Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? Ministerstwo wyjaśnia

TVN24 Biznes


Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? Jak długo będzie obowiązywało zwolnienie? Gdzie złożyć wniosek? To tylko część pytań, na które odpowiedzi szukają przedsiębiorcy. Wyjaśnienia w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

We wtorek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano pakiet ustaw antykryzysowych. Nowe przepisy zakładają m.in. zwolnienie ze składek do ZUS. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi MRPiPS w tej sprawie.

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Ze zwolnienia będą mogli skorzystać płatnicy składek, jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 roku. W tym mikrofirmy, które na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż dziesięciu ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców wraz z sobą).

Ze zwolnienia będą mogły również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą i opłacające składki same za siebie.

Należy jednak pamiętać, że przychód z prowadzonej działalności nie może przekroczyć w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie 300 procent przeciętnego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wynosi 5227 zł. Limit przychodu to zatem 15 681 zł.

Ponadto - jak zwrócił uwagę resort - ze zwolnienia będą mogli skorzystać duchowni.

Jak długo będzie obowiązywało zwolnienie?

Ministerstwo wskazało, że zwolnienie ze składek będzie obejmować trzy miesiące: marzec, kwiecień, maj. Oznacza to, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca br.

Składki za ten okres będą umorzone.

Których składek będzie dotyczyło zwolnienie ze składek?

Jak czytamy w odpowiedzi MRPiPS, wsparcie państwa będzie dotyczyć zwolnienia z płacenia przez firmy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Co z prawami do rent i emerytur w czasie zwolnienia?

Ministerstwo podkreśliło, że okres trzech miesięcy zwolnienia z opłacania składek będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

Czy jeśli skorzystamy ze wsparcia, to czy po tym okresie będą dodatkowe koszty z tym związane?

"Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu zawieszenia jak i po jego zakończeniu" - zaznaczył resort.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek ten może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.

Autor: mb/ToL / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: