"Jak Krajowa Rada zmieniła zdanie w sprawie TVN". "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do opinii prawnej

Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna, TVN24 Biznes, TVN24
"DGP": Jak KRRiT zmieniła zdanie w sprawie TVN
"DGP": Jak KRRiT zmieniła zdanie w sprawie TVNTVN24
wideo 2/7
"DGP": Jak KRRiT zmieniła zdanie w sprawie TVNTVN24

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", kilka lat temu obecny prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot podpisał się pod ekspertyzą, na podstawie której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała TVN za podmiot europejski. Dziś szef KRRiT Witold Kołodziejski nazywa taką interpretację przepisów fikcją.

"DGP" dotarł do opinii w sprawie sprzedaży udziałów w spółce mającej polską koncesję RTV, które sporządziło w styczniu i lutym 2015 roku biuro prawne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. KRRiT analizowała wtedy przejęcie TVN przez amerykańską spółkę Scripps Networks Interactive. "Nabywcą była spółka zarejestrowana w UE i to regulatorowi wystarczyło" – wskazuje gazeta.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Dziennik przypomina we wtorkowym artykule, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji maksymalny udział kapitału zagranicznego w podmiotach, które mogą dostać polskie koncesje, wynosi 49 proc. Ten limit nie dotyczy jednak kapitału z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który jest w mediach traktowany na równi z polskim.

Obecny szef KRRiT Witold Kołodziejski nazywa taką interpretację "czystą fikcją" i obchodzeniem ustawy. "Rada od ponad półtora roku nie podjęła decyzji o przedłużeniu koncesji kanału satelitarnego TVN24, która wygasa 26 września. Teoretycznie nadawca powinien otrzymać licencję na kolejne 10 lat, chyba że rażąco naruszył ustawę o RTV" – wskazuje "DGP".

Gazeta zwraca jednak uwagę, że w praktyce żadne głosowanie rady nie przyniosło rozstrzygnięcia "z powodu nagłych wątpliwości co do kraju pochodzenia koncesjonariusza". Dodatkowo dziennik przypomina, że działająca w tym samym składzie co dzisiaj KRRiT niespełna rok temu odnowiła koncesję naziemnego kanału TTV, którego bezpośrednim koncesjonariuszem jest należąca do TVN spółka Stavka.

Grupa TVN - opinia prawników KRRiT

Tydzień temu szef KRRiT Witold Kołodziejski mówił, że problem "został być może dostrzeżony za późno" i że "obchodzenie przepisów" trwa sześć lat. Podkreślił, że kłopot wynika z precedensu stworzonego w 2015 roku. Ówczesnym przewodniczącym KRRiT był Jan Dworak. Zdaniem Kołodziejskiego interpretacja, pozwalająca Scrippsowi wejść na polski rynek za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w UE, została przeprowadzona "metodą faktów dokonanych".

Dworak mówił "DGP", że sześć lat temu "zdecydowały ekspertyzy prawne, które stwierdziły, że w świetle prawa medialnego to nie jest spółka amerykańskiego, tylko europejska". Dodał, że najważniejsza była opinia prawników KRRiT.

Gazeta ma kopie opinii sporządzonych wtedy w biurze regulatora. Podpisał je ówczesny wicedyrektor departamentu prawnego Tomasz Zdzikot, obecny prezes Poczty Polskiej, bliski współpracownik Mariusza Błaszczaka (był m.in. wiceministrem w MSWiA i MON, gdy tymi resortami kierował Błaszczak - przyp. red.). Zdzikot w 2015 roku stwierdził, że nabycie przez podmiot zagraniczny udziałów w spółce mającej polską koncesję "wymaga zezwolenia przewodniczącego Krajowej Rady wydawanego na podstawie uchwały KRRiT". Takie "zezwolenie nie może być udzielone", jeżeli kapitał zagraniczny obejmie ponad 49 proc. udziałów. Autor opinii zastrzegł, że sprzedaż spółki z koncesją bez wymaganego zezwolenia "będzie nieważna z mocy prawa".

Gazeta wskazuje, że w odniesieniu do przejęcia TVN przez Scripps kluczowe są dwa elementy ekspertyzy Zdzikota. Stwierdza on, że wobec podmiotów z EOG zezwolenie przewodniczącego KRRiT na transakcję "nie będzie wymagane", gdyż nie stosuje się do nich limitu 49 proc. I podkreśla, że "fakt kontrolowania spółki przez podmiot spoza EOG nie pozbawia spółki przymiotu osoby zagranicznej mającej siedzibę w państwie EOG, a co za tym idzie, nie podlega ona obowiązkowi uzyskania przedmiotowego zezwolenia". Dodaje, że uznanie za decydujące "pochodzenia spółki dominującej spoza EOG" byłoby sprzeczne z intencjami ustawodawcy.

"Dziennik Gazeta Prawna" zapytał KRRiT, czy jej biuro prawne podtrzymuje opinię z 2015 roku. Gazeta nie otrzymała odpowiedzi. Na podobne pytania w imieniu Zdzikota odpowiedziała Poczta Polska, spółka odesłała "DGP" do KRRiT. "Nadawca zabiegając o rekoncesję dla TVN24, przedstawił radzie kilka nowych ekspertyz za utrzymaniem dotychczasowej interpretacji. Rada twierdzi, że dysponuje analizami, z których wynika coś przeciwnego" – przypomina gazeta.

Koncesja dla TVN24

- To jest ta sama instytucja i kiedy nie wnosiła zastrzeżeń do transakcji, to sankcjonowała pewnie zmiany na rynku i sankcjonowała pewną interpretację prawa. Natomiast teraz jest pytanie, na ile od tej interpretacji można odejść – komentował na antenie TVN24 Grzegorz Osiecki z "Dziennika Gazety Prawnej", współautor artykułu. Jak wskazał, w tej chwili w KRRiT są różne opinie, jest "duży zgryz".

- Ustawa (lex TVN - red.) miałaby być kwitem dla Krajowej Rady, która ma problemy z wydaniem koncesji dla TVN24. (...) mamy teraz splątanie tego wszystkiego i KRRiT, która próbuje jakoś wybrnąć spychając to do Sejmu. W Sejmie jest duży znak zapytania, bo kompletnie nikt nie wie, jak się skończy to głosowanie i wszyscy tkwimy w totalnym zawieszeniu – stwierdził Osiecki, zwracając uwagę, że "cała sprawa wywołuje olbrzymie oburzenie".

Osiecki z "DGP" o zmianie zdania w sprawie TVN przez KRRiT
Osiecki z "DGP" o zmianie zdania w sprawie TVN przez KRRiTTVN24

Gościem TVN24 była też Magdalena Chrzczonowicz z portalu OKO.press. - Nie dziwi mnie fakt zmiany tej opinii, bo kwestia koncesji dla TVN24 to kwestia czysto polityczna – stwierdziła. Jej zdaniem "nie wchodzą w grę żadne rzeczywiste kwestie prawne". - Oczywiście wynaleziono kruczek, sposób, ale nie ma to żadnego znaczenia – oceniła Chrzczonowicz.

Chrzczonowicz: kwestia koncesji dla TVN24 to kwestia czysto polityczna
Chrzczonowicz: kwestia koncesji dla TVN24 to kwestia czysto politycznaTVN24

Rzeczniczka KRRiT o ujawnionej opinii w sprawie TVN

Do sprawy odniosła się w rozmowie z TVN24 rzeczniczka KRRIT Teresa Brykczyńska. Powiedziała, że w przytoczonym przez "Dziennik Gazetę Prawną" okresie "departament prawny nie zamawiał opinii prawnych, ale wykonywał swoje wewnętrzne opracowania, które dotyczyły jedynie samej transakcji, a nie odnosiły się do artykułu 35. (ustawy o radiofonii i telewizji-red.), który dotyczy limitu 49 procent (kapitału - red.) dla podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

- Wówczas też w omawianym okresie Krajowa Rada nie podjęła żadnej uchwały, nie wydała oficjalnego stanowiska, a przewodniczący Jan Dworak również nie wydał decyzji w tej sprawie - dodała.

- Wiemy również, że na posiedzeniu Krajowej Rady w marcu 2015 roku z udziałem przedstawicieli Scripps (Networks Interactive - red.) przewodniczący Jan Dworak uchylił się wprost od odpowiedzi na pytanie, które zostało mu zadane. Dotyczyło możliwości zawarcia takiej transakcji - mówiła rzeczniczka KRRiT.

Na uwagę, że zostało to zaopiniowane pozytywnie, Brykczyńska powiedziała, że "trudno się do tego odnieść, ponieważ nie mamy żadnego oficjalnego stanowiska Krajowej Rady z 2015 roku".

Opinia prawna sporządzona wtedy przez biuro KRRiT wskazała jednak jednoznacznie, że stanowisko czy też opinia Krajowej Rady "nie będzie wymagana" wobec podmiotu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo, "fakt kontrolowania spółki przez podmiot spoza EOG nie pozbawia spółki przymiotu osoby zagranicznej mającej siedzibę w państwie EOG, a co za tym idzie, nie podlega ona obowiązkowi uzyskania przedmiotowego zezwolenia".

Rzeczniczka KRRiT powiedziała, że "dopiero obecnie Rada zamówiła opinie prawne i posiada w tej chwili szereg pogłębionych opinii, już interpretacji artykułu 35., bo o ten artykuł głownie chodzi". - Mając już te opinie prawne oraz szeroką wiedzę na temat struktury właścicielskiej grupy Discovery, będzie podejmować jakąś decyzję - dodała. 

Brykczyńska przekonywała, że "jest obowiązek zgłoszenia jakichkolwiek transakcji, które dotyczą zmiany struktur właścicielskich do Krajowej Rady i to zostało zgłoszone rzeczywiście, natomiast według naszej wiedzy i protokołów z posiedzeniu w marcu 2015 roku nie ma żadnego oficjalnego stanowiska Krajowej Rady".

Rzeczniczka KRRiT skomentowała ujawnioną opinię prawną w sprawie TVN
Rzeczniczka KRRiT skomentowała ujawnioną opinię prawną w sprawie TVNTVN24

Kiedy może zapaść decyzja w sprawie koncesji dla TVN24?

Mówiła, że teraz KRRiT "dogłębnie bada struktury właścicielskie i zgodność z ustawą" i stąd oczekiwanie na decyzję "tak długo trwa". Pytana, kiedy decyzja w sprawie koncesji dla TVN24 może zapaść, odparła, że myślę, że "do 26 września taka decyzja zapadnie". 

Projekt anty-TVN i koncesja dla TVN24

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas posiedzenia 27 lipca przyjęła wraz z poprawkami projekt nowelizacji ustawy medialnej

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w ostatnich dniach dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć.

Właścicielem TVN jest Discovery poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii, a więc należącą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Autorka/Autor:mb,js\mtom

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, TVN24 Biznes, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN

Pozostałe wiadomości

Około ośmiu miliardów złotych brakuje na realizację całego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz. Zapewnił, że nie ma planów zarzucenia programu.

Dziura w sztandarowym programie PiS. "Środki są niewystarczające"

Dziura w sztandarowym programie PiS. "Środki są niewystarczające"

Źródło:
PAP

Orange Polska kontynuuje proces wyłączania sieci 3G w Polsce. W maju przyjdzie czas na okolice Słupska i Koszalina - poinformował operator. Zwrócono przy tym uwagę, że dla niektórych użytkowników będzie to oznaczało konieczność wymiany karty SIM lub telefonu. Zmiany już wcześniej wprowadziło T-Mobile Polska.

Duży operator zapowiada kolejne zmiany. Konieczna może być wymiana karty SIM lub telefonu

Duży operator zapowiada kolejne zmiany. Konieczna może być wymiana karty SIM lub telefonu

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wprowadzeniem opłaty rejestracyjnej i nowego podatku od pojazdów spalinowych. To rozwiązania, które zapowiedziano w przygotowanym przez poprzedni rząd Krajowym Planie Odbudowy. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta chciałby, żeby przy wyliczaniu wysokości opłaty i podatku była brana pod uwagę waga pojazdu. Zwraca przy tym uwagę na narastający problem z SUV-ami. - Jeśli będzie można zmusić właścicieli SUV-ów do wzięcia, przynajmniej finansowo, większej odpowiedzialności za zajmowanie większej przestrzeni, skłaniałbym się, by to zrobić - mówi Krzysztof Bolesta w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Nowy podatek od aut spalinowych. "Pracujemy nad tym"

Nowy podatek od aut spalinowych. "Pracujemy nad tym"

Źródło:
"Rzeczpospolita", tvn24.pl

Do końca marca powinniśmy mieć wstępne odpowiedzi, jakie działania są możliwe w obrębie spółki, aby ceny paliw były niższe niż w tej chwili - powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Szef rządu był także dopytywany o swoje dawne zapowiedzi, że gdy przejmie władzę paliwo będzie po 5,19 zł. - Rozumiem niecierpliwość, ja też na to czekam - odparł.

Donald Tusk o cenach paliw. "Ja też na to czekam"

Donald Tusk o cenach paliw. "Ja też na to czekam"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad zmianami w tak zwanym podatku Belki. Wstępna koncepcja ma być ogłoszona jeszcze w lutym - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman. Obietnica w sprawie podatku Belki pojawiła się w trakcie kampanii wyborczej ze strony Koalicji Obywatelskiej i była jednym ze "100 konkretów".

Podatek Belki do zmiany. Ważna zapowiedź

Podatek Belki do zmiany. Ważna zapowiedź

Źródło:
PAP

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał Radę Polskiej Fundacji Narodowej. Jak poinformował resort, "decyzja została podjęta ze względu na brak transparentności w działaniach realizowanych przez PFN".

"Współpracownicy Kaczyńskiego i działacze PiS". Rada odwołana

"Współpracownicy Kaczyńskiego i działacze PiS". Rada odwołana

Źródło:
tvn24.pl

Orlen otrzymał dwie niewiążące oferty wykazujące zainteresowanie ewentualnym kupnem spółki Polska Press - wynika z czwartkowej wypowiedzi pełniącego obowiązki prezesa płockiego koncernu Witolda Literackiego. Dodał, że trwa analiza opłacalności tej spółki medialnej.

Dwóch chętnych na Polska Press. "Na razie nie podejmujemy żadnych decyzji"

Dwóch chętnych na Polska Press. "Na razie nie podejmujemy żadnych decyzji"

Źródło:
PAP

Olgierd Cieślik został odwołany z funkcji prezesa zarządu Totalizatora Sportowego. Decyzję w tej sprawie podjęła rada nadzorcza spółki. Pełniącym obowiązki prezesa TS został Stanisław Grabiec.

Karuzela kadrowa w państwowych spółkach. "Moja misja właśnie dobiega końca"

Karuzela kadrowa w państwowych spółkach. "Moja misja właśnie dobiega końca"

Źródło:
tvn24.pl

W przypadku Polski chodzi przede wszystkim o napływ olbrzymiej ilości surowców rolniczych z Ukrainy. Natomiast w innych państwach to jest niezgoda na Zielony Ład - tak o protestach rolników mówił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stwierdził, że problemy w rolnictwie "są kwestią zaniechań". - Musiał przyjść taki moment, że to napięcie zacznie sięgać zenitu. Myślę, że właśnie w takim momencie się znajdujemy - ocenił.

"Musiał przyjść taki moment, że napięcie zacznie sięgać zenitu"

"Musiał przyjść taki moment, że napięcie zacznie sięgać zenitu"

Źródło:
tvn24.pl

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2024 roku wzrosła o 3 procent w ujęciu rocznym - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem analityków polski konsument "wraca nad kreskę" po słabszych danych z grudnia, ale boomu nie ma.

"Polski konsument wraca nad kreskę". Najnowsze dane

"Polski konsument wraca nad kreskę". Najnowsze dane

Źródło:
tvn24.pl

Grupa Orlen poinformowała, że wypracowała w 2023 roku zysk netto w wysokości ponad 27,5 miliarda złotych. W czwartym kwartale zysk netto sięgnął blisko 7,3 miliarda złotych. Tak poinformował płocki koncern w raporcie finansowym opublikowanym w czwartek.

Orlen podał wyniki finansowe. Zysk mniejszy niż rok wcześniej

Orlen podał wyniki finansowe. Zysk mniejszy niż rok wcześniej

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ponownie jest głośno o programie "Laptop dla ucznia". W magazynach zalega ponad 10 tysięcy komputerów, bo zamówiono ich za dużo w ramach flagowego programu Prawa i Sprawiedliwości. Przepisy w obecnym kształcie wiążą ręce nowej władzy, bo sprzęt może trafić tylko do czwartoklasistów. Ustawową zmianę w tym zakresie zapowiada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Materiał z magazynu "Polska i Świat", przygotowany przez Łukasza Łubiana.

"Wielu dyrektorów i dyrektorek szkół dzwoni". Minister zapowiada zmianę przepisów

"Wielu dyrektorów i dyrektorek szkół dzwoni". Minister zapowiada zmianę przepisów

Źródło:
TVN24

Firmy pożyczkowe w styczniu 2024 roku udzieliły łącznie ponad 1,1 miliona nowych pożyczek pozabankowych o wartości blisko 1,6 miliarda złotych. Oznacza to, że w porównaniu do sytuacji przed rokiem przyznano o 233,8 procent więcej pożyczek i na kwotę wyższą o 101,4 procent. Takie informacje przekazało Biuro Informacji Kredytowej, powołując się na dane z firm pożyczkowych współpracujących z BIK.

Liczba udzielonych pożyczek wystrzeliła. Upowszechniła się nowa metoda

Liczba udzielonych pożyczek wystrzeliła. Upowszechniła się nowa metoda

Źródło:
tvn24.pl

Wstępny wniosek o pociągnięcie prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu (TS) ma wpłynąć do Sejmu do końca marca - przekazał Janusz Cichoń, który jest przewodniczącym sejmowej komisji finansów publicznych.

Czarne chmury nad prezesem NBP. "Jesteśmy zdeterminowani, by ten proces przeprowadzić"

Czarne chmury nad prezesem NBP. "Jesteśmy zdeterminowani, by ten proces przeprowadzić"

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) jest gotowa zatwierdzić przekazanie Polsce 6,3 miliarda euro (w przeliczeniu 27 miliardów złotych) z Funduszu Odbudowy - podała agencja Bloomberg. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu.

Media: Bruksela gotowa zatwierdzić przekazanie Polsce miliardów euro

Media: Bruksela gotowa zatwierdzić przekazanie Polsce miliardów euro

Źródło:
PAP

Brak wymogów jakościowych pomp ciepła doprowadził do zalewu rynku nieefektywnymi urządzeniami z Chin - przekonywali w Sejmie producenci. Emil Świerczyński, dyrektor w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przekazał, że przygotowywane są zmiany w programie Czyste Powietrze.

"Zostaliśmy największym w Europie importerem pomp". Będą zmiany w popularnym programie

"Zostaliśmy największym w Europie importerem pomp". Będą zmiany w popularnym programie

Źródło:
PAP

Nowe banknoty z wizerunkiem króla Karola III wejdą do obiegu 5 czerwca - podał Bank Anglii. Mają być używane razem z tymi, na których jest podobizna zmarłej w 2022 roku królowej Elżbiety II.

Nowe banknoty w Wielkiej Brytanii

Nowe banknoty w Wielkiej Brytanii

Źródło:
PAP

Mimo upałów i pożarów Grecja w 2023 roku odnotowała rekordową liczbę 32,7 miliona turystów zagranicznych - wynika z danych opublikowanych przez bank centralny tego kraju.

Rekord sprzed pandemii pobity. Fala turystów

Rekord sprzed pandemii pobity. Fala turystów

Źródło:
PAP

Podkomisja parlamentu Korei Południowej zatwierdziła projekt noweli zwiększający kapitał koreańskiego banku eksportowo-importowego (Eximbanku). Ta zmiana jest niezbędna do sfinalizowania drugiego kontraktu na eksport uzbrojenia do Polski.

Zielone światło w sprawie sfinalizowania kredytu na zakup broni przez Polskę

Zielone światło w sprawie sfinalizowania kredytu na zakup broni przez Polskę

Źródło:
PAP

Władze Ukrainy powiadomiły, że planują uruchomić nowy szlak eksportowy na Dunaju, niezbędny wobec zablokowania granicy lądowej z Unią Europejską przez polskich rolników. Kijów chce zwiększyć sprzedaż na rynki zagraniczne do poziomu sprzed wojny - poinformowała agencja Bloomberga.

Ukraina ma plan, jak ominąć Polskę

Ukraina ma plan, jak ominąć Polskę

Źródło:
PAP

W styczniu 2024 roku podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej padł wniosek o podwyżkę stóp procentowych o dwa punkty procentowe (200 punktów bazowych), poparła go jedynie członkini RPP Joanna Tyrowicz - przekazał Narodowy Bank Polski. Pozostali członkowie Rady byli przeciw.

Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Podano wyniki głosowania RPP

Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Podano wyniki głosowania RPP

Źródło:
PAP

Odmrażanie cen energii powinno być stopniowe, najłagodniejszym poziomem wyjścia z zamrożenia byłby wzrost rachunku dla gospodarstw domowych w drugiej połowie roku o 15 procent - poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Od połowy roku możliwe wyższe rachunki za prąd. "Trzy warianty leżą na stole"

Od połowy roku możliwe wyższe rachunki za prąd. "Trzy warianty leżą na stole"

Źródło:
PAP

Narodowy Bank Polski zakończył 2023 rok ze stratą, choć wcześniej spodziewano się, że bank centralny zanotuje zysk i z tego tytułu do państwowej kasy trafi 6 miliardów złotych. Wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy na koniec 2023 roku o około 31 miliardów złotych - poinformował NBP w środowym komunikacie. Według banku centralnego o możliwości wystąpienia straty było powszechnie wiadomo "począwszy od września".

NBP o "co najmniej zaskakującym" działaniu rządu

NBP o "co najmniej zaskakującym" działaniu rządu

Źródło:
tvn24.pl

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w środę kolejny raz rozmawiał z ministrem polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Mykołą Solskim. - Nie ukrywam, że rozmowy są trudne, nawet bardzo trudne - przekazał polski minister w rozmowie z TVN24. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak poinformował, że "jest zgoda na licencjonowanie produktów, jesteśmy ciągle w fazie ustalania, których produktów". - Zobowiązuję się, że będziemy naciskać na to, żeby te rozmowy przyspieszyły - zadeklarował Kołodziejczak.

"Bardzo trudne" rozmowy z Ukrainą. Deklaracja Kołodziejczaka

"Bardzo trudne" rozmowy z Ukrainą. Deklaracja Kołodziejczaka

Źródło:
tvn24.pl

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2024 roku spadła o 6,1 procent licząc rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 63,2 procent - podał Główny Urząd Statystyczny.

Te dane zaskoczyły nawet pesymistów. "Fatalny odczyt"

Te dane zaskoczyły nawet pesymistów. "Fatalny odczyt"

Źródło:
PAP/tvn24.pl