"Jak Krajowa Rada zmieniła zdanie w sprawie TVN". "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do opinii prawnej

Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna, TVN24 Biznes, TVN24
"DGP": Jak KRRiT zmieniła zdanie w sprawie TVN
"DGP": Jak KRRiT zmieniła zdanie w sprawie TVNTVN24
wideo 2/7
"DGP": Jak KRRiT zmieniła zdanie w sprawie TVNTVN24

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", kilka lat temu obecny prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot podpisał się pod ekspertyzą, na podstawie której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała TVN za podmiot europejski. Dziś szef KRRiT Witold Kołodziejski nazywa taką interpretację przepisów fikcją.

"DGP" dotarł do opinii w sprawie sprzedaży udziałów w spółce mającej polską koncesję RTV, które sporządziło w styczniu i lutym 2015 roku biuro prawne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. KRRiT analizowała wtedy przejęcie TVN przez amerykańską spółkę Scripps Networks Interactive. "Nabywcą była spółka zarejestrowana w UE i to regulatorowi wystarczyło" – wskazuje gazeta.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Dziennik przypomina we wtorkowym artykule, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji maksymalny udział kapitału zagranicznego w podmiotach, które mogą dostać polskie koncesje, wynosi 49 proc. Ten limit nie dotyczy jednak kapitału z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który jest w mediach traktowany na równi z polskim.

Obecny szef KRRiT Witold Kołodziejski nazywa taką interpretację "czystą fikcją" i obchodzeniem ustawy. "Rada od ponad półtora roku nie podjęła decyzji o przedłużeniu koncesji kanału satelitarnego TVN24, która wygasa 26 września. Teoretycznie nadawca powinien otrzymać licencję na kolejne 10 lat, chyba że rażąco naruszył ustawę o RTV" – wskazuje "DGP".

Gazeta zwraca jednak uwagę, że w praktyce żadne głosowanie rady nie przyniosło rozstrzygnięcia "z powodu nagłych wątpliwości co do kraju pochodzenia koncesjonariusza". Dodatkowo dziennik przypomina, że działająca w tym samym składzie co dzisiaj KRRiT niespełna rok temu odnowiła koncesję naziemnego kanału TTV, którego bezpośrednim koncesjonariuszem jest należąca do TVN spółka Stavka.

Grupa TVN - opinia prawników KRRiT

Tydzień temu szef KRRiT Witold Kołodziejski mówił, że problem "został być może dostrzeżony za późno" i że "obchodzenie przepisów" trwa sześć lat. Podkreślił, że kłopot wynika z precedensu stworzonego w 2015 roku. Ówczesnym przewodniczącym KRRiT był Jan Dworak. Zdaniem Kołodziejskiego interpretacja, pozwalająca Scrippsowi wejść na polski rynek za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w UE, została przeprowadzona "metodą faktów dokonanych".

Dworak mówił "DGP", że sześć lat temu "zdecydowały ekspertyzy prawne, które stwierdziły, że w świetle prawa medialnego to nie jest spółka amerykańskiego, tylko europejska". Dodał, że najważniejsza była opinia prawników KRRiT.

Gazeta ma kopie opinii sporządzonych wtedy w biurze regulatora. Podpisał je ówczesny wicedyrektor departamentu prawnego Tomasz Zdzikot, obecny prezes Poczty Polskiej, bliski współpracownik Mariusza Błaszczaka (był m.in. wiceministrem w MSWiA i MON, gdy tymi resortami kierował Błaszczak - przyp. red.). Zdzikot w 2015 roku stwierdził, że nabycie przez podmiot zagraniczny udziałów w spółce mającej polską koncesję "wymaga zezwolenia przewodniczącego Krajowej Rady wydawanego na podstawie uchwały KRRiT". Takie "zezwolenie nie może być udzielone", jeżeli kapitał zagraniczny obejmie ponad 49 proc. udziałów. Autor opinii zastrzegł, że sprzedaż spółki z koncesją bez wymaganego zezwolenia "będzie nieważna z mocy prawa".

Gazeta wskazuje, że w odniesieniu do przejęcia TVN przez Scripps kluczowe są dwa elementy ekspertyzy Zdzikota. Stwierdza on, że wobec podmiotów z EOG zezwolenie przewodniczącego KRRiT na transakcję "nie będzie wymagane", gdyż nie stosuje się do nich limitu 49 proc. I podkreśla, że "fakt kontrolowania spółki przez podmiot spoza EOG nie pozbawia spółki przymiotu osoby zagranicznej mającej siedzibę w państwie EOG, a co za tym idzie, nie podlega ona obowiązkowi uzyskania przedmiotowego zezwolenia". Dodaje, że uznanie za decydujące "pochodzenia spółki dominującej spoza EOG" byłoby sprzeczne z intencjami ustawodawcy.

"Dziennik Gazeta Prawna" zapytał KRRiT, czy jej biuro prawne podtrzymuje opinię z 2015 roku. Gazeta nie otrzymała odpowiedzi. Na podobne pytania w imieniu Zdzikota odpowiedziała Poczta Polska, spółka odesłała "DGP" do KRRiT. "Nadawca zabiegając o rekoncesję dla TVN24, przedstawił radzie kilka nowych ekspertyz za utrzymaniem dotychczasowej interpretacji. Rada twierdzi, że dysponuje analizami, z których wynika coś przeciwnego" – przypomina gazeta.

Koncesja dla TVN24

- To jest ta sama instytucja i kiedy nie wnosiła zastrzeżeń do transakcji, to sankcjonowała pewnie zmiany na rynku i sankcjonowała pewną interpretację prawa. Natomiast teraz jest pytanie, na ile od tej interpretacji można odejść – komentował na antenie TVN24 Grzegorz Osiecki z "Dziennika Gazety Prawnej", współautor artykułu. Jak wskazał, w tej chwili w KRRiT są różne opinie, jest "duży zgryz".

- Ustawa (lex TVN - red.) miałaby być kwitem dla Krajowej Rady, która ma problemy z wydaniem koncesji dla TVN24. (...) mamy teraz splątanie tego wszystkiego i KRRiT, która próbuje jakoś wybrnąć spychając to do Sejmu. W Sejmie jest duży znak zapytania, bo kompletnie nikt nie wie, jak się skończy to głosowanie i wszyscy tkwimy w totalnym zawieszeniu – stwierdził Osiecki, zwracając uwagę, że "cała sprawa wywołuje olbrzymie oburzenie".

Osiecki z "DGP" o zmianie zdania w sprawie TVN przez KRRiT
Osiecki z "DGP" o zmianie zdania w sprawie TVN przez KRRiTTVN24

Gościem TVN24 była też Magdalena Chrzczonowicz z portalu OKO.press. - Nie dziwi mnie fakt zmiany tej opinii, bo kwestia koncesji dla TVN24 to kwestia czysto polityczna – stwierdziła. Jej zdaniem "nie wchodzą w grę żadne rzeczywiste kwestie prawne". - Oczywiście wynaleziono kruczek, sposób, ale nie ma to żadnego znaczenia – oceniła Chrzczonowicz.

Chrzczonowicz: kwestia koncesji dla TVN24 to kwestia czysto polityczna
Chrzczonowicz: kwestia koncesji dla TVN24 to kwestia czysto politycznaTVN24

Rzeczniczka KRRiT o ujawnionej opinii w sprawie TVN

Do sprawy odniosła się w rozmowie z TVN24 rzeczniczka KRRIT Teresa Brykczyńska. Powiedziała, że w przytoczonym przez "Dziennik Gazetę Prawną" okresie "departament prawny nie zamawiał opinii prawnych, ale wykonywał swoje wewnętrzne opracowania, które dotyczyły jedynie samej transakcji, a nie odnosiły się do artykułu 35. (ustawy o radiofonii i telewizji-red.), który dotyczy limitu 49 procent (kapitału - red.) dla podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

- Wówczas też w omawianym okresie Krajowa Rada nie podjęła żadnej uchwały, nie wydała oficjalnego stanowiska, a przewodniczący Jan Dworak również nie wydał decyzji w tej sprawie - dodała.

- Wiemy również, że na posiedzeniu Krajowej Rady w marcu 2015 roku z udziałem przedstawicieli Scripps (Networks Interactive - red.) przewodniczący Jan Dworak uchylił się wprost od odpowiedzi na pytanie, które zostało mu zadane. Dotyczyło możliwości zawarcia takiej transakcji - mówiła rzeczniczka KRRiT.

Na uwagę, że zostało to zaopiniowane pozytywnie, Brykczyńska powiedziała, że "trudno się do tego odnieść, ponieważ nie mamy żadnego oficjalnego stanowiska Krajowej Rady z 2015 roku".

Opinia prawna sporządzona wtedy przez biuro KRRiT wskazała jednak jednoznacznie, że stanowisko czy też opinia Krajowej Rady "nie będzie wymagana" wobec podmiotu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo, "fakt kontrolowania spółki przez podmiot spoza EOG nie pozbawia spółki przymiotu osoby zagranicznej mającej siedzibę w państwie EOG, a co za tym idzie, nie podlega ona obowiązkowi uzyskania przedmiotowego zezwolenia".

Rzeczniczka KRRiT powiedziała, że "dopiero obecnie Rada zamówiła opinie prawne i posiada w tej chwili szereg pogłębionych opinii, już interpretacji artykułu 35., bo o ten artykuł głownie chodzi". - Mając już te opinie prawne oraz szeroką wiedzę na temat struktury właścicielskiej grupy Discovery, będzie podejmować jakąś decyzję - dodała. 

Brykczyńska przekonywała, że "jest obowiązek zgłoszenia jakichkolwiek transakcji, które dotyczą zmiany struktur właścicielskich do Krajowej Rady i to zostało zgłoszone rzeczywiście, natomiast według naszej wiedzy i protokołów z posiedzeniu w marcu 2015 roku nie ma żadnego oficjalnego stanowiska Krajowej Rady".

Rzeczniczka KRRiT skomentowała ujawnioną opinię prawną w sprawie TVN
Rzeczniczka KRRiT skomentowała ujawnioną opinię prawną w sprawie TVNTVN24

Kiedy może zapaść decyzja w sprawie koncesji dla TVN24?

Mówiła, że teraz KRRiT "dogłębnie bada struktury właścicielskie i zgodność z ustawą" i stąd oczekiwanie na decyzję "tak długo trwa". Pytana, kiedy decyzja w sprawie koncesji dla TVN24 może zapaść, odparła, że myślę, że "do 26 września taka decyzja zapadnie". 

Projekt anty-TVN i koncesja dla TVN24

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas posiedzenia 27 lipca przyjęła wraz z poprawkami projekt nowelizacji ustawy medialnej

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w ostatnich dniach dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć.

Właścicielem TVN jest Discovery poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii, a więc należącą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Autorka/Autor:mb,js\mtom

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, TVN24 Biznes, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN

Pozostałe wiadomości

Z pięćdziesięciu sześciu inwestycji ujętych w Krajowym Planie Odbudowy około czterdzieści jest zagrożonych albo niezrealizowaniem w całości, albo wykreśleniem z planu - wyliczył Łukasz Kościjańczuk z firmy doradczej CRIDO. Jak dodał, w takiej sytuacji Polska nie otrzyma refinansowania Unii Europejskiej, ponieważ warunkiem wypłaty środków jest zakończenie i zamknięcie inwestycji w terminie. - Straciliśmy dwa lata - ocenił.

Zagrożone inwestycje z KPO. "Straciliśmy dwa lata"

Zagrożone inwestycje z KPO. "Straciliśmy dwa lata"

Źródło:
PAP

Jest szansa, że przedsiębiorcy będą płacić miesięczną składkę zdrowotną w stałej kwocie. Drugi pomysł jest taki, że to firma wybierze, czy jej wysokość liczyć od przychodu czy od dochodu - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Rewolucja w składce zdrowotnej. Są dwa pomysły

Rewolucja w składce zdrowotnej. Są dwa pomysły

Źródło:
PAP

Zniszczone fabryki. Drogi rozerwane na strzępy. Elektrownie wyłączone z użytku. Eksport stali zdziesiątkowany. Fala uchodźców opuszczających kraj. Ukraina - najbiedniejsze państwo w Europie - zapłaciła pod względem ekonomicznym wysoką cenę za dwuletnią wojnę z Rosją prowadzoną niemal w całości na jej własnym terytorium. Tymczasem Rosja ma tak małe zadłużenie, że nawet sankcje nie wyrządziły jej większych szkód. Przynajmniej na razie - czytamy w analizie dziennika "The Guardian".

Ukraińska gospodarka w tarapatach, Rosja z pozornym dobrobytem

Ukraińska gospodarka w tarapatach, Rosja z pozornym dobrobytem

Źródło:
"The Guardian"

Co z nowym podatkiem dla posiadaczy samochodów spalinowych, który ma być jednym z warunków otrzymania funduszy unijnych? Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka wyjaśnił, że w kwestii kamieni milowych "cały czas pracuje ministerstwo funduszy i tam będą pewne zmiany".

Co z nowym podatkiem dla posiadaczy aut? Minister odpowiada

Co z nowym podatkiem dla posiadaczy aut? Minister odpowiada

Źródło:
PAP

Tanie zboża na giełdach to efekt manipulacji Rosjan, sprzedających zboże po dumpingowych cenach - uważa szefowa Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Według niej sytuacja na giełdach światowych nie poddaje się normalnym analizom, a prognozy są zaburzane przez działania Władimira Putina.

Zaskakująca sytuacja na rynku. "Zaburzane przez działania Putina"

Zaskakująca sytuacja na rynku. "Zaburzane przez działania Putina"

Źródło:
PAP

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski powiedział, że na spotkaniu ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli będzie żądał ograniczenia tak zwanego Zielonego Ładu. - Te rozwiązania nie mają akceptacji wśród rolników - podkreślił. Siekierski zapowiedział rozpoczęcie rozmów z protestującymi rolnikami.

Minister rolnictwa: chcemy w czwartek rozpocząć rozmowy

Minister rolnictwa: chcemy w czwartek rozpocząć rozmowy

Źródło:
tvn24.pl

Średnia krajowa, czyli przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, wyniosła w styczniu 2024 roku 7768,35 złotego i wzrosła o 12,8 procent rok do roku. "Rzeczywistość może być jednak bardziej ponura" - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. 

Średnia krajowa 2024. Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Średnia krajowa 2024. Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

W marcu 2024 roku nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie. Wskazał, że emerytury wzrosną o 12,12 procent. W górę pójdą również inne świadczenia.

Podwyżki dla emerytów i nie tylko. Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji

Podwyżki dla emerytów i nie tylko. Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji

Źródło:
tvn24.pl

Trzeba się udać do urzędu miasta i zapytać o warunki otrzymania mieszkania komunalnego, bo każda gmina w szerokim zakresie może je kształtować samodzielnie. Możliwe jest, że na przykład w Słupsku szybciej dostaniemy mieszkanie niż Warszawie, bo to zależne jest od miasta - wyjaśnia w rozmowie z biznesową redakcją portalu tvn24.pl Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Podkreśla, że większość programów mieszkaniowych kierowanych jest do młodych ludzi. - A zapotrzebowanie na mieszkania komunalne dotyczy głównie osób w średnim wieku i starszych - stwierdza.

Sto tysięcy chętnych w kolejce. "Najdłużej oczekiwała osoba, która złożyła wniosek szesnaście lat temu"

Sto tysięcy chętnych w kolejce. "Najdłużej oczekiwała osoba, która złożyła wniosek szesnaście lat temu"

Źródło:
tvn24.pl

Firma Berkshire Hathaway zamknęła 2023 rok z zyskiem na poziomie 96,2 miliarda dolarów, co jest znaczną zmianą w porównaniu z 2022 rokiem, gdy odnotowała stratę w wysokości 22,8 miliarda dolarów. Konglomerat Warrena Buffetta pobił też rekord pod względem posiadanej gotówki - wskazał portal stacji CNN.

"Wyrocznia z Omaha" siedzi na rekordowym stosie gotówki

"Wyrocznia z Omaha" siedzi na rekordowym stosie gotówki

Źródło:
CNN

Mijają dwa lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Dla wielu obywateli Ukrainy schronieniem stała się Polska. Blisko milion osób z tego kraju przebywających w Polsce posiada aktywny numer PESEL. Umożliwia on uchodźcom między innymi podjęcie pracy czy dostęp do świadczeń.

Polska drugim domem. Blisko milion osób otrzymało numer PESEL

Polska drugim domem. Blisko milion osób otrzymało numer PESEL

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Rada nadzorcza PZU odwołała Beatę Kozłowską-Chyłę z funkcji prezesa - podano w komunikacie. Do czasowego wykonywania obowiązków prezesa oddelegowano Anitę Elżanowską.

Zmiany na szczycie PZU

Zmiany na szczycie PZU

Źródło:
PAP

Rozmawiamy i także staramy się rozwiązywać problemy - stwierdził po rozmowach z protestującymi rolnikami minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Dodał przy tym, że to są problemy, które "wynikają z zaszłości". Zapowiedział, że podczas najbliższego spotkania w Brukseli chce rozmawiać o tym, aby Unia Europejska partycypowała w pokryciu części kosztów strat, które ponieśli polscy rolnicy w wyniku napływu niekontrolowanych towarów z Ukrainy.

Minister spotkał się z rolnikami. "Nie chcemy, żeby za to płaciła głównie jedna grupa zawodowa"

Minister spotkał się z rolnikami. "Nie chcemy, żeby za to płaciła głównie jedna grupa zawodowa"

Źródło:
tvn24.pl

Trwa rozliczenie PIT za 2023 rok. Osoby pozostające w związkach małżeńskich mogą złożyć swoją deklarację podatkową wspólnie z mężem lub żoną, o ile spełniają odpowiednie warunki. Warto się zainteresować taką opcją, bo można osiągnąć pewne korzyści podatkowe.

PIT 2024. Wspólne rozliczenie małżonków. Jakie są zasady? Kiedy się opłaca?

PIT 2024. Wspólne rozliczenie małżonków. Jakie są zasady? Kiedy się opłaca?

Źródło:
tvn24.pl

Fundusze unijne były wydatkowane nieprawidłowo, powstały poważne podejrzenia korupcji - tak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, mówi o funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl odnosi się też do kwestii programu "Laptop dla ucznia", polskiego auta elektrycznego, a także do działania Krajowego Zasobu Nieruchomości. - Bałagan zarządczy był ogromny - stwierdza.

Izera, laptopy i odwołane zarządy. Ministra: bałagan był ogromny

Izera, laptopy i odwołane zarządy. Ministra: bałagan był ogromny

Źródło:
tvn24.pl

Portugalska Praia da Falésia to najpiękniejsza plaża 2024 roku - wynika z rankingu Travellers' Choice Awards. Na kolejnych miejscach znalazły się miejsca z włoskiej Lampedusy i hiszpańskiego San Sebastian.

Wybrano najpiękniejszą plażę 2024 roku

Wybrano najpiękniejszą plażę 2024 roku

Źródło:
PAP

Sąd zatwierdził zakaz siadania na Schodach Hiszpańskich w Rzymie. Decyzja została podjęta w związku z odwołaniem adwokata, który otrzymał grzywnę w wysokości 180 euro, gdy usiadł na stopniach w proteście przeciwko zakazowi.

Usiadł na słynnych schodach i dostał karę. Jest decyzja sądu

Usiadł na słynnych schodach i dostał karę. Jest decyzja sądu

Źródło:
PAP

Ukraina proponuje Polsce składający się z pięciu kroków plan, którego celem ma być odblokowanie granicy. "Plan wzajemnego zrozumienia" ogłosił w piątek ukraiński premier Denys Szmyhal.

Ukraina proponuje Polsce "Plan wzajemnego zrozumienia"

Ukraina proponuje Polsce "Plan wzajemnego zrozumienia"

Źródło:
PAP

Poseł Konfederacji zapytał, czy rząd planuje zrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany? Ministerstwo odpowiada

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany? Ministerstwo odpowiada

Źródło:
tvn24.pl, PAP

"Bezpieczny kredyt 2 procent" cieszył się dużą popularnością również wśród obcokrajowców. Banki podpisały ponad 3 tysiące umów z obywatelami innych krajów. Na tej liście dominują obywatele Ukrainy oraz Białorusi. Informacje w tej sprawie przekazał minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Obcokrajowcy skusili się na kredyty z programu PiS. Dominuje jeden kraj

Obcokrajowcy skusili się na kredyty z programu PiS. Dominuje jeden kraj

Źródło:
tvn24.pl

Biuro podróży Itaka zrezygnowało z jednej z wycieczek oferowanych z wylotem z lotniska w Radomiu. Wkrótce wykonywanie lotów do Egiptu zakończy również biuro Anex Tour. Do końca sezonu zimowego w ofercie portu na południu Mazowsza pozostaną dwa połączenia regularne - do Rzymu i do Larnaki na Cyprze. Mimo zmian w siatce lotów spółka Polskie Porty Lotnicze, która zarządza lotniskiem Warszawa-Radom, nie ma obaw o realizację prognoz na ten rok.

Cięcie tras z Radomia

Cięcie tras z Radomia

Źródło:
tvn24.pl