TVN24 Biznes | Ze świata

Miliardy na walkę z bezrobociem. "Skorzystają miliony pracowników w całej Unii Europejskiej"

TVN24 Biznes | Ze świata

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Wicepremier Emilewicz o pomocy dla firmTVN24
wideo 2/5
TVN24Wicepremier Emilewicz o pomocy dla firm

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła pomoc finansową dla 16 krajów członkowskich w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na łączną kwotę 87,4 miliarda euro. Polska otrzyma trzecią najwyższą kwotę po Włoszech i Hiszpanii. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wsparcie miejsc pracy zagrożonych kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Pieniądze trafią do krajów członkowskich w ramach instrumentu SURE. To kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii.

Dzięki temu wsparciu łatwiej będzie państwom członkowskim pokryć znacznie zwiększone wydatki publiczne, poniesione od 1 lutego 2020 roku w związku z wprowadzeniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków dla pracowników.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Miliardy na walkę z bezrobociem

Polska w ramach SURE otrzyma 11,2 miliarda euro wsparcia. Do Polski trafi trzecia najwyższa kwota, po Włoszech i Hiszpanii. Ten pierwszy kraj otrzyma 27,4 miliarda euro, a drugi 21,3 miliarda euro.

Wsparcie finansowe w ramach SURE zostanie rozdzielone następująco:

- Belgia – 7,8 mld euro,

- Bułgaria – 511 mln euro,

- Chorwacja – 1 mld euro,

- Cypr – 479 mln euro,

- Czechy – 2 mld euro,

- Grecja – 2,7 mld euro,

- Hiszpania – 21,3 mld euro,

- Łotwa – 193 mln euro,

- Litwa – 602 mln euro,

- Malta– 244 mln euro,

- Polska – 11,2 mld euro,

- Portugalia – 5,9 mld euro,

- Rumunia – 4,1 mld euro,

- Słowacja – 631 mln euro,

- Słowenia – 1,1 mld euro,

- Włochy – 27,4 mld euro.

Inne państwa członkowskie nadal mogą wnieść o pomoc finansową. W ramach tego unijnego instrumentu może zostać przekazane do 100 miliardów euro.

"SURE jest ważnym elementem naszej odpowiedzi na bezprecedensowe wyzwania spowodowane kryzysem koronawirusowym. Duże zainteresowanie instrumentem ze strony państw członkowskich świadczy o jego znaczeniu i prawdziwej wartości dodanej dla pracowników i przedsiębiorstw. Skorzystają z niego miliony pracowników w całej Unii Europejskiej. To jasno dowodzi, że Europa jest silniejsza, gdy działamy razem" - powiedział, cytowany w komunikacie, Olaf Scholz, niemiecki minister finansów i wicekanclerz.

Instrument SURE

Pożyczki w ramach SURE są wspierane z budżetu UE oraz przez gwarancje państw członkowskich zgodne z ich udziałem w dochodzie narodowym brutto Unii na łączną kwotę 25 miliardów euro.

Wkład każdego państwa członkowskiego w kwotę gwarancji odpowiada jego udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto (DNB) Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 rok. Wypłaty środków będą dokonywane w ratach, spłaty mają być rozciągnięte na 15 lat.

Komisja będzie teraz w imieniu UE pozyskiwać środki na międzynarodowych rynkach kapitałowych i udostępniać je jako pożyczki wzajemne państwom członkowskim, które zwróciły się o pomoc.

PAP/Maciej Zieliński

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock