KNF: SKOK Wesoła trafi pod skrzydła PKO BP

Z kraju

tvn24Komisja Nadzoru Finansowego podjęła w czwartek jednogłośnie decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Wesoła w Mysłowicach przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła w czwartek jednogłośnie decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Wesoła w Mysłowicach przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA - poinformowała KNF w komunikacie.

- Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wesoła - stwierdza komunikat KNF.

Przejęcie SKOK Wesoła

Komisja przypomina w swoim komunikacie, że 24 marca 2015 r. uznała, iż w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła "w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie".

- Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu restrukturyzacji kasy, KNF w dniu 26 marca 2015 r. poinformowała, że w terminie 30 dni, tj. do dnia 27 kwietnia 2014 r. włącznie, oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w tym procesie. Zgłoszenia dokonał jeden bank, tj. PKO Bank Polski, który osiągnął następnie porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG - informuje KNF. Następnie PKO Bank Polski "wyraził zgodę na przejęcie SKOK Wesoła". KNF przypomina też, że zgodnie z ustawą o SKOK-ach "w przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, KNF uwzględniając potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy, za jego zgodą, albo decyzję o likwidacji kasy".

Udział BFG

Jak informuje KNF, według danych finansowych na 30 kwietnia 2015 r. SKOK Wesoła miała ok. 63 tys. członków, których depozyty wynosiły ok. 624,6 mln zł. - Aktywa SKOK Wesoła nie wystarczają na pokrycie jej zobowiązań – niedobór aktywów na zaspokojenie zobowiązań SKOK Wesoła wyniósł 282,8 mln zł. Poważne nieprawidłowości stwierdzone przez zarządcę komisarycznego w działalności poprzednich władz SKOK Wesoła przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w licznych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekazanych przez zarządcę komisarycznego do Prokuratury Okręgowej w Katowicach - informuje komisja. Z kolei - jak dodała - "sytuacja PKO Banku Polskiego pozwala na przejęcie SKOK Wesoła w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy". - Wartość aktywów przejmowanej SKOK Wesoła wynosi 0,15 proc. wartości aktywów PKO Banku Polskiego. PKO Bank Polski spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK - zaznacza KNF. Proces przejęcia przebiegać ma przy wsparciu finansowym BFG. - Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Wesoła przez bank KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Wesoła wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej PKO Banku Polskiego - głosi komunikat Komisji Nadzory Finansowego.

Zgoda UOKiK-u

KNF informuje też, że z dniem 19 czerwca 2015 r. zarząd majątkiem SKOK Wesoła obejmie zarząd PKO Banku Polskiego. - Z dniem 1 sierpnia 2015 r. SKOK Wesoła zostanie przejęty przez PKO Bank Polski, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia SKOK Wesoła przez PKO Bank Polski kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie - zaznacza komisja. - KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie PKO Banku Polskiego w proces restrukturyzacji sektora SKOK. Stanowi ono dowód, że środowisko bankowe stara się aktywnie ograniczać ryzyko systemowe, zdając sobie sprawę ze znaczenia sytuacji w sektorze SKOK dla bezpieczeństwa wszystkich klientów korzystających z usług finansowych, jak i stabilności rynku finansowego w Polsce - napisano w komunikacie. Według prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który w maju wziął udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. SKOK, SKOK Wesoła w Mysłowicach to jedna z trzech kas (dwie pozostałe to SKOK Wspólnota w Gdańsku i SKOK Wołomin), wobec których prowadzone są najważniejsze śledztwa prokuratorskie. 1 czerwca br. zgodę na przejęcie SKOK Wesoła przez PKO BP wyraził też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24