Świat

Światowy Kongres Żydów: decyzja ws. uboju rytualnego "przełomowa"

Świat

tvn24Ubój rytualny zgodny z konstytucją

Światowy Kongres Żydów (WJC) przyjął z zadowoleniem środową decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego o zgodności uboju rytualnego z konstytucją. Prezes WJC Ronald Lauder podkreślił, że TK opowiedział się za poszanowaniem wolności religijnej.

W oświadczeniu Światowy Kongres Żydów określił orzeczenie TK ws. uboju rytualnego "przełomową decyzją". Prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder przyjął z zadowoleniem decyzję TK. - Polski Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za poszanowaniem wolności religijnej. Wyraził się jasno i doniośle: zakaz uboju rytualnego jest niezgodny z konstytucją. Oznacza to wielkie zwycięstwo polskiej społeczności żydowskiej - powiedział. - Decyzja jest też wyraźnym sygnałem, że Żydzi i kultura żydowska są w Polsce mile widziane - dodał.

Ubój rytualny zgodny z konstytucją

Przy pięciu zdaniach odrębnych TK przychylił się do wniosku gmin żydowskich o uznanie sprzeczności z konstytucją zapisów ustawy o ochronie zwierząt w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt ubojowi, przewidzianemu przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują za to odpowiedzialność karną. Ustawa o ochronie zwierząt generalnie pozwala uśmiercać je tylko po uprzednim pozbawieniu ich świadomości - ubój rytualny prowadzony przez żydów i muzułmanów tego nie przewiduje. Za złamanie ustawy grozi do 2 lat więzienia.

- Ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postanowieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii - mówiła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz. Dlatego TK uznał, że ubój rytualny podlega ochronie w ramach wolności religijnej. Sędzia dodała, że "ubój rytualny ma charakter religijny, jest praktykowany od wieków przez wyznawców judaizmu i islamu". - Współcześnie ubój rytualny, mimo że najczęściej prowadzony jest w uprawnionych rzeźniach, w dalszym ciągu jest czynnością o charakterze liturgicznym - zaznaczyła.

Kłopot prawny

Problem prawny powstał, gdy w 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na którego podstawie dokonywano uboju rytualnego, był sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją.

Kwestię miała rozwiązać rządowa nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która miała dopuścić ubój rytualny. W lipcu 2013 r. Sejm odrzucił jednak ten projekt. W Sejmie jest obecnie obywatelski projekt - taki sam, jak ten odrzucony.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich zakwestionował zapisy ustaw o ochronie zwierząt w zakresie, w "jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju, przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki szczególny sposób".

Ustawa ta generalnie pozwala dziś uśmiercać zwierzęta tylko po uprzednim pozbawieniu ich świadomości - ubój rytualny prowadzony przez żydów i muzułmanów tego nie przewiduje. Za złamanie ustawy grozi do 2 lat więzienia. ZGWŻ podkreślał, że jego zamiarem nie jest "legalizowanie eksportu mięsa koszernego z Polski".

Autor: kło//gak / Źródło: worldjewishcongress.org, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości