef MAP: w najbliższym dniach przedstawiona zostanie prezentacja na temat CPK

Wiceszef MAP: w najbliższym dniach przedstawiona zostanie prezentacja na temat CPK

Źródło:
PAP

Próba "nieudolnego zniekształcania" badania na wykrywaczu kłamstw i oskarżenie o korupcję. W tle wątek podsłuchiwania Zygmunta Solorza - to zarzuty wobec Marka Chrzanowskiego, byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała we wtorek "Gazeta Wyborcza", która opisała, co znalazło się w akcie oskarżenia przeciwko Chrzanowskiemu. W tekście podkreślono, że "korupcyjna propozycja, która przewodniczący KNF złożył bankierowi Leszkowi Czarneckiemu, nie miała i nie ma precedensu".

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

Źródło:
PAP