Sytuacja w mediach publicznych. Jest pismo RPO do ministra kultury

Źródło:
tvn24.pl
RPO o mediach publicznych
RPO o mediach publicznychTVN24
wideo 2/8
RPO o mediach publicznychTVN24

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek napisał do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie sytuacji w mediach publicznych. "Przywrócenie stanu zgodności podstaw prawnych funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji z Konstytucją i prawem międzynarodowym wymaga pilnej nowelizacji przepisów" - podkreślił RPO.

RPO "w związku z działaniami podjętymi wobec organów spółek Skarbu Państwa Telewizja Polska - Spółka Akcyjna i Polskie Radio - Spółka Akcyjna" skierował stanowisko do ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w środę o decyzji szefa tego resortu Bartłomieja Sienkiewicza o postawieniu w stan likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

Nastąpiło to, jak wyjaśniono, w związku z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych.

Czytaj także: Media publiczne w stanie likwidacji. Jakie są uprawnienia ich likwidatorów

RPO o działaniach publicznej radiofonii i telewizji w Polsce

Marcin Wiącek podkreślił, że w ostatnich latach działania publicznej radiofonii i telewizji w Polsce nie odpowiadały standardom zapisanym w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji - "zwłaszcza w zakresie pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności przekazu". "Wniosek taki wynika z analiz przeprowadzonych przez ekspertów i niezależne instytucje" - dodał.

RPO zwrócił przy tym uwagę na sprawozdanie misji obserwacyjnej Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, przygotowane po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jak przypomniano, wskazano tam m.in., że "Podczas kampanii wyborczej telewizja publiczna nie wywiązała się z przewidzianego prawem obowiązku zapewnienia wyważonego i bezstronnego przekazu. Zamiast tego TVP odgrywała instrumentalną rolę w kampanii wyborczej urzędującego prezydenta, często przedstawiając jego głównego rywala jako zagrożenie dla polskich wartości i interesów państwa. Niekiedy przekaz miewał podteksty ksenofobiczne i antysemickie".

Jak dodał Wiącek, "istotne zastrzeżenia co do działalności TVP były również przedstawiane przez Radę Języka Polskiego". Rzecznik zauważył, że w jednym ze sprawozdań wskazała ona m.in., że "Wiadomości TVP nie przekazują obywatelom obiektywnej informacji, lecz własną wizję omawianych wydarzeń. [...] Praktyka językowa i komunikacyjna w paskach Wiadomości ma często charakter manipulacyjny - stosowane tu oddziaływania perswazyjne nadawcy na odbiorcę są bowiem ukryte i realizują partykularne cele nadawcy, bez uwzględnienia - szeroko rozumianej i inkluzywnej w swej istocie - kategorii dobra wspólnego". Ponadto, według Rady "sposób komunikowania się przez autorów pasków z odbiorcą we flagowym programie informacyjnym Telewizji Polskiej S.A ma liczne negatywne skutki społeczne".

Dlatego w ocenie RPO "sytuacja w publicznej radiofonii i telewizji niewątpliwie wymaga zmian mających na celu doprowadzenie do stanu, w którym media publiczne będą właściwie realizowały swoją misję".

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

RPO podkreślił, że "jednym z fundamentalnych warunków prawidłowego funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji jest niezależność instytucji i osób, które podejmują decyzje o działalności publicznych mediów, od aktualnej większości politycznej". "Ta niezależność musi być zagwarantowana również w sytuacji, w której decyzją ustawodawcy media publiczne funkcjonują w oparciu o model jednoosobowych spółek Skarbu Państwa" - zaznaczył.

Przypomniano przy tym, że RPO wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy z 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. "Jednym z zarzutów było przyznanie tą ustawą wyłącznej kompetencji do powoływania zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji członkowi rządu (Ministrowi Skarbu Państwa) i pominięcie w tej procedurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - wskazano.

TK wydał wyrok stwierdzający niekonstytucyjność kilku przepisów zaskarżonej ustawy nowelizującej, uwzględniający część zarzutów wniosku RPO. Podkreślono, że od 2017 roku Rzecznik wielokrotnie apelował do ustawodawcy o wykonanie tego wyroku.

Wiącek stwierdził, że "legitymacja zarządów i rad nadzorczych powoływanych po ogłoszeniu wyroku TK przez Radę Mediów Narodowych opierała się na niekonstytucyjnej normie prawnej - z tego powodu, że w procedurze powołania nie uczestniczyła KRRiT". "Odnosi się to zarówno do organów powołanych przez Radę Mediów Narodowych, jak też przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wynika to z braku udziału KRRiT w procedurze nominacyjnej i braku wystarczających gwarancji niezależności względem władzy politycznej" - wyjaśnił.

"Procedura powinna gwarantować niezależność od władzy wykonawczej i stosowny udział KRRiT"

RPO podkreślił, że na gruncie Konstytucji RP "niedopuszczalny jest mechanizm zakładający powoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji bezpośrednio przez rząd czy członków rządu".

Zwrócono uwagę, że potrzeba zagwarantowania niezależności mediów publicznych od władzy politycznej, w tym od rządu, jest akcentowana również przez instytucje międzynarodowe, m.in. Komitet Ministrów Rady Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Komisję Wenecką przy Radzie Europy.

Zdaniem RPO funkcjonowanie publicznej radiofonii i telewizji w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nie oznacza, że powinno się to odbywać w każdym przypadku na zasadach typowych dla sektora prywatnego. "Stosowanie reguł prawa spółek handlowych nie może prowadzić do tego, że legitymacja organów spółek publicznej radiofonii i telewizji opiera się na bezpośredniej decyzji organu władzy wykonawczej" - czytamy.

"Procedura powoływania członków organów tych spółek powinna gwarantować niezależność od władzy wykonawczej i stosowny udział KRRiT jako organu stojącego na straży interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Z wyroku TK 13/16 wynika, że czynności podejmowane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych nie powinny równocześnie wywoływać skutków niedających się pogodzić ze standardami konstytucyjnymi" - dodano.

Marcin Wiącek o potrzebie "pilnej nowelizacji obowiązujących przepisów"

W ocenie Marcina Wiącka "przywrócenie stanu zgodności podstaw prawnych funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji z Konstytucją i prawem międzynarodowym wymaga pilnej nowelizacji obowiązujących przepisów".

Jak wyjaśnił, nowelizacja powinna odpowiadać zaleceniom przedstawionym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w dotychczasowych wystąpieniach RPO. "Przede wszystkim konieczne jest włączenie KRRiT w procedury powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Rada Ministrów, jej poszczególni członkowie, jak również pozakonstytucyjne organy, takie jak Rada Mediów Narodowych, nie powinny mieć bezpośredniego wpływu na skład organów spółek publicznej radiofonii i telewizji" - zauważył Wiącek.

ZOBACZ STANOWISKO RPO

RPO poprosił ministra kultury o ustosunkowanie się do uwag "i o informację dotyczącą stanu prac zmierzających do doprowadzenia obowiązującego stanu prawnego do zgodności z orzecznictwem TK i standardami międzynarodowymi w obszarze funkcjonowania mediów publicznych".

Autorka/Autor:mb/ams

Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała "Poradnik turystyczny 2024", w którym umieściła szereg ważnych informacji dla podróżnych. Dotyczą one między innymi niezbędnych dokumentów, kwestii ubezpieczenia, podróży ze zwierzętami i przywożenia pamiątek z wakacji.

Wakacje bez przykrych niespodzianek. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Wakacje bez przykrych niespodzianek. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Źródło:
tvn24.pl

Program "Energia paliw", jakim Aramco chce objąć na wyłączność niezależne stacje paliw, nie zawiera programów lojalnościowych dla klientów stacji ani oferty gastronomicznej - podał saudyjski koncern.

Aramco ma plan na Polskę. Koncern zdradza szczegóły

Aramco ma plan na Polskę. Koncern zdradza szczegóły

Źródło:
PAP

Wszystkie rejsy samolotów z lotniska w Manchesterze w północno-zachodniej Anglii zostały w niedzielę rano odwołane lub opóźnione z powodu przerwy w dostawie prądu.

Awaria zasilania na lotnisku w Anglii. Opóźnione i odwołane loty

Awaria zasilania na lotnisku w Anglii. Opóźnione i odwołane loty

Źródło:
PAP

Miastem, które najjaśniej błyszczy, jeśli chodzi o gwiazdki Michelin, jest Kioto. To tam jest największe zagęszczenie restauracji z tym kulinarnym wyróżnieniem na mieszkańca.

Kioto miastem o największym zagęszczeniu restauracji z gwiazdkami Michelin

Kioto miastem o największym zagęszczeniu restauracji z gwiazdkami Michelin

Źródło:
PAP

Parkuj, gdzie tylko chcesz, albo raczej gdzie się auto zmieści - to zasada, która przyświeca wielu kierowcom, zwłaszcza w centrach dużych miast. Jasnych regulacji stawiania aut chce Stowarzyszenie Miejska Agenda Parkingowa. Wysłała w tej sprawie wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. O parkowaniu na chodnikach w materiale programu "Raport" w TVN Turbo.

Parkowanie na chodniku. "Zachęcamy kierowców, żeby łamali przepisy"

Parkowanie na chodniku. "Zachęcamy kierowców, żeby łamali przepisy"

Źródło:
TVN Turbo

Czworo członków rodziny Hinduja, najbogatszej w Wielkiej Brytanii, skazano na kary więzienia w Szwajcarii za wykorzystywanie pracowników sprowadzonych z Indii do pracy w ich genewskiej willi - podał portal stacji BBC.

Członkowie najbogatszej rodziny w Wielkiej Brytanii skazani

Członkowie najbogatszej rodziny w Wielkiej Brytanii skazani

Źródło:
BBC

Pracowity jak Polak i Polka? Według danych Eurostatu jesteśmy w czołówce najbardziej zapracowanych w Unii Europejskiej. Brzmi dobrze. Gorzej, że te same dane pokazują coś jeszcze. Pracujemy więcej, bo mniej w tej naszej pracy wydajności. Materiał Łukasza Łubiana z programu "Polska i Świat" w TVN24.

Pracowity jak Polak. Ale jest jeden problem

Pracowity jak Polak. Ale jest jeden problem

Źródło:
TVN24

W sobotę w Lotto nie padła główna wygrana. Oznacza to, że w najbliższym losowaniu będzie można wygrać trzy miliony złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 22 czerwca 2024 roku.

Wyniki Lotto z 22 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 22 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Najniższa krajowa, czyli płaca minimalna, wzrośnie od 1 lipca 2024 roku. To efekt rozporządzenia przyjętego przez rząd w zeszłym roku. Minimalne wynagrodzenie jest dwukrotnie podnoszone w przypadku podwyższonej inflacji.

Najniższa krajowa wyższa od 1 lipca. Podwyżka dla trzech milionów Polaków

Najniższa krajowa wyższa od 1 lipca. Podwyżka dla trzech milionów Polaków

Źródło:
tvn24.pl

Wielka awaria energetyczna dotknęła w piątek Czarnogórę, Bośnię, Albanię i większość chorwackiego wybrzeża, zakłócając działalność firm, wyłączając sygnalizację świetlną i pozostawiając ludzi bez klimatyzacji w środku fali upałów.

Chaos na ulicach, padły klimatyzatory. "W tym upale tylko czekaliśmy, kiedy to się wydarzy"

Chaos na ulicach, padły klimatyzatory. "W tym upale tylko czekaliśmy, kiedy to się wydarzy"

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Najpiękniejszą nadmorską miejscowością we Włoszech jest Pollica w regionie Kampania na południu - taki werdykt ogłosiły Liga Ochrony Środowiska (Legambiente) i krajowy Touring Club. Łącznie wyróżniono 33 miasteczka - 21 nad morzem i 12 nad jeziorami.

Włosi wybrali najpiękniejszy nadmorski kurort w kraju

Włosi wybrali najpiękniejszy nadmorski kurort w kraju

Źródło:
PAP

W niektórych godzinach dni weekendowych: od 21 czerwca do ostatniej niedzieli przed powrotem uczniów do szkół, w całym kraju obowiązuje zakaz ruchu pojazdów powyżej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) - przypomina resort infrastruktury.

Zakaz ruchu dla niektórych pojazdów

Zakaz ruchu dla niektórych pojazdów

Źródło:
PAP

Kończymy sprzedaż produktów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIRON-ie - przekazał redakcji biznesowej tvn24.pl Piotr Utrata, rzecznik prasowy ING Bank Śląskiego. Wyjaśnił przy tym, czego mają się spodziewać osoby, które taki kredyt już zaciągnęły. ING to pierwszy bank w Polsce, który wprowadził do swojej oferty kredyty hipoteczne oparte na WIRON-ie.

To miała być rewolucja w kredytach. Bank wycofuje ofertę

To miała być rewolucja w kredytach. Bank wycofuje ofertę

Źródło:
tvn24.pl

Osoby wracające z krajów spoza Unii Europejskiej (UE) mogą wwieźć do kraju ograniczoną ilość alkoholu, papierosów i paliwa - ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w poradniku dla podróżnych. Wskazuje także, które produkty żywnościowe można przywieźć z wycieczki i podkreśla, że wwóz niektórych towarów jest zakazany.

Ile można wwieźć do Polski alkoholu i papierosów? Skarbówka wyjaśnia

Ile można wwieźć do Polski alkoholu i papierosów? Skarbówka wyjaśnia

Źródło:
PAP

Średnia cena zakupu metra kwadratowego mieszkania w Świnoujściu wyniosła w maju ponad 28 tysięcy złotych - informują eksperci z portalu RynekPierwotny. To znacznie więcej niż w Warszawie, w której za metr trzeba zapłacić 17,6 tysiąca złotych. W górach najdroższe było Zakopane, a na Mazurach - Mikołajki.

Tu ceny są kosmiczne. "Płacą bajońskie sumy, jeśli mają bajeczny widok z okna"

Tu ceny są kosmiczne. "Płacą bajońskie sumy, jeśli mają bajeczny widok z okna"

Źródło:
tvn24.pl

Kierownictwo firmy Kaspersky Lab, producenta znanego programu antywirusowego, zostało w Stanach Zjednoczonych objęte sankcjami. Powodem jest współpraca z rosyjskim wojskiem i służbami.

"Czarna lista" i sankcje na kierownictwo producenta znanego programu antywirusowego

"Czarna lista" i sankcje na kierownictwo producenta znanego programu antywirusowego

Źródło:
PAP

Podczas majowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej padła propozycja znaczącej podwyżki stóp procentowych. Jedyną osobą, która poparła wniosek, była Joanna Tyrowicz.

Padła propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania

Padła propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania

Źródło:
tvn24.pl

McDonald's wycofuje technologię składania zamówień opartą na sztucznej inteligencji (AI), która była testowana w niektórych restauracjach. Jak donosili klienci sieci w USA, system potrafił kreować nietypowe zamówienia, jak na przykład lody z posypką z bekonu czy karmelowe lody z dodatkowymi porcjami masła.

Klienci byli zaskoczeni. Gigant wstrzymuje testy

Klienci byli zaskoczeni. Gigant wstrzymuje testy

Źródło:
BBC

Oddamy wszystkie opłaty pobrane we wtorek za wypłaty gotówki w urządzeniach Euronetu - przekazał mBank w komunikacie skierowanym do klientów. Ma to związek z akcją protestacyjną sieci bankomatów, w ramach której obniżony został limit wypłaty gotówki do 200 złotych podczas jednej transakcji.

Wielki bank zapowiedział zwrot opłat

Wielki bank zapowiedział zwrot opłat

Źródło:
tvn24.pl

W pełni płatne L4 oraz przeniesienie finansowania chorobowego na ZUS to dwa nowe rozwiązania, nad którymi pracuje obecnie rząd. - Jest dla nas jasne, że za chorobę nie powinno się karać ani pracodawcy, ani pracownika. Dziś oboje są karani - wskazała szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Warto jednak pamiętać, że niektórzy już teraz mogą korzystać ze 100-procentowego L4.

Ministra chce 100 procent pensji na L4. Niektórym przysługuje już teraz

Ministra chce 100 procent pensji na L4. Niektórym przysługuje już teraz

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Wszyscy tak zwani sprzedawcy zobowiązani energii elektrycznej i gazu, którzy muszą składać wnioski taryfowe do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), złożyli je - poinformował w piątek urząd. Według szacunków URE łączny poziom opłaty za energię elektryczną, uwzględniający dystrybucję, miesięcznie wzrośnie od 1 lipca o około 30 złotych dla gospodarstw domowych, w których roczne zużycie prądu nie przekracza 2 MWh.

Podwyżki rachunków za prąd. Wnioski złożyli już wszyscy sprzedawcy

Podwyżki rachunków za prąd. Wnioski złożyli już wszyscy sprzedawcy

Źródło:
PAP

Zaległości alimentacyjne Polaków wynoszą 15,4 mld zł. Posiada je 290 tys. osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, 94 proc. z nich to mężczyźni - wynika z danych KRD. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zadłużenie w grupie wiekowej 18-25 lat wzrosło 10-krotnie.

Nie płacą na własne dzieci, zwłaszcza najmłodsi. "Jedna z najwyższych kwot w historii"

Nie płacą na własne dzieci, zwłaszcza najmłodsi. "Jedna z najwyższych kwot w historii"

Źródło:
PAP

Sąd w Kielcach ogłosił upadłość właściciela marki sklepów Active - informuje portal dlahandlu.pl. W placówkach handlowych firmy można było nabyć między innymi odzież czy sprzęt sportowy.

Jest upadłość polskiej sieci sklepów sportowych

Jest upadłość polskiej sieci sklepów sportowych

Źródło:
tvn24.pl

Rosyjski Novikombank poinformował w czwartek, że jako pierwszy bank w kraju otworzył przedstawicielstwo na Kubie w ramach rosnących powiązań gospodarczych między byłymi sojusznikami z czasów zimnej wojny.

Rosyjski bank otwiera filię na Kubie

Rosyjski bank otwiera filię na Kubie

Źródło:
Reuters