Trzynasta emerytura z funduszu dla niepełnosprawnych. Nowy projekt

Z kraju

Joachim Brudziński o trzynastej emeryturzeRadiowa Jedynka
wideo 2/5

Do Sejmu trafił projekt ustawy zakładający zmianę nazwy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Fundusz Solidarnościowy. Ze środków ma być finansowane między innymi jednorazowe roczne świadczenie pieniądze dla emerytów i rencistów.

Autorem projektu jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawicielką wnioskodawców jest zaś posłanka Urszula Rusecka.

Fundusz Solidarnościowy

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Celem tego funduszu miało być przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.

Poselski projekt nowelizacji przewiduje jednak, że środki ze SFWON będą mogły być przeznaczane także na rzecz emerytów i rencistów. Z tego powodu autorzy projektu zaproponowali zmianę nazwy funduszu na Fundusz Solidarnościowy.

Trzynasta emerytura

Projekt przewiduje, że ze środków funduszu będzie mogła być finansowana tak zwana trzynasta emerytura, czyli jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami jego obsługi.

W poselskiej propozycji znalazły się także zapisy, zgodnie z którymi kosztem Funduszu Solidarności jest także trzynaste świadczenie dla emerytów i rencistów wypłacone w 2019 roku.

Funduszowi w związku z tym zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej. FRD został powołany jako fundusz, w którym mają znajdować się środki na uzupełnienie, wynikającego z przyczyn demograficznych, niedoboru w funduszu emerytalnym.

W połowie roku 2019 (głównie w maju) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2019 roku wypłacił blisko 8,3 miliona trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 miliarda złotych brutto.

Złożony w Sejmie projekt zakłada, że z Funduszu Solidarnościowego finansowane mają być także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Obecnie są one finansowane z budżetu państwa.

"Finansowanie tych świadczeń: jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną ze środków Funduszu wpisuje się w cel, jakim jest zapewnienie wsparcia finansowego emerytom i rencistom, jak również sprzyja koncentracji i koordynacji zadań związanych z realizacją ww. świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach jednej jednostki sektora finansów publicznych, tj. Funduszu Solidarnościowego" - argumentują autorzy projektu.

ZOBACZ PROJEKT

Danina solidarnościowa

Obecnie źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 procent podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

Ponadto środki mają pochodzić z nowego podatku, daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 procent od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że danina obejmie około 21 tysięcy osób.

Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock