Z kraju

Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? Ministerstwo wyjaśnia

Z kraju


Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? Jak długo będzie obowiązywało zwolnienie? Gdzie złożyć wniosek? To tylko część pytań, na które odpowiedzi szukają przedsiębiorcy. Wyjaśnienia w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

We wtorek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano pakiet ustaw antykryzysowych. Nowe przepisy zakładają m.in. zwolnienie ze składek do ZUS. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi MRPiPS w tej sprawie.

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Ze zwolnienia będą mogli skorzystać płatnicy składek, jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 roku. W tym mikrofirmy, które na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż dziesięciu ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców wraz z sobą).

Ze zwolnienia będą mogły również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą i opłacające składki same za siebie.

Należy jednak pamiętać, że przychód z prowadzonej działalności nie może przekroczyć w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie 300 procent przeciętnego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wynosi 5227 zł. Limit przychodu to zatem 15 681 zł.

Ponadto - jak zwrócił uwagę resort - ze zwolnienia będą mogli skorzystać duchowni.

Jak długo będzie obowiązywało zwolnienie?

Ministerstwo wskazało, że zwolnienie ze składek będzie obejmować trzy miesiące: marzec, kwiecień, maj. Oznacza to, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca br.

Składki za ten okres będą umorzone.

Których składek będzie dotyczyło zwolnienie ze składek?

Jak czytamy w odpowiedzi MRPiPS, wsparcie państwa będzie dotyczyć zwolnienia z płacenia przez firmy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Co z prawami do rent i emerytur w czasie zwolnienia?

Ministerstwo podkreśliło, że okres trzech miesięcy zwolnienia z opłacania składek będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

Czy jeśli skorzystamy ze wsparcia, to czy po tym okresie będą dodatkowe koszty z tym związane?

"Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu zawieszenia jak i po jego zakończeniu" - zaznaczył resort.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek ten może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.

Autor: mb/ToL / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości