TVN Meteo | Ciekawostki

Ognisko w ogrodzie, na działce i w lesie – gdzie możesz je rozpalić? Czy można palić liście?

TVN Meteo | Ciekawostki

Autor:
aw//az
Źródło:
gov.pl, Straż Miejska, sejm.gov.pl, Lasy Państwowe
Kolorowy ogród z leśnym uroczyskiem (odc. 682 /HGTV odc 20 seria 2018)
Kolorowy ogród z leśnym uroczyskiem (odc. 682 /HGTV odc 20 seria 2018)
wideo 2/4
Kolorowy ogród z leśnym uroczyskiem (odc. 682 /HGTV odc 20 seria 2018)

Biesiadowanie ze znajomymi przy ognisku to duża przyjemność. Trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz wiedzieć, gdzie można rozpalić ogień.

Nigdy nie zostawiaj rozpalonego ogniska bez opieki.Pamiętaj, że w lesie jest zakaz rozpalania ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi.Nawet na swojej posesji nie można palić liści i gałęzi.

Palenisko w ogrodzie

Jeżeli chcesz spędzać czas przy ognisku, przygotuj do tego specjalne miejsce w ogrodzie. Palenisko najczęściej składa się z cegieł lub kamieni. Ważne, aby konstrukcja była odporna na działanie wysokiej temperatury. Możesz więc zbudować kamienny okrąg, a jego wnętrze wysypać żwirem i piaskiem. Trzeba pamiętać, żeby palenisko było oddzielone od roślin i trawy. Wokół niego może być na przykład wysypany piasek.

Bezpieczne palenie ogniska

Rozpalając ognisko należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

– miejsce wokół ogniska powinno być wydzielone i okopane lub wyłożone kamieniami, – przy palącym się ognisku powinna być obecna osoba dorosła, – nie należy zostawiać ogniska bez nadzoru, – nie należy rozpalać ogniska w pobliżu drzew, bezpieczna odległość to sześć metrów, – kiedy ognisko się wypali, należy je dokładnie zasypać ziemią lub zalać wodą.

Gdzie można palić ognisko?

Pamiętaj, że chcąc rozpalić ognisko lub grilla na nie swoim terenie, potrzebujesz zgody właściciela. Jeżeli bierzesz pod uwagę tereny, które należą do miasta, sprawdź, czy są to miejsca wyznaczone do palenia ognisk. Zapoznaj się też z regulaminem, w którym najpewniej znajdziesz informacje o tym, czy w danym miejscu można rozpalić ognisko lub grill. Jeżeli jest to dopuszczalne, zapewne są przygotowane do tego celu odpowiednie stanowiska.

Możliwość palenia ogniska na terenie osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej będzie zależna od regulaminu tego miejsca. Zakaz może być spowodowany uciążliwością dla innych mieszkańców.

Czy można palić ognisko na działce? Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego mówi, że zabronione jest spalanie na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Czy można palić ognisko na swojej posesji?

Na prywatnej posesji można rozpalić ognisko przy zachowaniu środków ostrożności. Warto w tym celu zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych budynków budowlanych i terenów.

Zgodnie z rozporządzeniem zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenianie się. Przede wszystkim zabronione jest rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych.

Czy można palić ognisko w ogrodzie? Jeżeli zachowane są środki ostrożności, można. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby nie zakłócać spokoju sąsiadom. 

Czy można palić gałęzie? Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, zakazane jest przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi. W art. 31 tej Ustawy dodano, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Kiedy można palić liście na działce? Jeżeli dana gmina zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, wtedy spalać liści i gałęzi na posesji nie wolno. W praktyce oznacza to, że liści palić nie wolno. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Czy można rozpalić ognisko w lesie? 

W lesie palenie ognisk jest zabronione, poza miejscami, które są do tego celu wyznaczone. Mówi o tym art. 30 ustawy o lasach:

„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

– rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; – korzystania z otwartego płomienia; – wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin”. 

Informację o miejscach wyznaczonych do palenia ogniska w lesie znajdziesz w bazie turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Możesz też po prostu skontaktować się z nadleśnictwem.

Warto też pamiętać, że nie można rozpalać ognisk z wykorzystaniem chrustu czy gałęzi zebranych w lesie. Jest to bowiem wykroczenie. Kwestię zaopatrzenia w drewno niezbędne do rozpalenia ogniska należy ustalić z leśniczym. Nie zapomnij, że po lesie można poruszać się samochodem tylko na drogach, które są do tego przeznaczone. Nie można też używać sprzętu nagłaśniającego.

Autor:aw//az

Źródło: gov.pl, Straż Miejska, sejm.gov.pl, Lasy Państwowe

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości