TVN24 Biznes | Z kraju

Dobre informacje dla wracających do Polski z Turcji

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Od soboty Polacy wracający z Turcji nie muszą odbywać 10-dniowej kwarantanny - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To efekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk wyjaśnił, że pierwotnie z kwarantanny zwolnione były dwie kategorie podróżnych wjeżdżających do Polski: ze strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dotyczą one 21 krajów UE należących do strefy Schengen: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Pięciu pięciu krajów Unii Europejskiej, które nie należą do strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Cypr i Irlandia, a także czterech krajów, które należą do strefy Schengen, ale nie należą do UE: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Teraz zwolnione z kwarantanny będą również osoby przylatujące z krajów, z którymi Polska ustaliła szczególne zasady wjazdu w okresie pandemii - wyjaśnił wiceszef MSZ. Takie wyjątki dopuszcza rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie w sobotę.

Na mocy nowych przepisów od soboty Polacy wracający z Turcji nie muszą odbywać 10-dniowej kwarantanny.

Zasady wjazdu do Polski

Od 24 czerwca przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego są objęci 10-dniową kwarantanną.

Kwarantanna może być zdjęta najwcześniej po 7 dniach od przyjazdu, pod warunkiem otrzymania negatywnego wyniku testu. Zwolnienie następować będzie z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) przez laboratorium diagnostyczne do systemu Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP). Co ważne, z kwarantanny nie zwalniają testy na obecność przeciwciał (testy serologiczne i kasetkowe). Testy diagnostyczne nie są finansowane ze środków publicznych.

Wyjątek dotyczy osób w pełni zaszczepionych oraz dzieci do 12. roku życia, a także cudzoziemców, którzy podróżują przez Polskę tranzytem drogą lotniczą. Osoby takie - po przylocie do Polski - mogą przebywać na terytorium kraju nie dłużej niż 24 godziny i muszą posiadać bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski, licząc od momentu przylotu na jej terytorium.

Z kolei podróżni, którzy przybywają do Polski ze strefy Schengen, podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Nie może on być jednak wykonany wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Mogą też wykonać test na miejscu w Polsce w ciągu 48 godzin od wjazdu. Negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.

Z kwarantanny są także zwolnione osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. "Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia" - czytamy na rządowych stronach.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości