Dania chce konfiskować uchodźcom wartościowe rzeczy. "Złote plomby też zabierzecie?"


W ostatnich miesiącach Dania przyjęła ostrą politykę wobec uchodźców. We wrześniu władze opublikowały w libańskich gazetach ogłoszenie, którego przekaz dla poszukujących azylu jest dość jasny: "Nie przyjeżdżajcie do nas". Teraz kraj debatuje nad innym, bardziej ekstremalnym posunięciem. Rząd rozważa przyjęcie ustawy, która pozwoli na konfiskatę biżuterii i innych kosztowności uchodźcom, chcącym wjechać do tego skandynawskiego państwa. Rekwizycja mienia miałaby być dokonywana na poczet kosztów utrzymania imigrantów.

Duńska minister ds. integracji Inger Støjberg poinformowała w e-mailu wysłanym do redakcji "Washington Post", że projekt ustawy, przedstawiony 10 grudnia bieżącego roku, daje władzom prawo do przeszukiwania ubrań i bagaży osób ubiegających się o azyl i innych imigrantów nie mających pozwolenia na pobyt w Danii. Znalezione wartościowe rzeczy miałyby służyć do pokrycia wydatków na utrzymanie przybyszów. Nowe prawo dotyczyłoby również uchodźców, którzy już przebywają na terenie Danii.

Spór o obrączki

Parlament ma głosować nad kontrowersyjną ustawą w styczniu. Gdyby zdobyła poparcie, weszłaby w życie już w lutym. Policja mogłaby wówczas rekwirować tym osobom kosztowności i pieniądze. Według ministerstwa przepis miałby zastosowanie tylko do "aktywów o znacznej wartości".

W myśl ustawy, cudzoziemcy będą mogli zachować rzeczy, które są niezbędne do utrzymania przez nich skromnego standardu życia, np. zegarków czy telefonów komórkowych. Ponadto, nie będą konfiskowane przedmioty o sentymentalnej wartości dla właściciela, np. obrączki ślubne, chyba że będą miały "znaczną wartość".

Dwie główne partie polityczne rozbieżnie interpretowały proponowaną ustawę. Minister sprawiedliwości Soren Pind z liberalnej partii Venstre wyjaśniał na początku grudnia w telewizji, że prawo dotyczy osób, które przybywają do kraju np. z walizką pełną diamentów i proszą o azyl. Ale posłowie antyimigracyjnej Duńskiej Partii Ludowej chcieli, aby przepisy dotyczyły również rzeczy o mniejszej wartości. Zdaniem Martina Henriksena, posła tej partii, uchodźcom powinno zabierać się nawet obrączki ślubne.

Wspomnienie gorzkiej historii

Propozycja została napiętnowana i nazwana "małoduszną" oraz "okrutną". Jej przeciwnicy pytają np. "czy rząd będzie zabierał azylantom również złote plomby". Pomysł konfiskaty biżuterii ma wyjątkowo gorzki wydźwięk w Europie, gdzie podczas II Wojny Światowej hitlerowcy rabowali Żydów z dużych ilości złota i innych kosztowności.

Ustawa spotkała się również z ostrą krytyką policji. - Nie potrafię wyobrazić sobie, jak zabieramy uchodźcom obrączki - powiedział Claus Oxfeldt, lider policyjnego związku zawodowego. Wyraził również przekonanie, że ocena wartości konkretnych rzeczy znajduję się poza jurysdykcją policji. - To jest niemożliwe dla nas do oceny, czy obrączka warta jest 1000, 5000 czy 10000 koron - zaznaczył.

Duńskie ministerstwo ds. integracji broni ustawy i podkreśla, że obowiązujące już przepisy wymagają od uchodźców posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie pobytu. "Do Europy przybywa obecnie bardzo wielu uchodźców i my bierzemy w tym udział. Jednak zbyt wielu uchodźców kładzie presję na duńskie społeczeństwo i sprawia, że pomyślna integracja tych, którzy przyjeżdżają do Danii, jest trudniejsza do zapewnienia" - głosi oświadczenie resortu.

Wysyłanie wiadomości

Ministerstwo dodaje, że ci którzy uzyskali pozwolenie na pobyt, mogą w pełni korzystać z bezpłatnego szkolnictwa (także wyższego) i systemu opieki zdrowotnej. Dania zapewnia również procedury integracyjne, takie jak nauka języka i szkolenia zawodowe. "Celem naszych wysiłków jest wspieranie integracji uchodźców, tak aby mogli stać się niezależni finansowo"- podkreśla resort.

Jednak krytycy twierdzą, że rząd chce zniechęcić imigrantów do przyjazdu do Danii, a proponowana ustawa to wysłanie jasnej wiadomości do uchodźców. Ostatnio rząd obciął świadczenia socjalne nawet o 50 proc. We wrześniu rząd wykupił m.in. reklamy w libańskich dziennikach, by informować o zaostrzeniu reguł przyjmowania uchodźców, a także o obniżeniu przysługujących im zasiłków. Zaostrzono także przepisy dotyczące możliwości otrzymania duńskiego obywatelstwa.

Liban: uchodźcy z Syrii szykują się do zimy. Część z nich liczy na szybkie przesiedlenie do Europy:

Autor: ToL//km / Źródło: The Independent, The Local

Pozostałe wiadomości