Miasto pomaga w spłacie długu za lokal komunalny. Może umorzyć nawet 60 procent

Najnowsze

Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl
TVN24Miasto pomaga w spłacie zadłużenia za lokale komunalne (zdjęcie ilustracyjne)

Jak przekazał stołeczny ratusz, za nieco ponad trzy miesiące mija termin składania wniosków o restrukturyzację zadłużenia mieszkań komunalnych. Istnienie możliwość umorzenia nawet 60 procent długu.

"Zdarza się, że często bez naszej winy wpadamy w kłopoty finansowe albo nieświadomie dziedziczymy długi. Miasto Stołeczne Warszawa solidarnie pomaga swoim mieszkańcom w najtrudniejszej sytuacji. Umarzamy w określonych okolicznościach długi w lokalach komunalnych, aby mieszkańcy nie wpadali w spiralę problemów finansowych i mogli stanąć na nogi" - napisała na Facebooku Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy odpowiedzialna w ratuszu za politykę społeczną.

Jak wyjaśnia w komunikacie ratusz, restrukturyzacja zadłużenia to narzędzie działające w stolicy od niedawna. Polega na zmniejszeniu zadłużenia z tytułu czynszu w mieszkaniu komunalnym. Częściowe umorzenie może wynieść do 60 procent całego długu.

Pierwsza edycja programu została zrealizowana w latach 2015-2019. "Zawarto wówczas 3 355 zawartych umów restrukturyzacyjnym, które zakończyły się prawidłowo w 2 144 przypadkach. Umowy dotyczyły zadłużenia na kwotę 43 mln zł, a dzięki restrukturyzacji udało się przywrócić umowy najmu mieszkania komunalnego w 317 przypadkach" - informuje ratusz.

Natomiast w obecnie trwającej drugiej edycji z programu skorzystało już 3 550 osób, które podpisały umowy restrukturyzacyjne na ponad 85 milionów złotych długu. Prawie pięć tysięcy osób złożyło wnioski, deklarując chęć przystąpienia do programu.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy mogą skorzystać warszawiacy, którzy mają trudności ze spłatą zadłużenia zarówno, gdy jeszcze zajmują mieszkanie komunalne (również na podstawie najmu socjalnego), jak i w sytuacji, gdy już nie mieszkają w takim lokalu, ale zostali z zadłużeniem. Program jest skierowany również do tych osób, które odpowiadają solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach czy partnerach.

Z programu mogą skorzystać osoby, które posiadały zadłużenie na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku (brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 nie pozwala na skorzystanie z tego narzędzia). Wnioski można składać do 29 czerwca do burmistrza dzielnicy lub dzielnicowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Warunkiem udziału w programie jest również brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku.

Cztery warianty pomocy

Miasto wyróżnia cztery formy restrukturyzacji zadłużenia. Pierwsza forma zakłada spłatę 40 procent zadłużenia w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia umowy. Wówczas pozostałe zadłużenie zostaje umorzone.

W drugim, tzw. ratalnym systemie, do spłaty jest 60 procent długu w ratach do pięciu lat przy zadłużeniu nie wyższym niż 10 tysięcy złotych lub w okresie 10 lat, jeśli dług jest większy.

Kolejny wariant pomocy skierowany jest do osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną. Do spłaty jest 40 procent zadłużenia w ratach. Wariant ten umożliwia umorzenie znacznej kwoty długu dla osób, które w okresie powstania zadłużenia ponosiły koszty ogrzewania mieszkań za pomocą energii elektrycznej oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

W ostatnim wariancie dłużnicy zwalniani są z 40 procent długu. Ten rodzaj restrukturyzacji jest skierowany do osób, które odziedziczyły dług, np. przez dzieci uczące się jeszcze, nieposiadające stałych dochodów. Z pomocy mogą skorzystać również rodziny z problemami społecznymi oraz chorobami wynikającymi z uzależnień.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy również o zwolnieniu restauratorów z drugiej raty koncesji na alkohol:

Branża gastronomiczna chce znoszenia obostrzeńTVN24

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24