Problemy z 500 plus. Ustawa dopiero weszła w życie, a już jest jej nowelizacja

Z kraju

tvn24Niższe alimenty przez program Rodzina 500 plus. "Cel ustawy nie jest spełniony"

Pieniądze uzyskanie w ramach programu Rodzina 500 plus mogą wpływać na wysokość innych świadczeń. - Niektóre sądy już zaczęły obniżać alimenty - mówiła w TVN24 prawniczka Magdalena Matusiak-Frącczak. - Kiedy jednocześnie daje się dodatkowe środki, ale zabiera się alimenty, to w zasadzie cel ustawy nie jest spełniony - oceniła. I tłumaczyła, jakie zmiany należałoby w niej wprowadzić.

Dr Magdalena Matusiak-Frącczak stwierdziła w TVN24, że program Rodzina 500 plus był przygotowywany bardzo szybko i to z tego może wynikać fakt, że świadczenie wpływa na wysokość alimentów.

Potrzeba zmian

- Niektóre sądy już zaczęły obniżać alimenty albo zasądzać niższe świadczenia, bo rodzic, u którego dzieci przebywają, może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus. Argumentowano to tak, że skoro pieniądze w ramach programu są na dziecko, to trzeba obniżyć alimenty o tę kwotę - mówiła Matusiak-Frącczak. Prawniczka wyjaśniła, że w nowelizacji ustawy, która trafiła już do Sejmu, ma znaleźć się zapis zmieniający Kodeks rodzinny i opiekuńczy. - Nie wiem, czy ten kodeks trzeba zmieniać. Raczej należy do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzić zapis, że świadczenie wychowawcze nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny - powiedziała Matusiak-Frącczak.

Niższe alimenty?

Gość TVN24 stwierdziła również, że osoby, które obecnie płacą alimenty, mogą na mocy obowiązujących obecnie przepisów starać się o obniżenie wysokości alimentów. - Artykuł czwarty ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyraźnie wskazuje, że to świadczenie ma na celu pokrycie wydatków związanych z wychowaniem i utrzymaniem dziecka - wyjaśniła Matusiak-Frącczak. Dodała, że celem ustawy wprowadzającej program Rodzina 500 plus było zwiększenie możliwości finansowych rodziców wychowujących dzieci. - Kiedy jednocześnie daje się dodatkowe środki, ale zabiera się alimenty, to w zasadzie cel ustawy nie jest spełniony - oceniła.

Szybka nowelizacja

Do Sejmu trafił już prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który ma wyraźnie wskazać, że świadczenie wychowawcze, które otrzymują rodzice w ramach programu Rodzina 500 plus nie będzie wpływał na zakres obowiązku alimentacyjnego. W prezydenckim projekcie proponuje się zmianę artykułu, regulującego kwestię wpływu świadczeń z programu 500 plus na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego. "Zmiana polega na wyraźnym wskazaniu, że świadczenie wychowawcze oraz będący jego odpowiednikiem dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego" - podkreślono w uzasadnieniu projektu. Jak wskazują jego autorzy, pozwoli to na uniknięcie ewentualnych rozbieżności w orzecznictwie sądów rodzinnych oraz zapewni stosowanie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (wprowadziła ona program Rodzina 500 plus) zgodnie z intencjami ustawodawców. "Celem tej ustawy jest wsparcie osób wychowujących dzieci, poprzez częściowe pokrycie związanych z tym wydatków. Ustawa zmierza zatem do poprawy sytuacji materialnej osób wychowujących dzieci i zwiększenia w ten sposób dzietności, nie zaś do utrzymania obecnego stanu rzeczy. Nie może ona więc być wykorzystywana do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych i pomocy osobom zobowiązanym z tego tytułu, zwłaszcza w sytuacji tak niskiej ściągalności alimentów. Byłoby to nie tylko sprzeczne z jej istotą, ale również rażąco naruszałoby zasadę sprawiedliwości społecznej" - wskazano w uzasadnieniu. Analogiczne rozwiązania zaproponowano w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla przysługujących różnym formom pieczy zastępczej. Kolejna projektowana zmiana wyłącza te świadczenia spod egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Autorzy projekty wskazują, że choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono zapisy mające na celu wyłączenie kwot świadczenia wychowawczego spod egzekucji, nie będą one skuteczne w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego. Nawet w przypadku, gdy środki są chronione przed egzekucją na podstawie przepisów szczególnych (np. część wynagrodzenia za pracę), z momentem wpływu na rachunek bankowy podlegają egzekucji na zasadach określonych dla egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego. Komornik sądowy czy też administracyjny organ egzekucyjny nie posiadają bowiem wiedzy, jakie środki znajdują się na zajmowanym rachunku bankowym oraz skąd one pochodzą. Projektodawcy chcą, aby zmienione przepisy weszły w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy.

500 zł na dziecko

1 kwietnia ruszył program "Rodzina 500 plus", w ramach którego wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. Wnioski można składać m.in. w urzędach i przez internet. Dotychczas wpłynęło już ich ponad 1,8 mln (przy 2,7 mln uprawnionych rodzin).

Autor: msz//km / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: