Pustynnienie Iraku. Gruntów rolnych ubywa w zastraszającym tempie

Autor:
anw
Źródło:
ENEX

Proces pustynnienia nasila się w Iraku. Jak wskazują eksperci, przez brak wody i nieodpowiednią politykę kraj tej traci rocznie ponad 100 tysięcy hektarów gruntów rolnych. Sytuacja jest bardzo trudna.

Wielu ekspertów ostrzegało przed wzrostem pustynnienia obszarów rolniczych w Iraku, jeśli rząd nie zajmie się tym problemem wcześniej. Kraj ten traci rocznie ponad sto tysięcy hektarów gruntów rolnych z powodu braku wody. To skłoniło wielu rolników do emigracji z tych terenów. Część z nich straciła wszystko.

Irak. Tereny rolnicze zmniejszyły swoją powierzchnię

Iracki deputowany Adnan al-Juhaishi przypisał przyczyny zmniejszania się obszarów rolnych polityce prowadzonej przez wiele lat przez ministerstwa rolnictwa, nawadniania, handlu i elektryczności, która doprowadziła do zmniejszenia lokalnych plonów rolnych. To doprowadziło też do kurczenia się terenów zielonych w Iraku.

- Zmierzamy w kierunku pustynnienia, a w sprawę tę zaangażowane są cztery główne ministerstwa - mówił Adnan al-Juhaishi. - Plan rolny, który został opracowany przez Ministerstwo Zasobów Wodnych dwa lata temu, zakładał obsadzenie stu procent gruntów. Potem było osiemdziesiąt procent, w zeszłym roku zmniejszono plan do pięćdziesięciu procent, a w tym roku jest dwadzieścia pięć procent. Ministerstwo Rolnictwa nie udziela rolnikowi żadnego wsparcia - dodał.

Grunty rolne zmniejszyły swoją powierzchnię do jednej czwartej tego, co wcześniej, przez brak wody, elektryczności i wsparcia ze strony Ministerstwa Rolnictwa.

- Zmniejszenie zdolności Iraku do pozyskiwania wody w sezonie letnim doprowadziło do porzucenia przez rolników ziemi. Oznacza to, że Irak traci ponad 100 tysięcy hektarów ziemi rolnej. Pracownicy opuszczą tereny rolnicze, dlatego musimy też zawrzeć partnerstwa gospodarcze w dziedzinie rolnictwa z Turcją z jednej strony i z Unią Europejską z drugiej. Byłaby to trójwymiarowa inwestycja w zasoby ludzkie i ziemię z Iraku w zamian za wodę i technologię z Unii Europejskiej i Turcji - powiedział doktor Safwan Qusay, ekonomista.

Autor:anw

Źródło: ENEX

Pozostałe wiadomości