Zmiany dla pracowników. Nowy wzór PIT-2

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Kotecki: to bezrobocie to czarny wilk, którego nikt nie widział, popyt na pracownika jest ogromny
Kotecki: to bezrobocie to czarny wilk, którego nikt nie widział, popyt na pracownika jest ogromnyTVN24
wideo 2/4
TVN24Kotecki: to bezrobocie to czarny wilk, którego nikt nie widział, popyt na pracownika jest ogromny

Od początku 2023 roku będzie obowiązywał nowy wzór formularza PIT-2. To druk, na którym podatnik (pracownik) składa między innymi wniosek o uwzględnienie kwoty wolnej w trakcie roku podatkowego, dzięki czemu miesięczna płaca na rękę jest wyższa.

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-2 składają m.in. pracownicy, zleceniodawcy czy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Nowy wzór ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku.

NOWY WZÓR PIT-2 >>>

Nie ma obowiązku składania ponownie formularza PIT-2 przez osoby, które już złożyły taki dokument płatnikom. Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych (aż do jego odwołania/wycofania przez pracownika).

Deklaracji nie składa pracownik, który jest emerytem, przedsiębiorcą albo wieloetatowcem. Kwotę wolną można zastosować tylko w jednym źródle przychodów.

Co ważne, nawet jeśli PIT-2 nie został złożony, pracownik nie traci prawa do skorzystania z kwoty wolnej. Będzie ona uwzględniona w rozliczeniu rocznym, a podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

Nowe wzory PIT-2A i PIT-3

Ministerstwo Finansów opublikowano też nowe wzory PIT-2A i PIT-3. "Dzięki nowym wzorom PIT-2, PIT-2A i PIT-3 możesz m. in. uwzględnić stosowanie ulg podatkowych, takich jak: #BezPITdlaMłodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+" - podawało MF na Twitterze.

Z druku PIT-2A korzystają w szczególności osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, a także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych. W tym przypadku nowy wzór - 8 wersja - ma też zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od początku 2023 roku.

NOWY WZÓR PIT-2A >>>

Z kolei PIT-3 składają podatnicy otrzymujący krajową emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego np. chorobowy lub macierzyński. Tak jak w poprzednich przypadkach, nowy PIT-3 - wersja 8 - ma zastosowanie od 1 stycznia 2023 roku.

NOWY WZÓR PIT-3 >>>

Kiedy składamy formularze?

Druki PIT podatnicy mogą składać na piśmie, a także w dowolny sposób przyjęty przez płatnika - np. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w danej firmie. Jak dodano, oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego, z zastrzeżeniem, że płatnik (pracodawca) ma około miesiąca na ich realizację w przypadku PIT-2 i PIT-2A oraz około dwóch miesięcy w przypadku PIT-3.

Resort wskazywał wcześniej, że nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3 zawierają oświadczenie lub wniosek w następujących sprawach:

- pomniejszania zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł miesięcznie dla PIT-2), odpowiednio 1/24 (150 zł - PIT-2A) lub 1/36 (100 zł - PIT-3);

- zamiaru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci w celu pobierania zaliczki na podatek przez pracodawcę na szczególnych zasadach;

- stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych;

- stosowania zerowych ulg, czyli ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+;

- niestosowania podstawowych lub podwyższonych (dla pracowników zamiejscowych) kosztów uzyskania przychodów dla pracownika (250 zł albo 300 zł miesięcznie) lub 50 proc. kosztów uzyskania przychodów;

- niepobierania zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.

Po wejściu w życie Polskiego Ładu, część nauczycieli, emerytów, ale też inne grupy pracowników, którzy na początku 2022 roku otrzymali pensje, zwracało uwagę na to, że ich styczniowe wynagrodzenia były niższe niż grudniowe, pomimo podwyższenia kwoty wolnej. Okazało się, że w niektórych przypadkach winny był niezłożony PIT-2.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości