Z kraju

Łatwiej wytniesz drzewo na własnej działce. Jest podpis prezydenta

Z kraju

ShutterstockNowela podwyższa m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę

Ułatwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew lub krzewów na własnej posesji, to cel noweli ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Kancelaria prezydencka wyjaśniła, że zasadniczym celem noweli jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie o ochronie przyrody.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Według posłów PiS, którzy byli autorami noweli, stanowiło to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości. Zdaniem pomysłodawców zmian stosowanie tak restrykcyjnych przepisów nie spełniało swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydawały stosowne organy, były pozytywne i zezwalały na usunięcie drzewa czy krzewu.

Nowela ustawy przewiduje, że bez zezwolenia będzie można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji, jeśli ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ale właściciel działki nie będzie miał całkowitej dowolności w wycince. Zgodnie z nowelą, rady gmin będą mogły podejmować uchwały, w których określą, w jakich wypadkach nie obowiązują zezwolenia na wycinkę na ich terenie. Mogą wskazać, jakich drzew nie można wycinać, na które gatunki obowiązują zezwolenia itp. Wśród kryteriów wymienionych w ustawie są m.in.: gatunek, wiek, wycinka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, wpis do rejestru zabytków.

O zgodę wciąż będą musieli ubiegać się przedsiębiorcy.

W przypadku, jeśli gmina nie określi swoich zasad, wycinka drzew i tak nie będzie całkowicie dozwolona. Zgodnie z nowelizacją, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie powinien przekraczać 100 cm w przypadku gatunków szybkorosnących (topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego), a dla pozostałych drzew - 50 cm.

Gminy uzyskają też możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Stawki opłat za wycinkę dla przedsiębiorców mają być zależne od rodzaju lub gatunku drzew czy krzewów, obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewów rosnących w skupisku. Zgodnie z nowelą za usuwanie drzew nie będą mogły przekroczyć 500 zł a za usuwanie krzewów - 200 zł.

Nowela określa ponadto, iż nie będzie konieczne uzgodnienie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Nowela wchodzi w życie wraz z Nowym Rokiem.

Łatwiejsza wycinka drzew na działceTVN24 BiS

Autor: ToL//bgr / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock