Z kraju

Nowy podatek coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy o funduszu wsparcia dla niepełnosprawnych

Z kraju

Danina solidarnościowa. Morawiecki: odczuwalna dla pół procenta najwyżej zarabiających
Danina solidarnościowa. Morawiecki: odczuwalna dla pół procenta najwyżej zarabiających tvn24
wideo 2/4

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy zakładający utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie. Szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to nawet dwa miliardy złotych rocznie.

Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów zaznaczyło, że proponowane rozwiązanie stanowi realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia specjalnego funduszu składającego się między innymi z daniny od osób najlepiej zarabiających. "Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne" - podkreślono w komunikacie. CIR zwraca uwagę, że obecne wsparcie dzięki pieniądzom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej. "Tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by mogły korzystać – na zasadzie równości z innymi – z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług" - podkreślono.

Projekt resortu rodziny

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także "danina solidarnościowa" od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Według rządowych szacunków takich osób w 2019 roku będzie około 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Zgodnie z projektem pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Dwa postulaty

Utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych zapowiadał pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki. Była to odpowiedź na protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych, który rozpoczął się w Sejmie 18 kwietnia i został zawieszony po 40 dniach - 27 maja.

Protestujący mieli dwa postulaty - domagali się zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym", dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. W tym drugim przypadku chodziło o 500 złotych miesięcznie.

Protestujący uznali, że zrealizowano jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Wzrośnie ona z 865,03 zł do 1029,80 zł.

Autor: sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości