"Nie mamy czasu do stracenia, praca musi się znowu opłacać". Przyjęto przepisy o minimalnym wynagrodzeniu

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier o płacy minimalnej w 2023 roku
Premier o płacy minimalnej w 2023 rokuTVN24
wideo 2/3
TVN24Premier o płacy minimalnej w 2023 roku

Parlament Europejski w środę przyjął przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w Unii Europejskiej. "Określono w nich minimalne wymogi adekwatności minimalnego wynagrodzenia, które przewiduje prawo krajowe lub które ustalono w drodze negocjacji zbiorowych" - przekazano w komunikacie. Dyrektywa w tej sprawie będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w Unii, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy.

Chodzi o nową dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej. Przepisy tej dyrektywy, które Parlament uzgodnił z Radą w czerwcu, "mają poprawić warunki pracy i życia wszystkich pracowników w Unii, a także wspierać postęp społeczno-gospodarczy".

W środę w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie nowych przepisów. Za głosowało 505 europosłów, 92 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. "Oczekuje się, że Rada we wrześniu oficjalnie zatwierdzi porozumienie. Państwa członkowskie będą wtedy miały dwa lata na wykonanie dyrektywy" - poinformowało biuro prasowe PE.

- Ceny artykułów spożywczych, rachunków za energię i mieszkań eksplodują. Ludzie naprawdę walczą, by związać koniec z końcem. Nie mamy czasu do stracenia, praca musi się znowu opłacać. Ta dyrektywa wyznacza standardy tego, jak powinna wyglądać odpowiednia płaca minimalna. Jednocześnie dajemy impuls do negocjacji zbiorowych, więc więcej pracowników będzie lepiej chronionych - powiedziała posłanka z Holandii Agnes Jongerius (S&D).

Ocena adekwatności minimalnego wynagrodzenia

Jak przekazano w komunikacie, w przepisach określono minimalne wymogi adekwatności minimalnego wynagrodzenia, które przewiduje prawo krajowe lub które ustalono w drodze negocjacji zbiorowych. Przepisy mają też lepiej chronić prawo pracowników do minimalnego wynagrodzenia.

Jak zauważono, to państwa członkowskie ustalają wysokość minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z wymogami adekwatności minimalnego wynagrodzenia "będą one jednak musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń".

"Aby ocenić adekwatność dotychczasowego ustawowego wynagrodzenia minimalnego, państwa członkowskie mogą określić krajowy koszyk towarów i usług w oparciu o ceny rzeczywiste. Mogą też ustalić je na poziomie 60 procent mediany wynagrodzeń brutto lub 50 procent średniego wynagrodzenia brutto" - wyjaśniło biuro prasowe Parlamentu Europejskiego.

Przepisy przegłosowane przez PE przewidują, że państwa członkowskie Unii wprowadzą system egzekwowania przepisów. Zgodnie z zapowiedziami, ma on obejmować wiarygodny monitoring oraz kontrole i inspekcje w terenie. "W ten sposób będzie można zapewnić przestrzeganie przepisów oraz walczyć ze stanowiącym nadużycie podwykonawstwem, fikcyjnym samozatrudnieniem, nierejestrowanymi godzinami nadliczbowymi oraz wzrostem intensywności pracy" - wskazano w komunikacie.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowa dyrektywa będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w Unii, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy.

Jak dodano, państwa członkowskie, w których minimalne wynagrodzenie gwarantuje się wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, nie będą musiały wprowadzić ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Nie będą też musiały zapewnić powszechnego stosowania przepisów dyrektywy.

Jednocześnie - jak czytamy w komunikacie - zgodnie z przepisami, w krajach, w których mniej niż 80 procent pracowników jest objętych negocjacjami zbiorowymi, państwa członkowskie, we współpracy z partnerami społecznymi, będą musiały określić plan działania, aby objąć tymi negocjacjami większą liczbę pracowników.

Minimalne wynagrodzenie w UE

Najwyższe wynagrodzenie minimalne obowiązuje w Luksemburgu, Irlandii i Niemczech, zaś najniższe – w Bułgarii, Estonii i na Łotwie. Tak wynika z dołączonych do komunikatu danych Międzynarodowej Organizacji Pracy za 2019 rok.

W Luksemburgu płaca minimalna wynosiła wówczas 2339 dolarów, w Irlandii 1854 dolary, zaś w Niemczech 1743 dolary. W Polsce było to 586 dolarów, nasz kraj znalazł się na 12. miejscu w zestawieniu. W zamykającej stawkę Bułgarii, minimalne wynagrodzenie wynosiło 321 dolarów.

Polski rząd we wtorek przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wyniesie 3490 zł brutto. To równowartość, licząc po obecnym kursie, 739 dolarów.

W Unii Europejskiej w 21 spośród 27 krajów obowiązuje ustawowe wynagrodzenie minimalne, natomiast w pozostałych sześciu: w Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji, we Włoszech i na Cyprze, poziom wynagrodzenia ustala się w drodze negocjacji zbiorowych.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości