Świat

Ustawa o oświacie "pogarsza sytuację mniejszości"

Świat

Arch. TVN24Polska mniejszość sprzeciwia się nowej ustawie

Rodzice uczniów szkół polskich na Litwie w rozpowszechnionym w czwartek oświadczeniu żądają wycofania ustawy o oświacie, która ich zdaniem zagraża szkole polskiej w tym kraju.

"Nasze stanowisko nie uległo zmianie. Zgodnie z jednym z podstawowych postulatów wiecu, który się odbył 2 września przed urzędem prezydenta Litwy, (...) nadal opowiadamy się za odwołaniem nowej redakcji ustawy, która pogarsza sytuację oświaty mniejszości narodowych i zawęża jej możliwości prawne" - podkreślają.

"Minister nie chciał rozmawiać"

Oświadczenie wydała grupa rodziców uczniów szkół polskich, upoważniona przez uczestników wiecu z 2 września do prowadzenia negocjacji z władzami.

W środę grupę rodziców przyjął wiceminister oświaty Vaidas Bacys. "Minister nie chciał rozmawiać o naszych postulatach, a jedynie o warunkach składania egzaminu maturalnego z języka litewskiego" - podano w oświadczeniu.

"Uważamy, że rozmowa z wiceministrem była bezowocna, gdyż jej celem nie było rozstrzygnięcie zaistniałego problemu. (...) Apelujemy do władz o wyrażenie zainteresowania naszymi postulatami i oddelegowanie na spotkanie z nami osób upoważnionych do podejmowania decyzji" - napisano.

Protest przed pałacem

2 września blisko pięć tysięcy osób przed urzędem prezydenckim w Wilnie żądało zmiany przyjętej w marcu ustawy o oświacie.

W petycji przekazanej do kancelarii prezydenta protestujący domagali się wycofania już na najbliższej sesji Sejmu Litwy zapisów ustawy o oświacie dotyczących kształcenia mniejszości narodowych, rezygnacji z ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych, przywrócenia egzaminu z ojczystego języka polskiego na maturze, rezygnacji z zachowania szkół litewskich kosztem polskich w mniejszych miejscowościach.

Nowa ustawa

Zgodnie z nową ustawą, od 2013 roku w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Tymczasem program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich różni się; w szkołach litewskich zakres literatury litewskiej jest szerszy.

Przyjęta ustawa o oświacie zakłada też, że od 1 września w szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po litewsku będzie wykładany przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Arch. TVN24