Firmy nie wierzą w emerytalną rewolucję

Z kraju

Bartosz Marczuk o PPKtvn24bis
wideo 2/35

Jedynie 7 procent firm uważa, że większość zatrudnionych w ich organizacjach pracowników przystąpi do Pracowniczych Planów Kapitałowych - wynika z raportu KPMG. Dodatkowo, aż 9 na 10 przedsiębiorców planuje wdrożyć tylko minimalną wersję programu.

Autorzy raportu wskazują, że wdrożenie PPK jest dużym wyzwaniem dla firm.

"Sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje obawy natury organizacyjnej, takie jak m.in. dostosowanie systemów informatycznych organizacji, dostosowanie wewnętrznych regulacji, zapewnienie wewnętrznych zasobów i mechanizmów obsługi programu. Dodatkowo, blisko co czwarta firma uważa, że wyzwaniem będą kwestie prawne, natomiast najmniejsze obawy budzą kwestie podatkowe – zdaniem ponad połowy ankietowanych przedsiębiorców są one najmniej problematycznym obszarem" - napisano w komunikacie prasowym KPMG.

Jak podano, wśród firm objętych badaniem KPMG w Polsce 19 proc. organizacji zatrudniających powyżej 250 osób zadeklarowało w sierpniu pełną gotowość do wdrożenia PPK, a 70 proc. przyznało, że jest w trakcie zaawansowanego procesu wdrażania programu. Firmy przyznają, że przystosowanie systemów IT do obsługi programu jest najistotniejszym elementem mającym wpływ na wdrożenie programu.

"KPMG zauważa, że zdecydowana większość ankietowanych firm (92 proc. wskazań) zadeklarowała, że wdroży minimalną wersję PPK. Wariant ten nakłada na pracodawców obowiązek wpłaty na PPK 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. W zależności od dobrowolnej decyzji pracodawcy, składka wpłacana do PPK może zostać powiększona nawet o dodatkowe 2,5 proc. Z rozszerzonej możliwości skorzystać zamierza jednak 3 proc. ankietowanych firm" - czytamy w komunikacie.

"Dodatkowo, tylko 7 proc. respondentów wyraża przekonanie, że do PPK przystąpi większość pracowników zatrudnionych w ich organizacjach" - napisano.

Firmy oczekują wsparcia

"Przewidywany przez pracodawców ograniczony poziom zainteresowania pracowników udziałem w programie sprawia również, że nie traktują oni swoich deklaracji o chęci przeznaczenia środków finansowych na dobrowolne wpłaty, jako istotnego czynnika sukcesu we wdrożeniu PPK. Jest to najmniej istotny element wdrożenia PPK, wskazywany zaledwie przez co 10. firmę. Nie bez znaczenia pozostaje również poziom świadomości pracowników na temat PPK. Tylko 18 proc. organizacji wyraża przekonanie, że zatrudnieni pracownicy posiadają wysoką lub bardzo wysoką wiedzę na ten temat" - podał KPMG. Firmy biorące udział w badaniu KPMG zadeklarowały, że oczekują wsparcia ze strony instytucji finansowych w różnych obszarach – od wyznaczenia dedykowanego opiekuna firmy (96 proc. wskazań), przez akcje informacyjne i szkolenia dla pracowników po wsparcie techniczne.

Przy wyborze instytucji finansowej dla 60 proc. badanych firm najważniejszym kryterium wyboru jest jej doświadczenie w zarządzaniu funduszami na polskim rynku. Dla 58 proc. firm bardzo ważna pozostaje dodatkowo efektywność instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami.

Raport KPMG

Raport KPMG w Polsce pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK" powstał na podstawie badania przeprowadzonego na terenie całej Polski w sierpniu 2019 r. metodą CATI na próbie 120 firm, zatrudniających minimum 50 pracowników oraz największych organizacji zatrudniających powyżej 250 pracowników. Z dniem 1 lipca 2019 r. największe firmy w Polsce zatrudniające powyżej 250 pracowników zostały zobligowane do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem przystąpienia do PPK będą objęte mniejsze firmy, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

Autor: mp / Źródło: PAP