Świat

Całość oświadczenia rzeczniczki Departamentu Stanu USA w sprawie sytuacji wokół sądownictwa w Polsce

Świat

[object Object]
Heather Nauert została poproszona o komentarz w sprawie Polski już w czwartekTVN24 BiS
wideo 2/27

"Jesteśmy zaniepokojeni ciągłym dążeniem polskiego rządu do stanowienia prawa, które zdaje się ograniczać niezależność sądownictwa i potencjalnie osłabiać rządy prawa w Polsce" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu. Heather Nauert przekazała je korespondentowi "Faktów" TVN w USA, Marcinowi Wronie. Poniżej publikujemy je w całości.

W czwartek przedstawicielka urzędu odpowiadającego za amerykańską dyplomację, została zapytana w Waszyngtonie przez korespondenta "Faktów" TVN o to, czy Departament Stanu USA przygląda się ostatnim wydarzeniom w Polsce, dotyczącym zmian w sądownictwie.

Rzecznik Departamentu Stanu: jesteśmy zaniepokojeni sytuacją w Polsce
Rzecznik Departamentu Stanu: jesteśmy zaniepokojeni sytuacją w Polscetvn24

Heather Nauert stwierdziła wtedy na konferencji prasowej, że "silna i zdrowa demokracja w Polsce jest nieodzowną częścią stosunków polsko-amerykańskich".

Następnie przesłała Marcinowi Wronie oświadczenie uzupełniające.

Poniżej całość oświadczenia rzeczniczki Departamentu Stanu w języku polskim i angielskim.

Stany Zjednoczone głęboko troszczą się o Polskę, która jest bratnią demokracją i naszym bliskim sojusznikiem.

Dlatego też jesteśmy zaniepokojeni ciągłym dążeniem polskiego rządu do stanowienia prawa, które zdaje się ograniczać niezależność sądownictwa i potencjalnie osłabiać rządy prawa w Polsce.

Silna i zdrowa demokracja w Polsce jest nieodzowną częścią stosunków polsko-amerykańskich.

Nieustannie podkreślamy rolę rządów prawa w Polsce i cały czas ściśle monitorujemy sytuację w tym kraju.

Wzywamy wszystkie strony do skupienia swoich działań na dopilnowaniu, aby jakakolwiek reforma sądownictwa była zgodna z polską konstytucją i najwyższymi standardami prawa międzynarodowego, jednocześnie szanując zasady niezawisłości sądów i podziału władz.

W dalszym ciągu jesteśmy przekonani o sile polskiej demokracji i zdolności Polaków do rozwiązania tych problemów w drodze dialogu i kompromisu.

Prezydent Trump podkreślił rolę państwa prawa w swoim przemówieniu wygłoszonym 6 lipca w Warszawie.

Czy wizyta Prezydenta Trumpa w Polsce i to, że z pozoru nie podniósł tych obaw, dały rządowi wolną drogę do takich ruchów?

Nie. Stany Zjednoczone wiele razy podkreślały rolę państwa prawa i silnych instytucji demokratycznych w naszych relacjach.

Stany Zjednoczone opierają swoją politykę na ugruntowanych normach i standardach, które leżą u podstaw NATO, na obowiązkach wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jak też na zobowiązaniach dotyczących demokratycznych rządów i państwa prawa sformułowanych w umowach pomiędzy państwami zrzeszonymi w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Ramy rządów prawa wyznaczone przez Komisję Europejską oraz opinie Komisji Weneckiej Rady Europy są częścią ciągłego dialogu z polskim rządem. Cały czas zachęcamy Polskę do szybkiego znalezienia rozwiązania zgodnego z opiniami Komisji Weneckiej i zaleceniami Komisji Europejskiej z 27 lipca i 21 grudnia.

Wzywamy wszystkie strony do skoncentrowania swoich działań na znalezieniu takiego rozwiązania, które zapewniłoby pełnię działania i poszanowania dla demokratycznych instytucji Polski i mechanizmów zachowania równowagi politycznej.

Treść oświadczenia w oryginalnej formie

As a fellow democracy and close ally, the United States cares deeply about Poland.

That is why we are concerned by the Polish government's continued pursuit of legislation that appears to limit the independence of the judiciary and potentially weaken the rule of law in Poland.

A strong and healthy democracy in Poland is a vital component of U.S.-Polish relations.

We continue to stress the importance of the rule of law in Poland and we continue to watch the situation there closely.

We urge all sides to focus efforts toward ensuring any judicial reform is in line with Poland's constitution and the highest standards of international law while respecting the principles of judicial independence and separation of powers.

We remain confident about the strength of Poland's democracy and the ability of Poles to address these issues through dialogue and compromise.

President Trump highlighted the importance of rule of law in his speech in Warsaw July 6th.

Did President Trump's visit to Poland, and apparent failure to raise these concerns, give the government an open door to make these moves?

No, the United States has repeatedly conveyed how important rule of law and strong democratic institutions are to our relationship.

The United States bases its policy on well-established norms and standards upon which the NATO alliance was established, the obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as on the commitments regarding democratic government and rule of law articulated in the agreements among the countries of the Organization for Security and Cooperation in Europe.

The European Commission's rule of law framework and the Council of Europe Venice Commission's opinions are part of an ongoing dialogue with the Polish government. We continue to encourage Poland to seek a timely resolution in line with the Venice Commission's opinions and the European Commission's recommendations of July 27 and December 21.

We urge all sides to focus efforts toward achieving a resolution that ensures Poland's democratic institutions and system of checks and balances are fully functioning and respected.

Autor: mk/adso / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Pozostałe wiadomości