Xi Jinping w Polsce

20 czerwca 2016
magazyn--Xi-Jinping.jpg

Prezydent Andrzej Duda i przewodniczących ChRL Xi Jinping zgodzili się, że Polska może odgrywać ważną rolę na szlaku handlowym Chiny-UE. Polska wiele projektów gospodarczych i inwestycyjnych chciałaby realizować wspólnie z Chinami - zapewniła premier Beata Szydło.

Podczas wizyty Xi w Polsce 20 czerwca 2016 r. podpisano szereg międzyrządowych porozumień ws. inwestycji infrastrukturalnych, m.in. chińskiego projektu "Jedwabnego Szlaku", wymiany handlowej oraz współpracy naukowej i kulturalnej. Szefowie państw Polski i Chin podpisali oświadczenie o ustanowieniu wszechstronnego, strategicznego partnerstwa między Polską a Chinami. Podkreślono w nim, że oba państwa zbudowały wzajemne zaufanie polityczne, które umożliwia regularną i otwartą wymianę poglądów na wysokim szczeblu politycznym. Polska i Chiny deklarują w niej m.in. działania na rzecz promocji współpracy w ramach polskiego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i chińskiej "Inicjatywy Pasa i Szlaku".

- Mam nadzieję, że Polska stanie się bramą do Europy dla Chin, nie tylko pod względem symbolicznym, ale przede wszystkim faktycznie pod względem gospodarczym, że będą realizowane wspólne inwestycje, że będzie realizowana współpraca, która umożliwi wykorzystanie naszego potencjału portowego - powiedział prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że Polska jako jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej należy do członków założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) i jego udziałowców. - Jestem przekonany, że Polska może dalej odgrywać bardzo ważną rolę w połączeniu między Chinami a Europą. Rezultaty rozmów bardzo przyczyniają się do rozwoju polsko-chińskich relacji - ocenił przewodniczący ChRL Xi. Jesteśmy gotowi pracować nad podnoszeniem poziomu relacji chińsko-polskich, by stały się klasycznym modelem przyjaznej współpracy między państwami – podkreślił. Premier Beata Szydło mówiła, że z wizytą przewodniczącego Xi Polska wiąże duże nadzieje. "Mamy wiele projektów gospodarczych, inwestycyjnych, które chcielibyśmy wspólnie realizować. Polska jest państwem, które bardzo szybko się rozwija, które ma wiodącą rolę w regionie. Naszą ambicją jest, aby program rozwoju gospodarczego, który został przyjęty przez rząd przyczynił się do tego, żeby rozwój naszego państwa był jeszcze szybszy" - powiedziała.

Xi Jinping spotkał się także z marszałkami Sejmu i Senatu: Markiem Kuchcińskim oraz Stanisławem Karczewskim. Rozmowy dotyczyły m.in. pogłębienia współpracy gospodarczej oraz rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej. W obecności prezydentów podpisano szereg dokumentów dwustronnych. Wśród nich jest m.in. memorandum o porozumieniu ws. wspólnego sformułowania założeń dwustronnego planu współpracy między rządami Polski i Chin.

Podpisano także: memorandum ws. utworzenia Komitetu Sterującego ds. Współpracy Przemysłowej; memorandum o porozumieniu w zakresie rozwoju obszarów łączności informacyjnej „Jedwabny Szlak”, memorandum o porozumieniu ws. wzmocnienia współpracy inwestycyjnej w zakresie infrastruktury logistycznej oraz memorandum o współpracy w obszarze zdrowia zwierząt i roślin oraz bezpieczeństwa żywności. Podpisano także umowę między rządami Polski i Chin o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, a także protokół o współpracy kulturalnej między ministerstwami kultury Chin i Polski na lata 2016-2019. Podczas otwarcia Międzynarodowego Forum Nowego Jedwabnego Szlaku oraz IV Polsko-Chińskiego Forum Regionów, prezydent Andrzej Duda powiedział, że wierzy, że impuls polityczny, pokazanie otwarcia politycznego na współpracę biznesową z Chinami wpłyną na śmiałą i skuteczną realizację zawieranych porozumień, umów i memorandów. - Nasza obecność ma podkreślić jedno: niezwykłą wagę tego spotkania i współpracy gospodarczej i międzyludzkiej pomiędzy Polską a Chinami. Ma podkreślić także to, że w naszych wzajemnych relacjach istnieją cały czas jeszcze ogromne pokłady potencjału, który można w doskonały sposób wykorzystać - powiedział Duda.

Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podkreślał, że celem Polski jest poprawa bilansu handlowego między Polską a Chinami. Jak przyznał, zrównanie go nie jest łatwe, natomiast - jak mówił - chciałby zmniejszać tę różnicę tak, by Polska znajdowała w Chinach chłonny rynek zbytu. Wskazał, że dziś importujemy za 20 mld dolarów, a eksportujemy za 2 mld. Minister rozwoju podkreślił, że w jak największym stopniu chcielibyśmy wykorzystać "duży apetyt" Chin do inwestycji w ramach koncepcji jednego szlaku, jednego pasa, czyli odtworzenia dawnego szlaku jedwabnego, gdzie jest duży potencjał w rozwoju infrastruktury. Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski poinformował, że Polska jest gotowa stworzyć specjalne, dedykowane strefy dla chińskiego kapitału. - Myślę, że Łódź, czy region województwa pomorskiego, to są dwie takie lokalizacje, które mają szczególny potencjał do tego, by być bramą dla chińskiego kapitału w Polsce – wskazał. W poniedziałek do Warszawy przyjechał pociąg towarowy z Chin do Polski, po raz pierwszy opatrzony logo "China Railway Express". Pociąg po 12 dniach podróży wjechał na terminal PKP Cargo. W liczącym 22 wagonów składzie przyjechały części samochodowe i elektronika z Chin.

Cała konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy i przywódcy Chin Xi JinpingaTVN24 BiS
Oficjalny obiad podczas wizyty prezydenta Chin w Polscetvn24
wideo 2/5

Porozumienia podpisane w poniedziałek w Warszawie przez rządy Polski i Chin zakładają współpracę pomiędzy oboma krajami w zakresie eksploracji kosmosu i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a także współpracę uczelni.

W Warszawie zostało podpisane w poniedziałek polsko-chińskie memorandum o współpracy w obszarze zdrowia zwierząt i roślin oraz bezpieczeństwa żywności. To ramowe porozumienie regulujące wymagania weterynaryjne i fitosanitarne w eksporcie żywności do Chin.

Mam nadzieję, że Polska stanie się bramą do Europy dla Chin, przede wszystkim pod względem gospodarczym, że będą realizowane wspólne inwestycje - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping z małżonką przybyli w niedzielę późnym popołudniem do Warszawy. Oficjalny program wizyty rozpocznie się w poniedziałek; jej tematami ma być otwarcie rynku chińskiego na polskie produkty, rozwój handlu i inwestycji infrastrukturalnych.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział we wtorek, że z prezydentem Xi Jinpingiem będzie chciał rozmawiać w Warszawie o zwiększeniu eksportu polskiej żywności do Chin. Polska żywność jest w stanie podbić świat - dodał prezydent.