Świat

Niemiecki episkopat o "podatkowej" apostazji: ciężkie wykroczenie

Świat

Wikipedia (CC BY SA)Niemiecki kościół chce zatrzymać wiernych

Niemieccy biskupi ogłosili dekret, w którym uznają złożenie przed cywilnym urzędem deklaracji o wystąpieniu z Kościoła katolickiego za "ciężkie wykroczenie przeciwko wspólnocie kościelnej".

Episkopat precyzuje, że nie jest możliwe formalne zdystansowanie się od samej instytucji Kościoła, a zarazem utrzymanie duchowej przynależności do wspólnoty Kościoła.

Odrzucenie wiary Dekret, który został zaakceptowany przez papieża, został zinterpretowany m.in. jako odpowiedź niemieckiego episkopatu na postawę tych niemieckich katolików, którzy decydują się na formalne wystąpienie z Kościoła głównie po to, aby nie uiszczać podatku kościelnego w wysokości 9 bądź 8 procent podatku dochodowego.

Statystyki wskazują, że to względy finansowe są bardzo częstym motywem apostazji w Niemczech, gdzie aby wystąpić z Kościoła wystarczy złożyć odpowiedni formularz w urzędzie stanu cywilnego, gminie czy sądzie. Według dekretu "złożenie przed cywilnym urzędem deklaracji o wystąpieniu z Kościoła stanowi publiczny akt zamierzonego i świadomego zdystansowania się od Kościoła, oraz jest ciężkim wykroczeniem przeciwko wspólnocie kościelnej".

- Ten, kto przed cywilnym urzędem z jakichkolwiek powodów deklaruje wystąpienie z Kościoła, narusza obowiązek trwania we wspólnocie Kościoła oraz obowiązek uiszczania finansowego wkładu, aby Kościół mógł wypełniać swoje obowiązki - podkreślono w dekrecie.

Koniec powiązań

Jak sprecyzowano w dokumencie, osoby, które występują z Kościoła, nie mogą przyjmować sakramentów, sprawować żadnych funkcji w Kościele, być rodzicami chrzestnymi, zasiadać w radach parafialnych i diecezjalnych oraz być członkiem publicznych organizacji kościelnych.

Ślub kościelny mogą zawrzeć tylko wówczas, jeśli uzyskają specjalne pozwolenie i zobowiążą się do "zachowania wiary oraz katolickiego wychowania dzieci". A jeśli osoba, która wystąpiła z Kościoła, "przed śmiercią nie okaże żadnego znaku skruchy, można jej odmówić pochówku kościelnego". Jednocześnie dekret zobowiązuje księży, by starali się przekonać apostatów do zmiany decyzji podczas bezpośredniej rozmowy.

Odrzucony precedens

Według danych Niemieckiej Konferencji Biskupów w 2011 r. z Kościoła katolickiego wystąpiło 126 488 osób. Rekordowy pod tym względem był rok 2010, gdy decyzję taką podjęło ponad 180 tysięcy wiernych. Dla wielu z nich motywem były ujawnione wówczas skandale, związane z molestowaniem dzieci w internatach i placówkach, podległych Kościołowi. Jak przypomina w internetowym wydaniu dziennik "Die Welt", w 2009 r. profesor teologii z Fryburga Hartmut Zapp próbował stworzyć precedens, występując z Kościoła przed cywilnym urzędem, oraz ogłaszając jednocześnie, że nadal ma prawo czuć się członkiem wspólnoty katolickiej. Powołał się wówczas na watykańskie teksty prawne, według których wystąpienie z Kościoła nie jest uzależnione od urzędów państwowych, ale od wewnętrznej postawy wiernego.

Autor: mk//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia (CC BY SA)